Угода між Урядом України і Урядом Союзу Коморських Островів про співробітництво в галузі освіти і науки
Угода Кабінету Міністрів України; Комори; Міжнародний документ від 02.11.2017
Документ 174_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.11.2017

УГОДА
між Урядом України і Урядом Союзу Коморських Островів про співробітництво в галузі освіти і науки


Дата підписання:

02.11.2017


Дата схвалення Україною:

25.01.2017


Дата набрання чинності для України:

02.11.2017

Уряд України і Уряд Союзу Коморських Островів, (далі - Сторони),

діючи відповідно до національного законодавства держав Сторін,

бажаючи зміцнювати дружні відносини між країнами,

виходячи з переконання, що обміни в галузі освіти сприятимуть кращому взаєморозумінню між народами двох країн,

прагнучи сприяти розвитку обмінів і співробітництва,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони заохочують співробітництво шляхом:

обміну досвідом з основних напрямів розвитку, управління і планування в галузі освіти;

проведення спільних наукових досліджень в галузях гуманітарних, природничих, технічних та педагогічних наук, що становлять взаємний інтерес;

розповсюдження на території держав Сторін наукових і технічних публікацій, що становлять взаємний інтерес;

розширення участі науковців у міжнародних наукових семінарах, конференціях, симпозіумах тощо, що організовуватимуться кожною із Сторін.

Стаття 2

Українська Сторона надає можливість громадянам Союзу Коморських Островів здобувати освіту на контрактній основі у вищих навчальних закладах у кількості та за спеціальностями, необхідними для Сторони Коморських островів.

Стаття 3

Українська Сторона щорічно надає громадянам Союзу Коморських Островів певну кількість державних стипендій для навчання у вищих навчальних закладах України.

Про кількість стипендій Українська Сторона інформує Сторону Союзу Коморських Островів дипломатичними каналами.

Стаття 4

Сторони сприяють розвитку прямого співробітництва вищих навчальних закладів держав Сторін, які, виходячи із взаємних інтересів, можуть укладати окремі угоди про співробітництво, відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 5

Сторони сприяють обмінам науковими і науково-педагогічними працівниками для коротко- та довгострокової педагогічної роботи за контрактами.

Стаття 6

Сторони, в період дії цієї Угоди, розглянуть можливість укладення міжурядової Угоди про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання.

Стаття 7

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 8

Всі спори щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішують шляхом консультацій та переговорів між Сторонами

Стаття 9

З метою обміну досвідом, здійснення контролю за виконанням положень цієї Угоди та оцінки результатів співробітництва Сторони обмінюються делегаціями керівників і експертів у кількості 3-5 осіб.

Час та місце таких консультацій визначатимуться дипломатичними каналами.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом необмеженого періоду часу.

Кожна із Сторін може у будь-який час припинити дію цієї Угоди шляхом направлення дипломатичними каналами іншій Стороні, не пізніше ніж за шість місяців до припинення дії цієї Угоди, письмового повідомлення про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Мороні 02 листопада 2017 року, у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому всі тексти є автентичними.


За Уряд України

За Уряд Союзу Коморських Островів


(підпис)

(підпис)вгору