Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 18.02.1997176
Документ 176-97-п, поточна редакція — Редакція від 17.03.2018, підстава - 181-2018-п


     6) не  допускати  до поїздки пасажирів,  які не мають квитків 
або не пред'являють посвідчення встановленого зразка, що
підтверджує право на пільги щодо оплати проїзду, перебувають у
стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушують
громадський порядок, мають при собі небезпечні вантажі, зокрема
легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити
транспортний засіб чи одяг пасажирів.
149. Водію автобуса забороняється:
1) починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх
до повної зупинки автобуса;
2) змінювати маршрут і графік руху;
3) розмовляти з пасажирами, їсти, пити, курити під час руху
автобуса;
4) продавати пасажирам квитки під час руху автобуса;
5) відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених
законодавством та цими Правилами випадків;
6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування;
7) перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети,
пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні та наркотичні
речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;
8) перевозити тварин, крім передбачених законодавством
випадків;
9) порушувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) та правил технічної експлуатації
транспортного засобу.
150. Водій таксі зобов'язаний:
1) здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку черги,
надавати право позачергового користування таксі згідно із
законодавством;
2) відчиняти двері таксі, відкривати багажник та перевіряти
його закриття під час посадки пасажирів;
3) повідомляти пасажирам про розмір оплати проїзду, показання
таксометра на початку і в кінці поїздки та роз'яснювати порядок
користування таксі;
4) здійснювати перевезення до пункту призначення за
визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою
пасажира;
5) дотримуватися визначеного законодавством режиму праці та
відпочинку;
6) бути ввічливим і уважним до пасажирів;
7) мати із собою і пред'являти для перевірки уповноваженим
особам передбачені законодавством документи;
8) отримувати згоду пасажира на запропонування іншим особам
здійснити поїздку;
9) передавати забуті речі у міський стіл знахідок;
10) вживати заходів для своєчасної доставки пасажирів до
місця призначення у разі виходу транспортного засобу з ладу
(зупинити попутне таксі, викликати таксі по телефону тощо);
11) допомогти пасажирові укласти багаж;
12) видати на вимогу пасажира чек для оплати транспортної
послуги;
13) виконувати договірні зобов'язання щодо подачі автомобіля,
доставки пасажира, умов та розміру оплати;
14) виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) та правил технічної експлуатації
транспортного засобу.
151. Водій таксі, що є найманим працівником, крім вимог,
передбачених пунктом 150 цих Правил, повинен перед виїздом на
маршрут пройти медичний огляд і провести перевірку технічного
стану транспортного засобу з внесенням відповідної позначки у
дорожній лист.
152. Автомобільний самозайнятий перевізник, що здійснює
перевезення на власному транспортному засобі, крім вимог,
передбачених пунктом 150 цих Правил, зобов'язаний проходити один
раз на рік медичний огляд, за результатами якого видається довідка
встановленого зразка, та здійснювати технічне обслуговування
транспортного засобу на станції технічного обслуговування згідно з
регламентом проведення сервісного обслуговування транспортного
засобу, але не рідше ніж один раз на три місяці, про що
проставляється відмітка в сервісній книжці, форма якої
затверджується Мінінфраструктури. { Пункт 152 в редакції Постанови КМ N 983 ( 983-2009-п ) від
09.09.2009 }
153. Водій таксі має право:
1) відмовити у поїздці пасажирові, який перебуває у стані
алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушує громадський
порядок, має при собі речі, заборонені для перевезення, може
забруднити салон автомобіля;
2) вимагати від автомобільного перевізника створення умов для
безпечної роботи на маршруті, дотримання режиму праці та
відпочинку водіїв.
154. Водію таксі забороняється:
1) відмовляти пасажирові в обслуговуванні, крім випадків,
передбачених законодавством та цими Правилами;
2) пропонувати особі поїздку без згоди пасажирів, які
перебувають у салоні таксі;
3) здійснювати перевезення пасажирів, якщо в автомобілі таксі
відсутній або не працює таксометр;
4) перевозити групу пасажирів у кількості, що перевищує
пасажиромісткість транспортного засобу;
5) установлювати за поїздку розмір плати, який не відповідає
показанням таксометра;
6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування;
7) нав'язувати спільний проїзд кільком пасажирам або
здійснювати перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом, якщо на
те відсутня їх згода;
8) перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети,
пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні, наркотичні
речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;
9) перевозити тварин, крім передбачених законодавством
випадків;
10) брати плату з пасажирів за час простою у разі зупинки в
дорозі з вини водія;
11) їсти, пити та курити під час руху;
12) порушувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) та правил технічної експлуатації
транспортного засобу.
155. Водій таксі несе відповідальність за життя і здоров'я
пасажирів, псування або втрату прийнятого до перевезення багажу.
155-1. Під час здійснення пасажирського міжнародного
автомобільного перевезення автомобільний перевізник, автомобільний
самозайнятий перевізник, крім обов'язків, визначених пунктами 147
і 150 цих Правил, зобов'язані перед початком такого перевезення
перевірити наявність у пасажирів документів, необхідних для в'їзду
до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та
відмовити у перевезенні пасажирам, які на їх вимогу не пред'явили
необхідні документи. { Правила доповнено пунктом 155-1 згідно з Постановою КМ N 672
( 672-2011-п ) від 22.06.2011 }
156. Пасажир таксі має право:
1) на високоякісне та безпечне перевезення;
2) вибирати на свій розсуд будь-яке таксі, що перебуває на
стоянці;
3) вимагати від водія:
виконання вимог Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п,
306а-2001-п ), цих Правил та законодавства про захист прав
споживачів, проведення розрахунку згідно з показаннями таксометра
та видачі йому чека;
здіснення перевезення без підсадки інших пасажирів;
здійснення перевезення найкоротшим шляхом;
4) визначати шлях прямування до пункту призначення;
5) перевозити на руках дитину дошкільного віку на задньому
сидінні;
6) звертатися до автомобільного перевізника та інших
організацій з вимогою роз'яснити порядок надання транспортних
послуг і їх оплати;
7) на компенсацію заподіяної шкоди.
157. Пасажир таксі зобов'язаний:
1) виконувати вимоги цих Правил;
2) здійснювати посадку та висадку з правого боку тільки після
повної зупинки транспортного засобу;
3) під час руху не відволікати увагу водія від керування
транспортним засобом;
4) не допускати дій, які загрожують безпеці перевезення та
дорожнього руху;
5) не курити і не відкривати вікон у салоні без погодження з
водієм та іншими пасажирами;
6) оплатити у разі виходу транспортного засобу з ладу частину
вартості проїзду згідно з показаннями таксометра;
7) розрахуватися з водієм у повному обсязі після закінчення
поїздки, у тому числі у разі її припинення за власним бажанням, а
в разі зупинки за власною потребою - оплатити частину перевезення,
що здійснене, згідно з показаннями таксометра та внести аванс на
час чекання за домовленістю (якщо в межах такого часу пасажир не
з'явився, перевезення вважається закінченим);
8) під час міжнародного автомобільного перевезення мати
належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'являти
їх на вимогу автомобільного перевізника, автомобільного
самозайнятого перевізника. { Пункт 157 доповнено підпунктом 8
згідно з Постановою КМ N 672 ( 672-2011-п ) від 22.06.2011 }
158. Пасажир автобуса зобов'язаний:
1) мати при собі квиток на проїзд, квиток (квитанцію) на
перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду -
відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається
пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток; { Підпункт 1 пункту 158 в редакції Постанови КМ N 812
( 812-2017-п ) від 25.10.2017 }
2) займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до
кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб,
що мають право здійснювати контроль;
3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки
автобуса;
4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з
вимогами цих Правил;
5) мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних
перевезень);
6) під час міжнародного автомобільного перевезення мати
належним чином оформлені документи, необхідні для в'їзду до
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред'явити
їх автомобільному перевізнику на його вимогу; { Пункт 158
доповнено новим підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 672
( 672-2011-п ) від 22.06.2011 }
7) завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або
усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";
8) у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати
можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам
Національної поліції; { Підпункт 8 пункту 158 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
9) повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та
цінності;
10) виконувати вимоги цих Правил та Правил користування
міським пасажирським автомобільним транспортом. { Пункт 158 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 812
( 812-2017-п ) від 25.10.2017 }
159. Пасажир автобуса має право:
1) на безпечне і високоякісне перевезення;
2) висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо
виконання ним умов договору перевезення;
3) перевозити тварин у встановленому законодавством порядку;
4) перевозити безоплатно одну одиницю багажу в разі поїздки
на маршруті міського або приміського сполучення за умови, що його
розміри не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою до 20
кілограмів;
5) гарантовано перевозити дві одиниці багажу з оплатою згідно
з тарифом за кожну з них та безоплатно перевозити одну одиницю
ручної поклажі у салоні транспортного засобу в разі поїздки на
маршруті міжміського або міжнародного сполучення;
6) безоплатно перевозити ручну поклажу в кількості не більш
як дві одиниці на міських та приміських маршрутах;
7) безоплатно перевозити з собою одну дитину віком до шести
років без права зайняття нею окремого місця;

{ Підпункт 8 пункту 159 виключено на підставі Постанови КМ
N 181 ( 181-2018-п ) від 07.02.2018 }

9) оголошувати цінність багажу;
10) отримувати від автомобільного перевізника, водія,
працівника автостанції інформацію про послуги з перевезень;
11) на компенсацію заподіяної шкоди.
160. Пасажирам автобуса (таксі) забороняється:
1) під час руху відволікати увагу водія від керування;
2) відчиняти двері транспортного засобу до повної його
зупинки;
3) перешкоджати зачиненню дверей;
4) розміщувати багаж у тих місцях, де це перешкоджає вільному
пересуванню пасажирів уздовж салону;
5) здійснювати поїздку без оплати її вартості або без
пред'явлення посвідчення особи встановленого зразка (у разі
наявності права на пільги щодо проїзду);
6) робити виправлення у квитку і передавати його іншій особі;
7) перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні;
8) користуватись аварійним обладнанням без потреби;
9) порушувати громадський порядок;
10) курити в салоні транспортного засобу.
{ Правила із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919
( 1919-99-п ) від 18.10.99, в редакції Постанови КМ N 141
( 141-2003-п ) від 29.01.2003, N 1184 ( 1184-2007-п ) від
26.09.2007 }вгору