Документ 183-87-п, поточна редакція — Прийняття від 18.05.1987

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 1987 р. N 183
Київ
Про оголошення комплексу пам'яток
історичного центру м. Києва державним
історико-архітектурним заповідником
"Стародавній Київ"

Враховуючи виняткову цінність пам'яток містобудування й
архітектури, археології та історії старовинної частини м. Києва, з
метою забезпечення їх охорони, дальшого вивчення і більш
ефективного використання в ідейно-патріотичному вихованні трудящих
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Київського міськвиконкому,
Міністерства культури УРСР, Українського товариства охорони
пам'яток історії та культури, погоджену з Держпланом УРСР,
Держбудом УРСР, Міністерством фінансів УРСР, Академією наук УРСР,
про оголошення комплексу пам'яток історії та культури в межах
історичного центру м. Києва державним історико-архітектурним
заповідником "Стародавній Київ".
2. Київському міськвиконкому:
за погодженням з Міністерством культури УРСР, Держбудом УРСР,
Академією наук УРСР, Українським товариством охорони пам'яток
історії та культури у тримісячний строк затвердити положення про
державний історико-архітектурний заповідник "Стародавній Київ",
перелік пам'яток історії та культури, ансамблів, кварталів і
заповідних територій, що включаються до заповідника, а також
установити його межі, охоронні зони, зони регулювання забудови і
зони охоронюваного природного ландшафту;
забезпечити виготовлення до 1990 року генерального плану
розвитку заповідника з визначенням вартості, черговості й строків
проведення робіт по реставрації, консервації, ремонту і
використанню пам'яток історії та культури.
3. Установити, що витрати заповідника фінансуються за рахунок
і в межах коштів, які передбачаються по бюджету м. Києва на
утримання культурно-освітніх закладів, а також коштів, що їх
одержуватиме заповідник від використання пам'яток і які
надходитимуть цільовим призначенням на науково-дослідні,
реставраційні роботи, популяризацію і використання пам'яток.
4. Міністерству культури УРСР затвердити штат зазначеного
заповідника в межах плану з праці, фонду заробітної плати і
бюджетних асигнувань по культурно-освітніх закладах м. Києва.
5. Методичне керівництво справою охорони, наукових
досліджень, реставрації і використання пам'яток історії та
культури, що знаходяться на території заповідника, покласти на
Міністерство культури УРСР, Держбуд УРСР та Академію наук УРСР.
6. Державному комітетові УРСР у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі передбачати видання путівників,
буклетів, плакатів та іншої довідкової літератури по заповіднику.
7. Міністерству місцевої промисловості УРСР забезпечити
виготовлення сувенірних виробів за тематикою і на замовлення
історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 28вгору