Документ 1881-IV, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 16.10.2008, підстава - v024p710-08

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про передачу колекції образотворчого мистецтва
Акціонерного товариства "Градобанк"
у державну власність
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.535 )
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 24-рп/2008 ( v024p710-08 ) від 16.10.2008 }

Цей Закон визначає засади регулювання відносин щодо передачі
колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства
"Градобанк" у державну власність з метою остаточного вирішення
долі цієї колекції та залучення громадян України і світової
спільноти до унікальних скарбів національної культурної спадщини
України.
{ Положення статті 1 втрачають чинність, як такі що є
неконституційними, в частині передачі колекції образотворчого
мистецтва Акціонерного товариства "Градобанк" у державну власність
на підставі Рішеня Конституційного Суду N 24-рп/2008
( v024p710-08 ) від 16.10.2008 }
Стаття 1. Колекцію образотворчого мистецтва Акціонерного
товариства "Градобанк" визнати об'єктом національного культурного
надбання та передати її у державну власність у порядку,
встановленому цим Законом. { Положення статті 1 визнано конституційними в частині визнання
колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства
"Градобанк" об'єктом національного культурного надбання згідно з
Рішенням Конституційного Суду N 24-рп/2008 ( v024p710-08 ) від
16.10.2008 }
{ Положення статті 2 втрачають чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішеня Конституційного Суду
N 24-рп/2008 ( v024p710-08 ) від 16.10.2008 }
Стаття 2. Колекцію образотворчого мистецтва Акціонерного
товариства "Градобанк" віднести до державної частини Музейного
фонду України, передавши її в установленому законодавством порядку
на постійне зберігання до Національного художнього музею України у
м. Києві.
Стаття 3. Кабінету Міністрів України передбачити в проекті
Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік кошти на
завершення будівництва нового корпусу Національного художнього
музею України по вул. Інститутській, 3 у м. Києві та реконструкцію
наявного приміщення.
Стаття 4. Кабінету Міністрів України разом з Національним
банком України до 31 грудня 2004 року забезпечити складання
переліку творів колекції образотворчого мистецтва Акціонерного
товариства "Градобанк", проведення мистецтвознавчої експертизи та
визначення їх оціночної вартості.

{ Положення статті 5 втрачають чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішеня Конституційного Суду
N 24-рп/2008 ( v024p710-08 ) від 16.10.2008 }
Стаття 5. Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2004 року
розробити механізм відшкодування Національному банку України
заборгованості Акціонерного товариства "Градобанк", що забезпечена
заставою, предметом якої є зазначена колекція образотворчого
мистецтва, та провести відповідні розрахунки з Національним банком
України до 1 червня 2005 року, передбачивши кошти у проекті Закону
України про Державний бюджет України на 2005 рік.
У разі якщо вартість колекції образотворчого мистецтва
Акціонерного товариства "Градобанк" перевищує заборгованість цього
акціонерного товариства Національному банку України, Кабінету
Міністрів України передбачити у проекті Закону України про
Державний бюджет України на 2005 рік кошти для відшкодування
відповідної частини вартості колекції її власникові та забезпечити
в установленому законодавством порядку таке відшкодування.
{ Положення статті 6 втрачають чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішеня Конституційного Суду
N 24-рп/2008 ( v024p710-08 ) від 16.10.2008 }
Стаття 6. Національному банку України до 31 грудня 2005 року
забезпечити передачу колекції образотворчого мистецтва
Акціонерного товариства "Градобанк" на постійне зберігання до
Національного художнього музею України у м. Києві в повному
обсязі.
Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1881-IVвгору