Документ 1885-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження Указу Президента України
"Про оголошення територій міста Калуш
та сіл Кропивник і Сівка-Калуська
Калуського району Івано-Франківської області
зоною надзвичайної екологічної ситуації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.148 )

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та статті 6 Закону України "Про зону
надзвичайної екологічної ситуації" ( 1908-14 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Указ Президента України від 10 лютого 2010 року
N 145 ( 145/2010 ) "Про оголошення територій міста Калуш та сіл
Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської
області зоною надзвичайної екологічної ситуації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 лютого 2010 року
N 1885-VIвгору