Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 10.12.20031895
Документ 1895-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.07.2011, підстава - 711-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2003 р. N 1895
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 711 ( 711-2011-п ) від 06.07.2011 }
Про затвердження Положення про волонтерську
діяльність у сфері надання соціальних послуг

Відповідно до статті 17 Закону України "Про соціальні
послуги" ( 966-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про волонтерську діяльність у сфері
надання соціальних послуг, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1895
ПОЛОЖЕННЯ
про волонтерську діяльність у сфері надання
соціальних послуг

1. Волонтерська діяльність у сфері надання соціальних послуг
(далі - волонтерська діяльність) - це добровільна неприбуткова
діяльність фізичних осіб - волонтерів, яка спрямована на надання
допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги, і сприяє самореалізації волонтера.
2. У цьому Положенні терміни застосовуються у значеннях,
наведених у Законі України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ).
3. Волонтерська діяльність грунтується на таких
основоположних засадах:
добровільність та доброчинність;
законність;
гуманність та гідність;
спільність інтересів і рівність прав її учасників;
гласність;
відповідальність;
конфіденційність.
4. Волонтерська діяльність провадиться фізичними особами -
волонтерами, які можуть входити до волонтерських організацій
(об'єднань) - громадських чи релігійних організацій, які діють
відповідно до їх статутів (положень).
5. Волонтерська діяльність провадиться за такими напрямами:
надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у
складних життєвих обставинах (інвалідність, часткова втрата
рухової активності у зв'язку зі старістю чи станом здоров'я,
відсутність житла або роботи, наслідки стихійного лиха, катастроф
тощо);
надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебувають у
складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою,
сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і
жорстоким ставленням у сім'ї.
6. Волонтерська діяльність провадиться шляхом:
а) надання допомоги особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах:
за місцем проживання особи;
у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
у реабілітаційних установах та закладах;
в установах та закладах денного перебування;
у територіальних центрах соціального обслуговування;
в установах та закладах тимчасового або постійного
перебування та в інших закладах соціальної підтримки (догляду);
б) залучення пенсіонерів, дітей та молоді до участі у
волонтерській діяльності;
в) встановлення зв'язків з міжнародними волонтерськими
організаціями.
7. Волонтерські організації (об'єднання), волонтери можуть
залучатися соціальними службами до надання таких соціальних
послуг:
придбання і доставка медикаментів, продовольчих, промислових
та господарських товарів, книг, газет, журналів, гарячих обідів;
приготування їжі, годування;
допомога у проведенні заходів особистої гігієни;
прибирання приміщення, прання білизни;
обробіток присадибних ділянок;
виконання ремонтних робіт;
відвідування хворих у стаціонарних медичних закладах;
читання художньої літератури, преси, написання листів;
організація дозвілля тощо.
8. Волонтерські організації (об'єднання), волонтери, які
бажають провадити діяльність з метою надання допомоги особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах, звертаються до
соціальної служби з відповідною пропозицією.
9. У разі згоди на співпрацю із соціальною службою
волонтерська організація (об'єднання), волонтер та керівник
соціальної служби укладають відповідний договір.
10. Договір про співпрацю з надання соціальних послуг
укладається не менш як на 3 місяці. У договорі визначаються права,
обов'язки та відповідальність сторін, перелік соціальних послуг,
які будуть надаватися.
11. Договір про співпрацю з надання соціальних послуг може
бути розірвано в односторонньому порядку у разі, коли:
волонтерська організація (об'єднання), волонтер відмовилися
провадити волонтерську діяльність;
соціальна служба отримала скарги від осіб, яким волонтери
надають допомогу.
12. Соціальна служба:
надає волонтерській організації (об'єднанню), волонтерові
необхідну інформацію щодо можливої співпраці у сфері надання
соціальних послуг;
у разі необхідності забезпечує волонтерські організації
(об'єднання), волонтерів роботою, що буде відповідати їх бажанням
та можливостям;
надає волонтерській організації (об'єднанню), волонтерам
всебічну допомогу і підтримку у провадженні їх діяльності;
контролює діяльність волонтерських організацій (об'єднань),
волонтерів у сфері надання соціальних послуг.
13. Соціальна служба може застосовувати заходи щодо
заохочення діяльності волонтерських організацій (об'єднань),
волонтерів.
14. Волонтерські організації (об'єднання), волонтери під час
провадження своєї діяльності можуть залучатися до здійснення
заходів, розроблених та затверджених Координаційною радою з питань
розвитку та підтримки волонтерського руху.
15. Волонтерські організації (об'єднання), волонтери під час
провадження своєї діяльності співпрацюють з підприємствами,
установами, громадськими, благодійними та релігійними
організаціями.
16. Координацію волонтерської діяльності здійснюють Мінпраці
та Держкомсім'ямолодь.вгору