Документ 1903-99-п, поточна редакція — Прийняття від 16.10.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 жовтня 1999 р. N 1903
Київ
Про завершення будівництва Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

З метою забезпечення металургійних підприємств високоякісною
залізорудною сировиною, підвищення експортного потенціалу
гірничо-металургійного комплексу та виконання зобов'язань України
за міжурядовими угодами Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству промислової політики, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів, Українській державній будівельній
корпорації "Укрбуд", Міністерству транспорту, Міністерству
енергетики, Кіровоградській обласній державній адміністрації
забезпечити завершення будівництва першого пускового комплексу
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд у
2001 році та введення його в експлуатацію у 2002 році.
2. Міністерству промислової політики, Державній акціонерній
компанії "Укррудпром" у I кварталі 2000 р. перезатвердити проект
будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
окислених руд, передбачивши в ньому виділення першого пускового
комплексу та необхідність впровадження новітніх розробок
науково-дослідних і проектних інститутів, спрямованих на
підвищення якості та конкурентоспроможності продукції комбінату з
урахуванням спрямованості промислової, економічної та
інвестиційної політики залізорудної галузі в цілому.
Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству
промислової політики розробити і подати до Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо джерел фінансування зазначених робіт у
сумі 1,9 млн. гривень.
3. Міністерству промислової політики, Міністерству
закордонних справ, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі, Фонду державного майна:
у місячний термін розробити і подати на затвердження Кабінету
Міністрів України план першочергових заходів щодо створення на
базі Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
акціонерного товариства;
у тримісячний термін провести переговори з відповідними
міністерствами країн - учасниць будівництва Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд щодо узгодження
нових термінів завершення будівництва комбінату та створення на
його базі акціонерного товариства, у тому числі з залученням
вітчизняних підприємств гірничо-металургійного комплексу.
4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству промислової політики передбачити під час
доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2000 рік і
формування проекту Державного бюджету України на 2001 рік кошти
для завершення будівництва першого пускового комплексу
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд у
межах загального ліміту державних централізованих капітальних
вкладень, що виділяються Міністерству промислової політики.
5. Державній податковій адміністрації надати Криворізькому
гірничо-збагачувальному комбінату окислених руд відстрочку у
сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів згідно з
Законом України "Про проведення економічного експерименту на
підприємствах гірничо-металургійного комплексу України"
( 934-14 ).
6. Міністерству промислової політики, Міністерству економіки,
Міністерству фінансів, Міністерству закордонних справ, Державній
податковій адміністрації опрацювати і подати Кабінетові Міністрів
України до 1 грудня 1999 р. погоджений проект Закону України "Про
завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд" для внесення його на розгляд Верховної
Ради України, передбачивши у ньому положення про звільнення від
оподаткування матеріалів, обладнання та інших товарів, які
надходять на митну територію України для завершення будівництва
зазначеного комбінату, а також спрощений механізм їх митного
оформлення.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
промислової політики Гуреєва В.М.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28вгору