Документ 191_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.03.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці та пенсійної системи Республіки Хорватія у сфері праці та соціальної політики


Дата підписання:

19.03.2018


Дата набрання чинності для України:

19.03.2018

Міністерство соціальної політики України і Міністерство праці та пенсійної системи Республіки Хорватія (далі - Сторони),

бажаючи започаткувати співробітництво на основі рівноправності та взаємної вигоди,

бажаючи підтримувати це співробітництво і таким чином сприяти економічному та соціальному розвитку обох держав Сторін,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть двостороннє співробітництво у сфері праці та соціальної політики.

Стаття 2

Сторони будуть здійснювати обмін досвідом та інформацією, у тому числі програмними документами, необхідними для виконання спільних цілей у сфері праці та соціальної політики.

Співробітництво між Сторонами у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння включатиме, серед іншого, наступні напрями:

імплементація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Глава 21 "Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей");

політика ринку праці та питання зайнятості;

система соціального захисту та соціального забезпечення (включаючи пенсійне забезпечення);

соціальний захист внутрішньо переміщених осіб;

безпека та гігієна праці на робочому місці.

Стаття 3

Сторони домовились, що співробітництво буде здійснюватись, зокрема, шляхом обміну досвідом та організації спільних заходів з питань у сфері праці та соціальної політики.

Стаття 4

Усі заходи, які проводяться в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, здійснюються з урахуванням фінансових можливостей кожної зі Сторін та визначатимуться за спільною згодою Сторін у кожному окремому випадку.

Стаття 5

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання та укладається строком на три (3) роки. Його дія автоматично продовжується на наступні трирічні періоди доки будь-яка зі Сторін не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про намір припинити його дію не пізніше ніж за шість (6) місяців до дати закінчення поточного періоду.

Учинено в м. Київ 19 березня 2018 р. у двох примірниках, кожен - українською, хорватською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення, переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство соціальної політики
України

За Міністерство праці та пенсійної
системи Республіки Хорватія


(підпис)

(підпис)


Андрій РЕВА, Міністр

Марко ПАВІЧ, Міністрвгору