Про відповідальність Кабінету Міністрів України
Постанова Верховної Ради України від 03.03.20101928-VI
Документ 1928-VI, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відповідальність Кабінету Міністрів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.161 )

Розглянувши питання про відповідальність Кабінету Міністрів
України за соціально-економічну ситуацію в Україні, відповідно до
частини першої статті 87 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2010 року
N 1928-VIвгору