Угода про співробітництво в сфері туризму між Урядом України та Урядом Республіки Куба
Куба, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 14.04.1997
Документ 192_029, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.04.1997

               Угода 
про співробітництво в сфері туризму
між Урядом України та Урядом Республіки Куба

Дата підписання: 14.04.1997 Дата набрання чинності для України: 14.04.1997
Уряд України та Уряд Республіки Куба, (далі - Сторони),
керуючись бажанням розвивати і зміцнювати співробітництво в
сфері туризму,
з метою створення сприятливих умов для розвитку міжнародних
туристичних зв'язків як фактору збереження та поглиблення дружніх
відносин,
бажаючи розвивати ці відносини шляхом широкого
співробітництва між відповідними державними органами,
національними, регіональними та іншими туристичними організаціями,
погодились про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку і зміцненню ділового
співробітництва між організаціями двох держав, які діють в сфері
міжнародного туризму, з метою взаємного ознайомлення з досвідом у
галузі соціально-економічного розвитку, науки та культури, а також
історичними пам'ятками, туристичними та природними цінностями,
культурними та історичними традиціями народів своїх держав.
Стаття 2
Сторони домовилися створити необхідні умови туристичним
агентствам для їх діяльності і туристам для в'їзду та пересування
по території відповідних держав на основі діючих у них законів і
правил.
Стаття 3
Сторони створюватимуть відповідні умови для організації
туристичних виставок та ярмарків на територіях своїх держав.
Стаття 4
Сторони сприятимуть обміну спеціалістами в різних галузях
туризму (державних органів з туризму, туристичних та транспортних
підприємств і організацій, готелів, ресторанів та інших виробників
туристичних послуг).
Умови обміну спеціалістами визначатимуться угодами між
компетентними органами Сторін.
Стаття 5
Сторони обмінюватимуться інформаційними, учбовими та
рекламними матеріалами, а також передовим досвідом.
Стаття 6
Сторони вважають за доцільне проводити зустрічі керівників
туристичних відомств для визначення стану туристичних зв'язків та
розвитку співробітництва в цій сфері за заздалегідь узгодженими
умовами та строками.
Стаття 7
Ця Угода набуває чинності з дня підписання та діє протягом
п'яти років. Її дія буде автоматично подовжуватися на наступні
однорічні періоди, якщо жодна з Сторін письмово по дипломатичних
каналах не попередить другу Сторону не пізніше ніж за 6 місяців до
кінця вказаного терміну, про своє бажання припинити її дію.
Вчинено в місті Гавані 14 квітня 1997 р., у двох примірниках,
кожний українською та іспанською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Уряд України За Уряд Республіки Куба
(підпис) (підпис)вгору