Деякі питання державного фонду регіонального розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 18.03.2015196
Документ 196-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.06.2019, підстава - 541-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 196
Київ

Деякі питання державного фонду регіонального розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 486 від 17.07.2015
№ 766 від 26.10.2016
№ 1070 від 21.12.2016
№ 66 від 08.02.2017
№ 251 від 05.04.2017
№ 574 від 18.07.2018
№ 457 від 03.04.2019
№ 541 від 26.06.2019}

Відповідно до частини четвертої статті 24-1 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 457 від 03.04.2019}

Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196

ПОРЯДОК
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "“Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

2. Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів (далі - відбір) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії (далі - регіональні комісії).

Примірне положення про регіональну комісію затверджується Мінрегіоном.

До складу регіональної комісії включаються представники органу, який її утворив, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, наукових та інших установ, до сфери діяльності яких належить питання соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку (за погодженням з їх керівниками). До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 766 від 26.10.2016}

Інформація про склад та положення про регіональну комісію розміщується на офіційному веб-сайті органу, який її утворив, та відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 766 від 26.10.2016}

3. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше ніж 15 січня року, що передує плановому. Подання на конкурсний відбір проектів закінчується не пізніше 1 березня року, що передує плановому. Відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку закінчується не пізніше 1 травня року, що передує плановому.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 574 від 18.07.2018}

В оголошенні зазначаються:

перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), та відповідними стратегіями розвитку регіонів, зокрема щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 574 від 18.07.2018}

перелік пріоритетних цілей, що відповідають Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та відповідним стратегіям розвитку регіонів, відповідно до яких розробляються проекти “Всеукраїнського громадського бюджету”, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

умови проведення відбору;

місце прийому документів;

адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

Форма технічних завдань на інвестиційні програми і проекти встановлюється Мінрегіоном.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 766 від 26.10.2016}

4. У відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, подані в установленому законодавством порядку заявниками інвестиційних програм і проектів (далі - заявники).

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 486 від 17.07.2015, № 766 від 26.10.2016; в редакції Постанови КМ № 457 від 03.04.2019}

Заявниками можуть бути такі суб’єкти:

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

органи місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

агенції регіонального розвитку, створені відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики” (далі - агенції регіонального розвитку), - за винятком проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

У 2019 році народні депутати України можуть подавати до Мінрегіону пропозиції разом з переліком та описом інвестиційних програм і проектів, що підготовлені центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та сформовані відповідно до частини другої статті 24-1 Бюджетного кодексу України, та з документами згідно з переліком документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженим наказом Мінрегіону від 24 квітня 2015 р. № 80.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

Мінрегіон надсилає відповідним обласним, Київській міській держадміністраціям пропозиції разом з переліком та описом інвестиційних програм і проектів, що подані народними депутатами України, для забезпечення проведення відповідними регіональними комісіями оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

На реалізацію інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку, розподіленого для регіону, за кожним з таких напрямів, а на реалізацію проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” - не більше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017}

Відбір інвестиційних програм і проектів розвитку транскордонного співробітництва здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 1000).

Створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків здійснюється відповідно до Законів України “Про індустріальні парки” та “Про інноваційну діяльність”.

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

Проекти, спрямовані на підтримку об’єднання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об’єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

4-1. Проекти “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Ініціаторами подання для участі у конкурсі проектів “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, можуть бути громадяни України віком від 18 років, заявники, наукові установи та громадські організації.

Для відбору проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

визначають пріоритетні цілі, відповідно до яких розробляються та подаються заявниками проекти “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

затверджують положення, в якому визначають, зокрема, порядок ініціювання та подання проектів “Всеукраїнського громадського бюджету”, обсяг співфінансування з місцевих бюджетів проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” і порядок проведення електронного голосування;

проводять електронне голосування за допомогою системи, яка забезпечує точну ідентифікацію голосуючих осіб шляхом авторизації кожної особи із застосуванням електронного підпису або інших методів ідентифікації та можливість перевірки результатів у разі виникнення сумнівів у їх об’єктивності;

оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах результати електронного голосування;

отримують від органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація проекту “Всеукраїнського громадського бюджету”, який за результатами електронного голосування набрав не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, висновок щодо відповідності проекту вимогам цього Порядку та спроможності відповідного органу місцевого самоврядування його реалізувати разом з інформацією щодо згоди такого органу бути заявником проекту (для проектів, ініціатором подання якого є громадяни України віком від 18 років, наукові установи та громадські організації);

подають відповідним регіональним комісіям для проведення попереднього конкурсного відбору рейтинговий список проектів “Всеукраїнського громадського бюджету”, до якого включають проекти, які за результатами електронного голосування набрали не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, разом з позитивним висновком органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація такого проекту.

{Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

5. Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 574 від 18.07.2018}

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону до початку проведення оцінки та відбору.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 766 від 26.10.2016}

6. Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 574 від 18.07.2018}

7. Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

{Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017}

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років. Строк реалізації проектів, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку протягом трьох попередніх років та які за об’єктивних причин не були введені в експлуатацію відповідно до календарних планів реалізації, за рішенням регіональної комісії може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році;

{Підпункт 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 541 від 26.06.2019}

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків, а для проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” - співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10 відсотків;

{Підпункт 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

{Пункт 7 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 574 від 18.07.2018}

8. Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями.

Інвестиційні програми і проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і які починаючи з 2015 року фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, включаються щороку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів до завершення їх реалізації відповідно до календарних планів.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 766 від 26.10.2016}

Про результати проведеної оцінки та відбору Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інформують заявника шляхом оприлюднення  інформації на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 766 від 26.10.2016}

9. Узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів (у тому числі програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом, та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”) разом з документами, визначеними Мінрегіоном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 травня року, що передує плановому, Мінрегіону.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 251 від 05.04.2017, № 457 від 03.04.2019}

10. Для оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон утворює комісію (далі - комісія), до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії).

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017}

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017}

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (крім пропозицій стосовно програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом, та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”) документів вимогам законодавства.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 251 від 05.04.2017, № 457 від 03.04.2019}

Якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку, Мінрегіон у 30-денний строк з дня їх подання надає зауваження для усунення виявлених недоліків Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

У разі усунення виявлених Мінрегіоном недоліків Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають право подати документи повторно.

12. За результатами проведення оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом подає до 1 серпня року, що передує плановому, в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком інвестиційних програм і проектів.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 766 від 26.10.2016, № 251 від 05.04.2017}

13. Моніторинг стану реалізації інвестиційної програми (проекту) проводиться заявником шляхом порівняння фактичних строків виконання і показників результативності виконання заходу інвестиційної програми (проекту) з плановими та оцінки ступеня їх відхилення від запланованих.

Заявник щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, оприлюднює на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону звіт про виконання заходів інвестиційної програми (проекту) згідно з додатком 1 разом з фотографіями, на яких зафіксований стан реалізації інвестиційної програми (проекту), та узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті за звітний період.

{Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 766 від 26.10.2016}

14. Мінрегіон забезпечує доступ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та заявників до окремої сторінки офіційного веб-сайту Мінрегіону для розміщення або оприлюднення передбаченої цим Порядком інформації.

{Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Постановою КМ № 766 від 26.10.2016}Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ
про виконання заходів інвестиційної програми (проекту)
за 20__ рік (квартал)

________________________________________________________
(найменування програми (проекту)

Відповідальний виконавець ________________________________________

Загальна вартість програми (проекту) _________________ тис. гривень.

Найменування заходу

Строк виконання

Джерела фінансування у звітному періоді

Сума касових видатків

Показники результативності виконання заходу

Стан виконання заходу з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого обсягу

Проблемні питання та стан їх вирішення з поясненням причини виникнення та зазначенням механізму вирішення

плановий

фактичний

планова

фактична

планові

фактичні

відхилення, +/-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{Порядок доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ № 766 від 26.10.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196

ПОРЯДОК
використання коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного фонду регіонального розвитку, обсяг яких затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 457 від 03.04.2019}

3. Розподіл бюджетних коштів між Автономною Республікою Крим, областями та мм. Києвом і Севастополем здійснюється з дотриманням критеріїв, визначених статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.

Бюджетні кошти, які відповідно до розподілу передбачено Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, розподіляються між областями та м. Києвом з дотриманням зазначених критеріїв до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України.

4. У разі зміни обсягу бюджетних коштів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік Мінрегіон у двотижневий строк доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розрахунковий обсяг бюджетних коштів.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою “Державний фонд регіонального розвитку” визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку, а також на реалізацію проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 03.04.2019}

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, що виникла у минулі роки за бюджетною програмою “Державний фонд регіонального розвитку”, здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 574 від 18.07.2018}

6-1. Замовники будівництва (центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування) забезпечують під час розроблення проектної документації для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

{Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 1070 від 21.12.2016}

6-2. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня забезпечують оформлення та виготовлення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, та їх розміщення на об’єктах, що фінансуються із залученням бюджетних коштів. Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється з урахуванням витрат, пов’язаних з оформленням, виготовленням та розміщенням інформаційних табличок (наклейок).

Вимоги до оформлення, виготовлення та розміщення зазначених табличок (наклейок) затверджуються Мінрегіоном.

{Порядок доповнено пунктом 6-2 згідно з Постановою КМ № 1070 від 21.12.2016}

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня проводять моніторинг стану реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та подають щомісяця до 15 числа за встановленою Мінрегіоном формою Мінрегіону, Мінекономрозвитку та Мінфіну, а в Донецькій та Луганській областях також МТОТ інформацію про використання бюджетних коштів, а також забезпечують інформування населення щодо залучення бюджетних коштів для фінансування таких програм і проектів шляхом розміщення відповідних інформаційних табличок (наклейок).

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 66 від 08.02.2017, № 1070 від 21.12.2016}

11. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінрегіон, Мінфін та Мінекономрозвитку про обсяги фінансування, касові видатки та зареєстровану бюджетну заборгованість за рахунок бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (щодо Донецької та Луганської областей також МТОТ).

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 66 від 08.02.2017}

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 656 “Питання державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2212).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 р. № 30 “Про внесення змін до пункту 5 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 7, ст. 241).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 576 “Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2384).вгору