Документ 203_065, чинний, поточна редакція — Затвердження від 10.09.2014, підстава - 433-2014-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.01.2015, підстава - v1041321-15. Подивитися в історії? )

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб

{Імплементаційний протокол затверджено Постановою КМ № 433 від 10.09.2014}

Дата підписання:

21.10.2013

Дата затвердження Україною:

10.09.2014

Дата набрання чинності для України:

01.01.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Чеської Республіки (далі - Сторони),

з метою практичної імплементації положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, підписаної в м. Люксембург 18 червня 2007 року (далі - Угода), та відповідно до статті 16 Угоди,

домовилися про таке:

Стаття 1
Загальні положення

1. Цей Імплементаційний протокол встановлює правила виконання Угоди у відносинах між Україною та Чеською Республікою.

2. Визначення, що використовуються в цьому Імплементаційному протоколі, тлумачаться так само як і визначення що зазначені і використовуються в Угоді.

Стаття 2
Компетентні органи

1. Компетентними органами, яким доручено виконання Угоди відповідно до статті 1 Угоди (далі - Компетентні органи) є:

для України:

- Державна міграційна служба - центральний компетентний орган;

- Адміністрація Державної прикордонної служби - в частині виконання запитів стосовно здійснення реадмісії за прискореною процедурою та запитів стосовно транзитного перевезення повітряним транспортом;

для Чеської Республіки:

- Поліція Чеської Республіки, Управління служби поліції у справах іноземців.

2. До набрання чинності цим Імплементаційним протоколом Сторони дипломатичними каналами обміняються контактною інформацією компетентних органів, зазначених в пункті 1 цієї статті та інформують одна одну про будь-які зміни в цій контактній інформації.

Стаття 3
Засоби зв’язку

1. Запити стосовно здійснення реадмісії та транзитного проїзду, надсилаються компетентними органами Сторін таким чином, щоб забезпечити захист персональних даних від випадкового або несанкціонованого знищення, випадкової втрати, а також несанкціонованого доступу, зміни або розповсюдження. Такі запити надсилаються поштою, якщо компетентні органи Сторін не домовляться про інше.

2. Відповіді на запити стосовно здійснення реадмісії та транзитного проїзду та інші відповідні повідомлення, що не містять персональних даних особи, яка підлягає реадмісії або транзитному перевезенню, здійснюються, переважно за допомогою електронних засобів зв'язку або інших технічних засобів зв'язку і повинні надсилатися на відповідний номер.

Стаття 4
Документи

1. До набранням чинності цим Імплементаційним протоколом компетентні органи Сторін обмінюються зразками документів, що зазначені в Додатку 1 до Угоди.

2. Список пасажирів або письмове підтвердження, видане авіакомпанією, яка здійснювала транспортування відповідної особи, також вважаються додатковими документами, що підтверджують умови для здійснення реадмісії згідно з підпунктом b пункту 1 статті 6 Угоди.

3. Якщо компетентний орган Запитуючої Сторони вважає, що інші документи, за винятком тих, що перелічені в додатках 1-4 до Угоди, можуть також стосуватися встановлення громадянства або незаконного в’їзду на територію, такі документи можуть додаватися до запиту стосовно здійснення реадмісії.

Стаття 5
Співбесіда

1. Потреба в проведенні співбесіди відповідно до пункту 2 статті 6 Угоди зазначається в розділі «D» запиту стосовно здійснення реадмісії, копія якого також направляється дипломатичному представництву Запитуваної Сторони.

2. Співбесіда проводиться в місці, зазначеному компетентним органом Запитуючої Сторони.

3. Результат співбесіди повідомляється компетентному органові Запитуючої Сторони в строк, визначений для проведення співбесіди.

Стаття 6
Пункти перетину кордону

1. Пункти перетину кордону, які використовуються Сторонами для здійснення реадмісії або транзиту осіб повітряним транспортом:

- для України - міжнародний аеропорт Бориспіль;

- для Чеської Республіки - аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі.

2. Інші міжнародні аеропорти з прямими рейсами з Чеської Республіки або з України можуть використовуватися за попередньою домовленістю компетентних органів Сторін.

3. У випадку передачі особи, яка підлягає реадмісії або транзиту, наземним транспортом, компетентні органи Сторін погоджують пункт перетину кордону на тимчасовій основі.

Стаття 7
Деталі передачі

1. Компетентний орган Запитуючої Сторони зазначає запропоновану дату передачі, пункт перетину та детальну інформацію стосовно можливого транспортування під вартою в розділ «D» запиту стосовно здійснення реадмісії, якщо така детальна інформація відома на час подачі запиту. Компетентний орган Запитуваної Сторони надає відповідь щодо пропозиції на запит стосовно здійснення реадмісії.

2. Якщо інформація згідно з пунктом 1 цієї статті не є частиною запиту стосовно здійснення реадмісії, така інформація повідомляється компетентним органом Запитуючої Сторони компетентному органові Запитуваної Сторони не пізніше ніж за 10 робочих днів до запропонованої дати передачі особи. Компетентний орган Запитуваної Сторони невідкладно надає відповідь на цю пропозицію, однак не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання пропозиції. У випадку, якщо компетентний орган Запитуючої Сторони не одержує жодної відповіді, пропозиція вважається прийнятою.

3. Якщо транспортування особи, яка підлягає реадмісії, здійснюється під вартою, детальна інформація згідно з пунктом 1 цієї статті включає імена та прізвища, звання та посади представників компетентних органів Запитуючої Сторони, які здійснюють транспортування під вартою, а також тип, номер і дату видачі їх проїзних документів. Будь-які зміни в такій інформації повинні невідкладно повідомлятись.

4. Письмовий акт про передачу особи, транспортування якої здійснюється під вартою, складається в двох примірниках. Компетентний орган кожної Сторони зберігає один із примірників. Зразок акту міститься в додатку до цього Імплементаційного протоколу та є невід'ємною частиною цього Імплементаційного протоколу.

Стаття 8
Транзит

1. Запит про транзитний проїзд подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до передбаченого дня початку транзитного перевезення. У випадку необхідності, інформація згідно з пунктом 5 статті 5 Угоди та пунктом 3 статті 7 цього Імплементаційного Протоколу зазначається в розділі «C» запиту про транзитний проїзд. Будь-які зміни в такій інформації повинні невідкладно повідомлятись. У відповіді на запит про транзитний проїзд вказується необхідність транспортування під вартою для компетентного органу Запитуючої Сторони згідно з пунктом 3 статті 10 Угоди.

2. В основному транзитне перевезення здійснюється повітряним транспортом.

3. Представники компетентного органу Запитуючої Сторони, які здійснюють транспортування під вартою, повинні належним чином наглядати за особою, транспортування якої здійснюється під вартою, під час її перебування в транзитній зоні аеропорту. Вони не повинні виконувати будь-яких офіційних повноважень на території Запитуваної Сторони, не повинні мати при собі зброю, і при цьому зобов’язані дотримуватися законодавства держави Запитуваної Сторони та мати копію дозволу про здійснення транзиту, виданого компетентним органом Запитуваної Сторони.

4. Під час транзитного перевезення повітряним транспортом, під час нагляду за особою згідно з пунктом 4 статті 11 Угоди, представники компетентного органу Запитуваної Сторони насамперед здійснюють заходи, які унеможливлюють вихід відповідної особи з транзитної зони аеропорту та посадку цієї особи в літак.

5. Наземне транспортування особи під вартою не здійснюється представниками компетентного органу Запитуючої держави, якщо компетентний орган Запитуваної держави не вимагає цього відповідно до пункту 3 статті 10 Угоди.

Стаття 9
Покриття витрат

1. Компетентний орган Запитуючої Сторони відшкодовує компетентному органові Запитуваної Сторони витрати згідно зі статтею 12 Угоди шляхом банківського переказу на рахунок компетентного органу Запитуваної держави протягом 30 календарних днів з дати отримання рахунку.

2. Сторони дипломатичними каналами повідомляють одна одній відповідні номери своїх банківських рахунків.

3. Розмір відшкодування регулюється законодавством держави Запитуваної Сторони та базується на документах, що підтверджують фактичну суму витрат.

Стаття 10
Мови

1. Запити стосовно здійснення реадмісії та транзитного проїзду, а також відповіді на них подаються англійською мовою, а якщо можливо, мовою Сторони, якій Вони адресуються. Інші документи подаються по можливості мовою Сторони, якій вони адресуються, або англійською мовою.

2. Додаткові повідомлення між компетентними органами Сторін здійснюються англійською мовою, якщо інше не встановлено в кожному конкретному випадку.

Стаття 11
Набрання чинності та припинення дії

1. Цей Імплементаційний протокол укладається на невизначений строк.

2. Після отримання останнього письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Імплементаційним протоколом, Сторона, яка таке повідомлення отримала, невідкладно направляє повідомлення Комітету з питань реадмісії, відповідно до пункту 2 статті 16 Угоди. Сторона, яка повідомляє Комітет з питань реадмісії, одночасно інформує іншу Сторону про направлення такого повідомлення.

3. Цей Імплементаційний протокол набирає чинності в перший день другого місяця після повідомлення Комітетові з питань реадмісії відповідно до пункту 2 цієї статті.

4. За взаємною згодою Сторін до цього Імплементаційного протоколу можуть вноситися зміни та доповнення. Зміни та доповнення становитимуть частину цього Імплементаційного протоколу і набирають чинності відповідно до пункту 3 цієї статті.

5. Дію цього Імплементаційного протоколу може бути припинено у будь-який час будь-якою Стороною шляхом направлення письмового повідомлення дипломатичними каналами. У цьому випадку він припиняється через три місяці з дати отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.

У випадку, якщо Угода припиняє дію, одночасно також припиняється цей Імплементаційний протокол.

Учинено в м. Київ 21 жовтня 2013 року в двох примірниках кожний українською, чеською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей у тлумаченні, перевага надається тексту англійською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Чеської Республіки

(підпис)Додаток

АКТ
приймання-передавання особивгору