Документ 207-89-п, поточна редакція — Прийняття від 02.08.1989

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 1989 р. N 207
Київ
Про виробництво в 1990-1995 роках малогабаритних
тракторів Т-08 і сільськогосподарських знарядь до них
для особистих підсобних господарств громадян
і сімейного орендного підряду

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Держплану УРСР, Укоопспілки і
виробничого об'єднання "Харківський тракторний завод імені
С. Орджонікідзе", погоджену з виробничими об'єднаннями і
підприємствами, про організацію виробництва на основі широкої
кооперації в 1990-1995 роках малогабаритних тракторів Т-08 і
сільськогосподарських знарядь до них для особистих підсобних
господарств громадян і сімейного орендного підряду в обсягах
згідно з додатком N 1.
2. Взяти до відома, що:
виробниче об'єднання "Харківський тракторний завод імені
С. Орджонікідзе" у двомісячний строк забезпечить виробничі
об'єднання й підприємства технічною документацією та укладе з ними
договори на поставку вузлів і деталей для малогабаритного трактора
Т-08 по кооперації;
Дніпропетровський науково-дослідний інститут великогабаритних
шин розробить і передасть в III кварталі 1989 р. виробничому
об'єднанню "Білоцерківшина" технічну документацію на прес-форми
для виробництва шин 5.50-16 моделі Ф 122, а Дніпропетровський
дослідний завод полімерного машинобудування виготовить в 1990 році
за замовленнями цього об'єднання відповідні прес-форми для
організації виробництва вказаних шин починаючи з 1991 року;
Запорізьке науково-виробниче об'єднання по розробці і
виробництву машин для підготовки органічних добрив, виробничі
об'єднання: "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування
імені Жовтневої революції" і "Київтрактородеталь", Бердянське по
жатках та кіровоградське по сіялках "Червона зірка" разом з
виробничим об'єднанням "Харківський тракторний завод імені
С. Орджонікідзе" і Українським науково-дослідним інститутом
механізації і електрифікації сільського господарства Південного
відділення ВАСГНІЛ розроблять в 1989 році конструкції
сільськогосподарських знарядь для малогабаритних тракторів Т-08
згідно з додатком 2.
3. Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт
УРСР, Харківському облвиконкому надати виробничому об'єднанню
"Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе" допомогу в
забезпеченні легкозбірними конструкціями та їх монтажу.
4. Укоопспілці забезпечити укладення підвідомчими
підприємствами і організаціями договорів з виробничими
об'єднаннями і підприємствами-виготовлювачами на поставку
малогабаритних тракторів Т-08 і сільськогосподарських знарядь до
них, з урахуванням комплектного продажу їх території республіки.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Заст. Керуючого
Справами Ради Міністрів УРСР В.НЕСМІХ
Інд. 25

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 серпня 1989 р. N 207
ОБСЯГИ
виробництва малогабаритних тракторів Т-08
і сільськогосподарських знарядь до них
на 1990-1995 роки
(тис. штук) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Виготовлювачі | Найменування | Номери | Кількість по роках | Одержувачі | машин, вузлів | машин, |-----------------------------| | і деталей | вузлів |1990|1991|1992|1993|1994|1995| | | і деталей | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Виробниче малогабаритний Т-08 2 4 10 25 35 50 за рознарядкою об'єднання трактор Укоопспілки "Харківський
тракторний
завод імені
С. Орджонікідзе
Виробниче двигун 2* 4* 10 25 35 50 виробниче об'єднання потужністю об'єднання "Харківський 12 к. с. з "Харківський моторобудівний рідинним тракторний завод "Серп і охолодженням завод імені молот" С. Орджонікідзе
Виробниче міст передній 010.31.001 2 4 10 25 35 50 -"- об'єднання
"Херсонський диск обода 010.32.106 4 8 20 50 70 100 -"- комбайновий внутрішній
завод імені
Г.І. Петровського" диск обода 010.32.107 4 8 20 50 70 100 -"- зовнішній
диск 010.32.015 4 8 20 50 70 100 виробниче об'єднання "Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе
диск заднього 010.32.101 4 8 20 50 70 100 -"- колеса
Виробниче бортовий 010.39.001 4 8 20 50 70 100 -"- об'єднання редуктор
"Київтрактородеталь"
Мелітопольський розподільник 08.56.021 2 4 10 25 35 50 -"- завод тракторних
гідроагрегатів,
Запорізька область
Кременчуцький обід колеса 36-3101017-Б 4 8 20 50 70 100 -"- колісний завод,
Полтавська область
Виробниче об'єднання шина 5,50-16 4** 8 20 50 70 100 -"- "Білоцерківшина", мод. Ф 122
Київська область
Виробниче об'єднання фара 4 8 20 50 70 100 -"- "Завод "Арсенал",
м. Київ
Запорізький завод, скло для фари 4 8 20 50 70 100 виробниче зварювальних флюсів об'єднання і скловиробів "Завод "Арсенал" м. Київ
Виробниче об'єднання плуг 2 4 10 25 35 50 за рознарядкою "Одеський завод Укоопспілки сільськогоспо-
дарського підгортальник 2 4 10 25 35 50 -"- машинобудування
імені Жовтневої
революції"
Виробниче об'єднання фрезерний 1 2 5 12,5 17,5 25 -"- "Київтрактородеталь" культиватор
Бердянське виробниче косарка 1 2 5 12,5 17,5 25 -"- об'єднання по фронтальна
жатках, Запорізька
область косарка 1 2 5 12,5 17,5 25 -"- консольна
культиватор- 1 2 5 12,5 17,5 25 -"- плоскоріз
борона 2 4 10 25 35 50 -"-
Кіровоградське сівалка зернова 1 4 5 25 35 50 за рознарядкою виробниче об'єднання Укоопспілки по сівалках "Червона
зірка" сівалка овочева 1 4 5 12,5 17,5 25 -"-
картоплесад- 1 4 5 12,5 17,5 25 -"- жалка
Завод сільсько- візок 1 2 5 12,5 17,5 25 -"- господарського самоскидний
машинобудування
"Ніжинсільмаш",
Чернігівська область
Дослідно- -"- 1 2 5 12,5 17,5 25 -"- експериментальне
підприємство
ЯЕ-308/5 Е МВС УРСР,
Дніпропетровська
область
Охтирський завод ємкість для 2 4 10 25 35 50 -"- сільськогоспо- води
дарського
машинобудування,
Сумська область
Чернівецький бульдозерна 1 2 10 12,5 17,5 25 за рознарядкою механічний завод лопата Укоопспілки
снігоочисник 1 2 10 12,5 17,5 25 -"-
Галещинський копач 1 2 3 5 12 25 -"- машинобудівельний коренеплодів
завод устаткування
тваринницьких ферм, кормороздавач 1 2 3 5 12 25 -"- Полтавська область
Установа ОР-318/96 кормоподріб- 1 2 3 5 12 25 -"- МВС УРСР, Ровенська нювач
область
______________
* Поставка карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння УД-25
здійснюватиметься Петропавлівським заводом малолітражних двигунів
Мінавтосільгоспмашу СРСР.
** Поставка здійснюватиметься підприємствами Міннафтохімпрому
СРСР.

Заст. Керуючого
Справами Ради Міністрів УРСР В.НЕСМІХ

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 серпня 1989 р. N 207
ПЕРЕЛІК
сільськогосподарських знарядь для малогабаритних
тракторів Т-08, розробка конструкцій на які
здійснюється в 1989 році
------------------------------------------------------------------ Найменування | Відповідальні за розробку ------------------------------------------------------------------ Візок самоскидний Запорізьке науково-виробниче об'єднання
по розробці і виробництву машин для
підготовки органічних добрив
Бульдозерна лопата -"-
Копач коренеплодів -"-
Снігоочисник -"-
Ємкість для води -"-
Кормороздавач -"-
Кормоподрібнювач -"-
Плуг виробниче об'єднання "Одеський завод
сільськогосподарського машинобудування
імені Жовтневої революції
Підгортальник -"-
Фрезерний культиватор виробниче об'єднання
"Київтрактородеталь"
Борона Бердянське виробниче об'єднання
по жатках
Культиватор-плоскоріз -"-
Косарка фронтальна -"-
Косарка консольна -"-
Сівалка зернова кіровоградське виробниче об'єднання
по сівалках "Червона зірка"
Сівалка овочева -"-
Картоплесаджалка -"-

Заст. Керуючого
Справами Ради Міністрів УРСР В.НЕСМІХвгору