Документ 2080-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною
і Соціалістичною Республікою В'єтнам про
правову допомогу і правові відносини
в цивільних і кримінальних справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 50, ст.440 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам про
правову допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних
справах ( 704_050 ), підписаний у м. Києві 6 квітня 2000 року,
ратифікувати.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2000 року
N 2080-IIIвгору