Документ 228-2002-п, поточна редакція — Редакція від 22.05.2019, підстава - 407-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2002 р. № 228
Київ

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 489 від 11.04.2002
№ 211 від 24.02.2003
№ 1106 від 17.07.2003
№ 549 від 29.04.2004
№ 1607 від 30.11.2004
№ 103 від 22.01.2005
№ 154 від 15.02.2006
№ 63 від 24.01.2007
№ 250 від 25.03.2009
№ 37 від 24.01.2011
№ 86 від 08.02.2012
№ 217 від 21.03.2012
№ 454 від 26.06.2013
№ 465 від 19.06.2013
№ 477 від 27.08.2014
№ 331 від 11.05.2016
№ 875 від 30.11.2016
№ 391 від 07.06.2017}

{Установити, що у 2012 та 2013 роках до одержувачів бюджетних коштів за бюджетною програмою “Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми “Ядерне паливо України” не застосовуються вимоги абзаців шостого, сьомого і одинадцятого пункту 9 Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 571 від 13.06.2012}

{Установити, що вимоги пункту 9 Порядку, затвердженого цією Постановою, щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою “Державна підтримка публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України” згідно з Постановою КМ № 952 від 06.12.2017}

{Установити, що вимоги пункту 9 Порядку, затвердженого цією Постановою, щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою “Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку” згідно з Постановою КМ № 326 від 17.04.2019}

{Установити, що вимоги пункту 9 Порядку, затвердженого цією Постановою, щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою “Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства” згідно з Постановою КМ № 407 від 15.05.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (додаються).

2. Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку форми документів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. № 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 2, ст. 40);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 222 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 435);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р. № 94 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 5, ст. 192).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. № 228

ПОРЯДОК
складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

{У тексті Порядку слова "економічною класифікацією видатків" і "протягом року" замінено відповідно словами "економічною класифікацією видатків бюджету" і "протягом бюджетного періоду", а слова "видатки або надання кредитів", "видатки та/або надання кредитів" і "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено відповідно словами "видатки бюджету та надання кредитів", "видатки бюджету та/або надання кредитів" і "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

{У тексті Порядку слова “вищі навчальні заклади та наукові установи” в усіх відмінках замінено словами “вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу,” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 86 від 08.02.2012}

{У тексті Порядку та основних вимог слова “Державна казначейська служба” в усіх відмінках замінено словом “Казначейство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

{Текст Порядку після слів “вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу,” в усіх відмінках доповнено словами “а також заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 465 від 19.06.2013}

{У тексті Порядку слова “вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а також заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у пілотних регіонах” у всіх відмінках замінено словами “вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 875 від 30.11.2016}

Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом першим згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011; в редакції Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

Кошторис бюджетної установи (далі - кошторис) має такі складові частини:

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017}

загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою (далі - установа) основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету;

спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету.

Форма кошторису затверджується Мінфіном.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004}

2. План асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) (далі - план асигнувань загального фонду бюджету) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету), затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017}

План надання кредитів із загального фонду бюджету - це помісячний розподіл надання кредитів з бюджету, затверджених у загальному фонді кошторису, за класифікацією кредитування бюджету, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - план спеціального фонду) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному фонді кошторису, за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань, в розрізі доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, повернення кредитів до спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і класифікації кредитування бюджету.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 37 від 24.01.2011, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017}

План використання бюджетних коштів - це розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі видатків бюджету, структура яких відповідає повній економічній класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 63 від 24.01.2007, № 37 від 24.01.2011, № 217 від 21.03.2012}

Помісячний план використання бюджетних коштів - помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету, який регламентує для вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, наукових установ та закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) (далі - вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я), протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов’язань.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 86 від 08.02.2012; в редакції Постанов КМ № 465 від 19.06.2013, № 875 від 30.11.2016}

План асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів та помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров’я, які затверджуються разом із кошторисом, і зведення показників спеціального фонду кошторису є невід’ємними частинами кошторису. Форми зазначених документів затверджуються Мінфіном. Затверджені форми плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів можуть бути доповнені іншими показниками.

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 250 від 25.03.2009, № 37 від 24.01.2011; в редакції Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід'ємною частиною кошторису. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня погоджують форму розрахунків з головним розпорядником бюджетних коштів.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 63 від 24.01.2007}

3. Установа незалежно від того, чи веде вона бухгалтерський облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією), а вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також індивідуальні плани використання бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017}

Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів і бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно із Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 154 від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ № 63 від 24.01.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 250 від 25.03.2009; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005}

4. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету та зведені плани спеціального фонду - це зведення показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що складаються головним розпорядником для подання Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 24.02.2003, № 549 від 29.04.2004}

Зведені кошториси не затверджуються.

Зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів - це зведення показників індивідуальних планів використання бюджетних коштів та індивідуальних помісячних планів використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров’я - розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що складаються головним розпорядником бюджетних коштів, через якого вони отримують бюджетні призначення, для подання цих показників Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно із Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

5. Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а вищим навчальним закладам та науковим установам, закладам охорони здоров’я також за наявності затверджених планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

Установи мають право брати бюджетні зобов'язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також установлених затвердженими планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005}

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

6. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів (далі - розпорядники).

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

7. За обсягом наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

{Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня) - розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику та (або) діяльність якого координується через нього.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів застосовують положення цього Порядку, визначені для головних розпорядників.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

9. Одержувач бюджетних коштів (далі - одержувач) використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі відповідного розпорядника бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 103 від 22.01.2005}

Критеріями визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної програми є:

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби);

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості;

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

застосування договірних умов.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

У разі отримання бюджетних коштів одержувачем платежі здійснюються з рахунка, відкритого в установленому порядку в органах Казначейства, якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

Одержувачем не може бути суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яку визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якої порушено справу про банкрутство чи яка перебуває в стадії ліквідації, крім вугледобувних підприємств, щодо яких введено процедуру розпорядження майном.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 454 від 26.06.2013}

Критерії та умови відбору одержувача, якому надається державна підтримка, визначаються у порядках використання бюджетних коштів.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

Порядок складання проектів кошторисів

10. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників відомості про граничні обсяги видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік, що є підставою для складання проектів кошторисів.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 37 від 24.01.2011}

11. Для правильної та своєчасної організації роботи, пов'язаної із складанням проектів кошторисів, головні розпорядники, керуючись відповідними вказівками Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів щодо складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік:

встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків бюджету та/або надання кредитів з бюджету із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо їх складання;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони повинні додержуватися відповідно до законодавства і які необхідні для правильного визначення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у проектах кошторисів;

{Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

забезпечують складення проектів кошторисів на бюджетні програми (функції), що виконуються безпосередньо головними розпорядниками.

12. Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, повноти надходження доходів або повернення кредитів, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства та складають проекти зведених кошторисів.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 217 від 21.03.2012}

13. На основі проектів зведених кошторисів головні розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому ними порядку.

Термін розгляду показників проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня встановлюється головними розпорядниками так, щоб проекти зведених кошторисів могли бути своєчасно оформлені як бюджетні запити.

У разі обмеження терміну формування бюджетних запитів головними розпорядниками Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи надають дозвіл головним розпорядникам самостійно визначати порядок та обсяг одержання необхідних даних для забезпечення своєчасного формування і подання бюджетних запитів.

14. Проекти кошторисів складаються усіма установами на наступний бюджетний рік, якщо ці установи функціонували до початку року, на який плануються видатки бюджету та/або надання кредитів з бюджету. У разі коли установи утворені не з початку року, кошториси складаються і затверджуються для кожної установи з часу її утворення до кінця бюджетного року в загальному порядку.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

15. У частині надходжень проектів кошторисів зазначаються планові обсяги, які передбачається спрямувати на здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету із загального та спеціального фондів проектів відповідних бюджетів.

{Пункт 15 в редакції Постанов КМ № 211 від 24.02.2003, № 549 від 29.04.2004}

16. У процесі складання та затвердження проектів кошторисів залишки бюджетних коштів за спеціальним фондом кошторисів не плануються.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

17. Обсяги надходжень до спеціального фонду проекту кошторису визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи повернення кредитів до бюджету, що плануються на наступний рік.

{Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004}

За основу цих розрахунків беруться такі показники:

обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства;

прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету;

прогнозний обсяг повернення коштів до бюджету, що мають цільове призначення.

{Пункт 17 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

На підставі зазначених показників визначається сума надходжень на наступний рік за кожним їх джерелом з урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються надходження планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує планованому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

{Абзац шостий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

18. У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України, з урахуванням того, що показники власних надходжень формуються:

за першою групою - з урахуванням рівня їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання таких показників за період, що передує планованому;

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

за першою підгрупою другої групи - на підставі договорів, календарних планів проведення централізованих заходів та інших документів, якими передбачено отримання таких внесків, грантів та дарунків;

{Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

за третьою підгрупою другої групи - за видами надходжень, які передбачається розміщувати на депозитах та поточних рахунках;

{Абзац четвертий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 391 від 07.06.2017}

за четвертою підгрупою другої групи - на підставі договорів та інших документів, якими передбачено отримання таких коштів.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 211 від 24.02.2003, в редакції Постанови КМ № 217 від 21.03.2012}

19. Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає складення зведення показників спеціального фонду кошторису за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання.

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

Розподіл видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду проекту кошторису проводиться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень, запланованих на цю мету в зазначеному фонді.

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

Відповідальність за виникнення заборгованості, що склалася за видатками спеціального фонду, несе виключно розпорядник, з вини якого вона утворилась.

20. Під час визначення обсягів видатків бюджету та/або надання кредитів з бюджету розпорядників нижчого рівня головні розпорядники повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 24.02.2003, № 549 від 29.04.2004}

Обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендії, а також на господарське утримання установ. Під час визначення видатків у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. До кошторисів можуть включатися тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. При цьому видатки на заробітну плату з коштів спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених законодавством норм, які використовуються установами аналогічного профілю.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

Мінфін має право визначати на кожний рік порядок врахування у кошторисах обсягів заборгованості, яка виникла внаслідок непогашення бюджетних зобов'язань установ.

{Абзац третій пункту 20 в редакції Постанови КМ № 211 від 24.02.2003}

21. Бюджетні асигнування на централізовані заходи, які здійснюються головними розпорядниками, включаються до кошторисів тільки у разі, коли проведення таких заходів за рахунок коштів бюджету не суперечить законодавству.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

До централізованих заходів належать заходи з організації та здійснення безпосередньо апаратом головного розпорядника або апаратом уповноваженого ним розпорядника нижчого рівня або уповноваженою ним установою закупівель товарів, робіт і послуг у рамках реалізації затверджених у встановленому порядку державних цільових програм, а також загальнодержавних заходів програмного характеру з метою забезпечення відповідними товарами, роботами, послугами закладів та установ системи головного розпорядника та/або співвиконавців відповідних державних цільових програм.

{Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 211 від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1607 від 30.11.2004}

22. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 391 від 07.06.2017}

23. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються у такій послідовності: за встановленими напрямами використання, на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 211 від 24.02.2003}

24. Кошториси та штатні розписи установ, які належать до сфери управління МЗС і специфіка діяльності яких пов'язана з функціонуванням за кордоном, можуть складатися за окремим порядком, погодженим з Мінфіном.

25. Після затвердження державного та місцевих бюджетів проекти зведених кошторисів приводяться у відповідність з показниками цих бюджетів.

Порядок розгляду і затвердження кошторисів

26. У двотижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

27. Лімітна довідка про бюджетні асигнування (далі - лімітна довідка) - це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається відповідно Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, головним розпорядником. Показники лімітної довідки доводяться до відома головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 391 від 07.06.2017}

Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном.

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004}

28. Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувача), помісячних планів використання бюджетних коштів і подають їх головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів і складення проектів зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, а також проектів зведених планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувача) і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017}

Розпорядники свої витрати приводять у відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Типова форма штатного розпису установи затверджується Мінфіном. У разі потреби міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Мінфіном можуть установлювати форму штатного розпису для відповідної галузі. Штатний розпис установ затверджується у порядку, визначеному відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

{Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 15.02.2006, № 63 від 24.01.2007}

29. Проекти кошторисів і планів асигнувань установ у разі потреби розглядаються головним розпорядником. Головні розпорядники під час розгляду проектів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів зобов'язані:

{Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017}

забезпечити суворе виконання вимог законодавства, а також вказівок щодо складання кошторисів на наступний рік;

додержуватися режиму економії, не допускати включення до кошторисів бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою;

{Абзац третій пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011}

забезпечити в проектах кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів бюджетних асигнувань та їх помісячного розподілу з урахуванням термінів проведення окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків бюджету та надання кредитів з бюджету протягом бюджетного періоду;

{Абзац четвертий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017}вгору