Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 02.07.2014228
Документ 228-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.08.2019, підстава - 797-2019-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 21.10.2019, підстава - 797-2019-п. Подивитися в історії? )

83-13) здійснює відповідно до закону державну реєстрацію політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань; реєстрацію статуту територіальної громади м. Києва; реєстрацію статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанов КМ № 1129 від 25.12.2015, № 806 від 09.11.2016}

83-14) приймає рішення щодо невідповідності діяльності, найменування та / або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-15) здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-16) забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-17) забезпечує через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, визначених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-18) веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-19) забезпечує створення, ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських об’єднань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-20) забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади передбаченої законодавством інформації з єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-21) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-22) забезпечує доступ державних та приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-23) забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 699 від 11.10.2016}

83-24) здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 699 від 11.10.2016}

{Підпункт 83-25 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

83-25) здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-25 згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-26) організовує ведення обліково-статистичної звітності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-27) надає державним та приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-28) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-29) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-30) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-31) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-32) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-33) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання завдань Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-34) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, ведення обліку бланків та подання звітності щодо витрачання бланків, які використовуються у діяльності апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

84) проводить правову експертизу проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

85) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

86) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;

87) забезпечує здійснення представництва інтересів осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у межах виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України чи іншими актами законодавства;

88) забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

89) організовує виконання і надає методичну допомогу судам та іншим органам державної влади під час виконання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

90) забезпечує отримання на запит суду або інших державних органів, у провадженні яких перебуває цивільна, кримінальна чи інша справа, інформації про іноземне законодавство на підставі міжнародних договорів України;

91) перевіряє стан виконання органами державної влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо поліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

92) виконує функції Національного органу України для сприяння контактам із Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, у тому числі забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, а також здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

93) бере в установленому порядку участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників із правових питань закордонних дипломатичних установ України;

94) у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

95) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, в тому числі державними підприємствами, що є адміністраторами державних та єдиних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Підпункт 95 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

{Підпункт 95-1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 669 від 30.08.2017}

95-2) визначає основні напрями діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби (далі - органи і установи);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-2 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; в редакції Постанови КМ № 294 від 26.04.2017}

95-3) організовує та контролює виконання вироків суду та інших судових рішень і застосування передбачених законом засобів виправлення засуджених;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-3 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-4) забезпечує здійснення заходів стосовно виявлення та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків засудженими та особами, узятими під варту, а також заходів щодо них для припинення кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-4 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-5) організовує здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-5 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-6) забезпечує контроль за організацією охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, дотриманням правопорядку та забезпеченням безпеки в них;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-6 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-7) організовує облік та реєстрацію засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-7 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-8) визначає вид установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснює розподіл, переводить їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-8 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-9) здійснює видачу осіб (екстрадицію), а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачу іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечує транзитне перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-9 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-10) забезпечує виконання актів амністії та помилування, проводить перевірки дотримання органами і установами вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок оформлення матеріалів до клопотання про помилування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-10 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-11) організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, залучає до її проведення представників релігійних і благодійних організацій, громадських об’єднань, творчих спілок, фізичних осіб;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-11 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-12) сприяє здійсненню спостережними комісіями та громадськими об’єднаннями громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-12 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-13) організовує у взаємодії з МОН професійно-технічне і загальноосвітнє навчання засуджених та надання освітніх послуг особам, узятим під варту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-13 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-14) організовує здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, забезпечує належний санітарно-епідемічний стан в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-14 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-15) забезпечує здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-15 згідно з Постановою КМ № 11 від 11.01.2017}

{Підпункт 95-16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 597 від 26.07.2018}

96) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мін’юст з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір персоналу в апарат Міністерства та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників апарату Мін’юсту та його територіальних органів, а також організовує підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів через навчальні заклади післядипломної освіти, які належать до сфери управління Мін’юсту;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 669 від 30.08.2017}

3) контролює діяльність територіальних органів Мін’юсту;

{Підпункт 3-1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

3-2) організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-3) забезпечує представництво інтересів Мін’юсту в судових та інших органах;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-4) організовує роботу із соціально-побутового забезпечення працівників Мін’юсту, їх соціального захисту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-5) забезпечує висвітлення інформації про діяльність апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту в засобах масової інформації та на власному веб-сайті, організовує проведення заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-5 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

8) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

9) виступає державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки, проектування і капітального будівництва об’єктів органів і установ;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

10) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, стабільну роботу органів і установ в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

11) визначає потребу органів і установ у матеріально-технічних ресурсах, енергоносіях, продуктах харчування, капітальних вкладеннях для будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту, виконання проектно-вишукувальних робіт і робіт з типового проектування об’єктів органів і установ;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

12) забезпечує виконання завдань з пожежної безпеки, пов’язаних із захистом життя і здоров’я громадян, державної власності від пожеж та підтримання належного рівня пожежної безпеки в органах і установах, проводить експертизу проектної та іншої документації відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

13) забезпечує установи виконання покарань та слідчі ізолятори інженерно-технічними засобами охорони і нагляду, спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв’язку і управління, зброєю, боєприпасами, бойовою та спеціальною технікою, протипожежними засобами, технікою та автомобілями, контролює їх розподіл, зберігання і використання;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

14) забезпечує виконання завдань у сфері пробації;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

15) організовує і забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання законодавства у сфері оборони;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ № 379 від 31.05.2017}

16) узгоджує з Генеральним штабом Збройних Сил та забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку своєї галузі до оборони, її територіальну оборону.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 379 від 31.05.2017}

6. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії, у тому числі постійно діючі, та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства.

{Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1129 від 25.12.2015}

7. Мін’юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи Мін’юсту.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

8. Повноваження щодо загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги Мін’юст здійснює за участю Координаційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери його управління.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 від 09.08.2017}

9. Мін’юст під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

10. Мін’юст у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням.

Накази Мін’юсту, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мін’юсту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мін’юсту, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

11. Мін’юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12. Міністр:

1) очолює Мін’юст, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

3) спрямовує та координує діяльність Укрдержархіву (далі - Служба), в тому числі:

забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та контролює її реалізацію Службою;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритети роботи Служби і шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

погоджує структуру апарату Служби;

видає обов’язкові до виконання Службою накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Служби;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Служби повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Служби та його заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Служби, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника Служби, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату Служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Служби;

заслуховує звіти про виконання покладених на Службу завдань і планів її роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мін’юсту, що відповідає за взаємодію із Службою;

визначає посадових осіб Мін’юсту, які включаються до складу колегії Служби;

визначає порядок обміну інформацією між Мін’юстом та Службою, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності Служби;

{Підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

4) визначає пріоритети роботи Мін’юсту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України Мін’юстом;

{Підпункт 5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мін’юст;

7) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Мін’юст та служби, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мін’юсту, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

{Підпункт 9 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 10 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 11 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 12 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

12-1) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Мін’юсту і коштів, передбачених на утримання Мін’юсту, ліквідацію, реорганізацію його територіальних органів як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

12-2) затверджує структуру апарату Мін’юсту і його територіальних органів;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

12-3) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи Мін’юсту як структурні підрозділи його апарату, що не мають статусу юридичної особи;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-3 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

13) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мін’юсту;

13-1) утворює уповноважені органи з питань пробації, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, затверджує їх положення (статути);

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 294 від 26.04.2017}

13-2) присвоює в установленому порядку спеціальні звання молодшого, середнього і старшого начальницького складу особам, які проходять службу в органах і установах, вносить Президентові України подання про присвоєння вищих спеціальних звань;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-2 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

{Підпункт 13-3 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

13-4) запроваджує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах режим особливих умов, залучає в разі потреби органи і підрозділи Національної поліції для припинення в них групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-4 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

13-5) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мін’юсті та бюджетних установах, що належать до сфери управління Мін’юсту;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-5 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

{Підпункт 14 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 15 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 16 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

{Підпункт 17 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

{Підпункт 18 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 669 від 30.08.2017}

19) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

{Підпункт 19 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 20 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

21) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників та державного секретаря Мін’юсту;

{Підпункт 21 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

22) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мін’юсту;

{Підпункт 22 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 23 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

24) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

{Підпункт 24 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 25 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 26 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

27) представляє Мін’юст у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

29) підписує накази Мін’юсту;

30) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Мін’юсту, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міністерства;

31) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12-1. Повноваження керівника державної служби у Мін’юсті здійснює державний секретар Мін’юсту.

Державний секретар Мін’юсту є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мін’юсту. Державний секретар Мін’юсту підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мін’юсту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12-2. Державний секретар Мін’юсту відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мін’юсту;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мін’юсту та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мін’юсту Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мін’юсту, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мін’юст завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мін’юсту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, заступників керівників територіальних органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва або Севастополя, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;вгору