Документ 233_025, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.12.1994

               Угода 
про співробітництво в галузі туризму між
Державним комітетом України по туризму та
Державним Департаментом по туризму Естонії

Дата підписання: 04.12.94 р. Дата набуття чинності: 04.12.94 р.
Державний комітет України по туризму та Державний Департамент
по туризму Естонії, далі - СТОРОНИ, керуючись бажанням розвивати та зміцнювати співробітництво в
галузі туризму, з метою створення сприятливих умов для розвитку міжнародних
туристичних зв'язків як фактора поглиблення дружніх відносин, виходячи з бажання розвивати ці відносини шляхом широкого
співробітництва між урядовими органами по туризму, національними,
регіональними та іншими туристичними організаціями, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку та укріпленню ділового
співробітництва між організаціями, що здійснюють діяльність у
сфері туризму, з метою взаємного ознайомлення з досвідом в галузі
соціально-економічного розвитку, науки та культури, а також
історичними, туристичними та природними пам'ятками, культурними та
історичними традиціями народів своїх держав.
Стаття 2
До відкриття на території однієї з Сторін інформаційних і
сервісних служб інша Сторона надаватиме допомогу в прийомі та
обслуговуванні туристів.
Стаття 3
Сторони домовилися створити необхідні умови для заснування
туристичних представництв в обох державах для забезпечення плідної
діяльності туристичних організацій.
Стаття 4
Сторони домовилися створювати туристам сприятливі умови для
в'їзду та пересування по території держав на основі чинного
законодавства та правил.
Стаття 5
Сторони сприятимуть організації туристичних виставок і
ярмарків на території обох держав.
Стаття 6
Сторони сприятимуть обміну спеціалістами у різних галузях
туризму (державних органів по туризму, туристичних і транспортних
підприємств і організацій та інших виробників туристичних послуг). Умови обміну спеціалістами обумовлюватимуться Угодами між
компетентними органами Сторін.
Стаття 7
Сторони вважають за доцільне обмінюватися інформаційними,
навчальними та рекламними матеріалами, а також передовим досвідом.
Стаття 8
Сторони вважають за доцільне проводити щорічні зустрічі
керівників туристичних відомств для визначення стану туристичних
зв'язків і розвитку співробітництва в цій сфері.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з дати підписання та залишатиметься
чинною протягом десяти років. Її дія буде автоматично
продовжуватися на наступні річні періоди, якщо жодна з Сторін
письмово не повідомить іншу Сторону по дипломатичних каналах не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку
про свій намір припинити її дію. По відношенню до домовленостей і договорів, що укладалися до
дати припинення дії цієї Угоди, положення Статей 1 - 8 цієї Угоди
залишатимуться чинними протягом наступних п'яти років після цієї
дати.
Вчинено в м. Таллінн 4 грудня 1994 року в двох примірниках,
кожний українською, естонською та російською мовами, причому
тексти є автентичними, у випадку виникнення розбіжностей перевага
надається тексту російською мовою.
Голова Державного Голова Державного
комітету України Департаменту по
по туризму туризму Естоніївгору