Кримінальний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.20012341-III
Документ 2341-III, попередня редакція — Редакція від 16.11.2008, підстава - 586-VI
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

             Р о з д і л XV 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА
ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
Стаття 338. Наруга над державними символами
1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним
Гербом України або Державним Гімном України -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим
прапором чи гербом іноземної держави -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
Стаття 339. Незаконне підняття Державного Прапора України
на річковому або морському судні
Підняття Державного Прапора України на річковому або
морському судні без права на цей Прапор -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
Стаття 340. Незаконне перешкоджання організації або
проведенню зборів, мітингів, походів і
демонстрацій
Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було
вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного
насильства, -
карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель
чи споруд
Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або
перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ,
організацій -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.

Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові
правоохоронного органу, члену громадського
формування з охорони громадського порядку і
державного кордону або військовослужбовцеві
1. Опір представникові влади під час виконання ним службових
обов'язків -
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання
ним службових обов'язків, члену громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві
під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо
охорони громадського порядку -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням
волі на строк до двох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
поєднані з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози
застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Стаття 343. Втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу
1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного
органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або
добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців.
2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи
затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з
використанням свого службового становища, -
караються позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох
років.
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України,
Голову Верховної Ради України, народного депутата України,
Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його
представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової
палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову
Національного банку України, члена Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного
комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову
Державного комітету телебачення і радіомовлення України з метою
перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися
прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням
свого службового становища, -
караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого. { Стаття 344 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника
правоохоронного органу
1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи
пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також
щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником
службових обов'язків -
карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи
його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості
тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником
службових обов'язків -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
3. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або
його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з
виконанням цим працівником службових обов'язків -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти
років.
Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи
громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням
або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі
щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного
депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету
Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України
або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів
України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови
Національного банку України, керівника політичної партії України,
а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною
чи громадською діяльністю, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій
цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких
тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших
насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською
діяльністю -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи
років.
3. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій
цієї статті, тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з їх державною
або громадською діяльністю -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років. { Стаття 346 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна
працівника правоохоронного органу
1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить
працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам, у
зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим
загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель
людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років.
Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного
органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця
Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного
органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим
працівником службових обов'язків, а також члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони
громадського порядку -
караються позбавленням волі на строк від дев'яти до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Стаття 349. Захоплення представника влади або працівника
правоохоронного органу як заручника
Захоплення або тримання як заручника представника влади,
працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою
спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації
або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої
дії як умови звільнення заручника -
караються позбавленням волі на строк від восьми до
п'ятнадцяти років.
Стаття 350. Погроза або насильство щодо службової особи чи
громадянина, який виконує громадський обов'язок
1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень
або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом
щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який
виконує громадський обов'язок, застосована з метою припинення
діяльності службової особи чи громадянина, який виконує
громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того,
хто погрожує, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до
двох років.
2. Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи
середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або
громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з
їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких
дій щодо їх близьких -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.
3. Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій
особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у
зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також
вчинення такої дії щодо їх близьких -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.
Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата
України та депутата місцевої ради
1. Невиконання службовою особою законних вимог народного
депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних
перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -
караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Невиконання службовою особою законних вимог комітетів
Верховної Ради України чи тимчасових слідчих комісій Верховної
Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання
недостовірної інформації -
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 352. Умисне знищення або пошкодження майна службової
особи чи громадянина, який виконує громадський
обов'язок
1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить
службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський
обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю,
а також вчинення таких дій щодо їх близьких родичів -
караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або
такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.
Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або
звання службової особи
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання
службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно
небезпечних діянь, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 354. Одержання незаконної винагороди працівником
державного підприємства, установи чи організації
Незаконне одержання шляхом вимагання працівником державного
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою,
в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового
характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких
дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в
установі чи організації, -
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на строк до трьох років.
П р и м і т к а. Під незаконною винагородою у значному
розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка в два
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.
Стаття 355. Примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов'язань
1. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати договір, угоду
чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою насильства над
потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх
майна за відсутності ознак вимагання, -
карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
двох років.
2. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, вчинене повторно або за попередньою змовою групою
осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
3. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, вчинене організованою групою або поєднане з
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що
завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років.
Стаття 356. Самоправство
Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому
законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких
оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи
організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода
інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або
інтересам власника, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до трьох місяців.
Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів,
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом
шахрайства чи зловживання службовим становищем
або їх пошкодження
1. Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів,
штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи
зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне
знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких
самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми
власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих
інтересах, -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони спричинили порушення роботи
підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо
важливих документів, штампів, печаток, -
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
3. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або
іншим важливим особистим документом -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та
бланків, їх збут, використання підроблених
документів
1. Підроблення посвідчення або іншого документа, який
видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою
особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і
який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання
його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого
документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи
бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми
власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків
з тією самою метою або їх збут -
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
3. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до двох років.
Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації
1. Незаконне використання спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою
змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяли істотну
шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих
юридичних осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Стаття 360. Умисне пошкодження ліній зв'язку
Умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії
зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які
входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення
зв'язку, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.
Р о з д і л XVI
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ
МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
( Назва розділу XVI із змінами, внесеними згідно із Законом
N 908-IV ( 908-15 ) від 05.06.2003 )
Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи
мереж електрозв'язку
1. Несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих
систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до
витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення
процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку
її маршрутизації, -
карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох
до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією
програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено
несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та
технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване
втручання, які є власністю винної особи.
Примітка. Значною шкодою у статтях 361 - 363-1, якщо вона
полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода,
яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян. ( Стаття 361 в редакції Законів N 908-IV ( 908-15 ) від
05.06.2003, N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004 )
Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження
або збуту шкідливих програмних чи технічних
засобів, а також їх розповсюдження або збут
1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту,
а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних
засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих
систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з
конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для
несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи
мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для
несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи
мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи. ( Кодекс доповнено статтею 361-1 згідно із Законом N 2289-IV
( 2289-15 ) від 23.12.2004 )
Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження
інформації з обмеженим доступом, яка
зберігається в електронно-обчислювальних
машинах (комп'ютерах), автоматизованих
системах, комп'ютерних мережах або на носіях
такої інформації
1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з
обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних
машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних
мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної
відповідно до чинного законодавства, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох
років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за
допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або
розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю
винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких
було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації
з обмеженим доступом, які є власністю винної особи. ( Кодекс доповнено статтею 361-2 згідно із Законом N 2289-IV
( 2289-15 ) від 23.12.2004 )
Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка
оброблюється в електронно-обчислювальних
машинах (комп'ютерах), автоматизованих
системах, комп'ютерних мережах або зберігається
на носіях такої інформації, вчинені особою, яка
має право доступу до неї
1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації,
яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах
(комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах
або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка
має право доступу до неї, -
караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за
допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або
блокування інформації, які є власністю винної особи.
2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації,
яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах
(комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або
зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її
витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої
інформації, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на той самий строк та з конфіскацією програмних чи
технічних засобів, за допомогою яких було здійснено
несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є
власністю винної особи.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо
вони заподіяли значну шкоду, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних
або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено
несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.
( Стаття 362 в редакції Закону N 2289-IV ( 2289-15 ) від
23.12.2004 )
Стаття 363. Порушення правил експлуатації
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи
мереж електрозв'язку або порядку чи правил
захисту інформації, яка в них оброблюється
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж
електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них
оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка
відповідає за їх експлуатацію, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на той самий строк. ( Стаття 363 в редакції Закону N 2289-IV ( 2289-15 ) від
23.12.2004 )
Стаття 363-1. Перешкоджання роботі
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж
чи мереж електрозв'язку шляхом масового
розповсюдження повідомлень електрозв'язку
1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку,
здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до
порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж
електрозв'язку, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за
допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень
електрозв'язку, які є власністю винної особи. ( Кодекс доповнено статтею 363-1 згідно із Законом N 2289-IV
( 2289-15 ) від 23.12.2004 )
Р о з д і л XVII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне,
з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в
інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи
службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно
заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та
інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам,
або інтересам юридичних осіб, -
карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
П р и м і т к а. 1. Службовими особами є особи, які постійно
чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також
обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи
організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з
виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі
обов'язки за спеціальним повноваженням.
2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без
громадянства, які виконують обов'язки, зазначені в пункті 1 цієї
примітки.
3. Істотною шкодою у статтях 364, 365, 367, якщо вона полягає
у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в
сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.
4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають
у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті
п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян. { Стаття 364 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих
їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних
осіб, -
карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно
супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за
відсутності ознак катування, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років. { Стаття 365 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 366. Службове підроблення
1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до
офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше
підроблення документів, а також складання і видача завідомо
неправдивих документів -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 367. Службова недбалість
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне
виконання службовою особою своїх службових обов'язків через
несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих
громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам
окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до
двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або без такого.
Стаття 368. Одержання хабара
1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за
виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй
влади чи службового становища -
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою,
яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою
групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою
особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
П р и м і т к а. 1. Хабарем у великому розмірі вважається
такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, в особливо великому - такий, що у
п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.
2. Службовими особами, які займають відповідальне становище,
є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких
згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої
категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники,
заступники керівників органів державної влади та управління,
органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та
одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне
становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону
України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно із
статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.
3. Повторним у статтях 368 і 369 цього Кодексу визнається
злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів,
передбачених цими статтями.
4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою
хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи
службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи
законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення
службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних
інтересів.
Стаття 369. Давання хабара
1. Давання хабара -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох
до п'яти років.
2. Давання хабара, вчинене повторно, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
3. Особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара
або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що
сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу,
наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.
Стаття 370. Провокація хабара
1. Провокація хабара, тобто свідоме створення службовою
особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання
хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних
органів, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Р о з д і л XVIII
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід,
арешт або тримання під вартою
1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід -
караються позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням
волі на строк до трьох років.
2. Завідомо незаконні арешт або тримання під вартою -
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були вчинені з корисливих
мотивів чи в інших особистих інтересах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років. { Стаття 371 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності
1. Притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те
законом особою -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні
тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним
створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
Стаття 373. Примушування давати показання
1. Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних
дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із
знущанням над особою, за відсутності ознак катування, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років. { Стаття 373 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 374. Порушення права на захист
1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше
грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на
захист, вчинене особою, яка провадить дізнання, слідчим,
прокурором або суддею, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у
вчиненні злочину особи, або вчинені за попередньою змовою групою
осіб, або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови
1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з
корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.
Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів
1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою
перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися
винесення неправосудного рішення -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців.
2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи
затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з
використанням свого службового становища, -
караються позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на
строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох
років.
Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного
засідателя чи присяжного
1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи
пошкодженням майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного,
а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю,
пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи
присяжному або їх близьким родичам побоїв, легких або середньої
тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною
із здійсненням правосуддя, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк до шести років.
3. Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи
присяжному або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у
зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.
Стаття 378. Умисне знищення або пошкодження майна судді,
народного засідателя чи присяжного
1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам, у
зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням
волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим
загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель
людей чи інші тяжкі наслідки, -вгору