Митний тариф України (Розділи I-V)
Закон України; Тариф від 05.04.20012371-III
Документ 2371а-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII


               Група 02 
М'ясо та їстівні субпродукти
Примітка:
1. Ця група не включає:
(a) продукти товарних позицій 0201 - 0208 або 0210,
непридатні для вживання або такі, що не вживаються людиною;
(b) кишки, міхури або шлунки тварин (товарна позиція 0504) і
кров тварин (товарна позиція 0511 або 3002);
(c) тваринні жири, крім продуктів, зазначених у товарній
позиції 0209 (група 15).
Додаткові примітки:
1.A. Наведені нижче терміни означають:
(a) "туші великої рогатої худоби" у товарних підпозиціях
0201 10 і 0202 10 - цілі туші забитої тварини після знекровлення,
нутрування, знешкурення, імпортовані з головою або без голови, з
ногами або без них, з невідділеними субпродуктами або без них.
Якщо туші імпортуються без голови, то вона повинна бути
відокремлена від туші в ділянці атланто-потиличного суглоба. Якщо
туші імпортуються без ніг, то останні повинні бути відрубані в
ділянці зап'ястково-п'ясткового або заплесно-плеснового суглобів.
"Тушею" слід вважати також передню частину туші, що містить усі
кістки та заріз, до того ж шийна частина та реберний край
лопаткової частини повинні налічувати понад десять пар ребер;
(b) "половини туш великої рогатої худоби" у товарних
підпозиціях 0201 10 і 0202 10 - продукт, отриманий шляхом
симетричного розділення цілої туші по центру кожного шийного,
грудного, поперекового і крижового хребців та по центру грудини і
лобково-сідничного зрощення. "Половиною туші" слід вважати також
передню частину половини туші, що містить усі кістки та заріз, до
того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повинні
налічувати понад десять ребер;
(c) "компенсовані четвертини" у товарних підкатегоріях
0201 20 20 00 і 0202 20 10 00 - частини туш, що складаються з:
передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із
шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної
на рівні десятого ребра, і задньої четвертини, що містить усі
кістки, стегно та поперекову частину, відрубану на рівні третього
ребра; або
передньої четвертини, що містить усі кістки та заріз, із
шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, відрубаної
на рівні п'ятого ребра з усією грудиною та пахвиною, і задньої
четвертини, що містить усі кістки, стегно та поперекову частину,
відрубану на рівні восьмого ребра.
Передні і задні четвертини, які становлять "компенсовані
четвертини", повинні імпортуватися одночасно та в рівній
кількості, причому загальна маса передніх четвертин повинна
дорівнювати загальній масі задніх четвертин; проте припустима
різниця між масами двох частин партії товару за умови, що вона не
перевищує 5 % маси важчої частини партії (передніх або задніх
четвертин);
(d) "нерозділені передні четвертини" у товарних підкатегоріях
0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 - передня частина туші, що містить
усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм
лопаткової частини, яка налічує чотири пари ребер як мінімум і
десять пар ребер як максимум (чотири перші пари ребер повинні бути
цілими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;
(e) "розділені передні четвертини" у товарних підкатегоріях
0201 20 30 00 і 0202 20 30 00 - передня частина половини туші, що
містить усі кістки та заріз, із шийною частиною та реберним краєм
лопаткової частини, яка налічує чотири ребра як мінімум і десять
ребер як максимум (перші чотири ребра повинні бути цілими, а решта
може бути розрубана), з пахвиною або без неї;
(f) "нерозділені задні четвертини" у товарних підкатегоріях
0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 - задня частина туші, що містить усі
кістки, стегна та поперекову частину, включаючи філейну частину,
яка містить як мінімум три пари цілих або розрубаних ребер, з
гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;
(g) "розділені задні четвертини" у товарних підкатегоріях
0201 20 50 00 і 0202 20 50 00 - задня частина половини туші, що
містить усі кістки, стегно та поперекову частину, включаючи
філейну частину, яка містить як мінімум три цілі або розрубані
ребра, з гомілкою або без неї, з пахвиною або без неї;
(h) 1. відруби "лопатка" і "шийно-лопаткова частина" у
товарній підкатегорії 0202 30 50 00 означають спинну (дорсальну)
частину передньої четвертини, яка містить верхню частину
хребтового краю лопаткової частини разом з чотирма як мінімум або
десятьма як максимум ребрами та отримана шляхом розрубування туші
по прямій лінії через точку з'єднання першого ребра з першим
сегментом грудини до точки згину діафрагми на десятому ребрі;
2. відруб "грудинка" у товарній підкатегорії 0202 30 50 00
означає нижню частину передньої четвертини, що містить передній і
задній краї грудинки.
B. Продукція, зазначена в пунктах (a) - (g) додаткової
примітки 1.A, може бути як з хребтом, так і без нього.
C. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер
відповідно до додаткової примітки 1.A беруться до уваги тільки
ребра, не відокремлені від хребта. Якщо хребет видалено, то до
уваги беруться тільки ті цілі або розрубані ребра, що за наявності
хребта прилягали б до нього безпосередньо.
2.A. Наведені нижче терміни означають:
(a) "туші або половини туш" у товарних підкатегоріях
0203 11 10 00 і 0203 21 10 00 - туші свійських свиней після
знекровлення, нутрування і вилучення щетини та ратиць. Половини
туш отримують розрубуванням цілої туші по центру кожного шийного,
грудного, поперекового і крижового хребця та по лінії центру
грудини і лобково-сідничного зрощення. Ці туші або половини туш
можуть бути з головою чи без голови, з ніжками, нирковим жиром,
нирками, хвостом, діафрагмою або без них. Половини туш можуть бути
із спинним мозком, головним мозком, язиком або без них. Туші і
половини туш свиноматок можуть бути з молочними залозами або без
них;
(b) "окіст" (задній окіст) у товарних підкатегоріях
0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 і 0210 11 31 00 -
задня (хвостова) частина половини туші, включаючи кістки, з
ніжкою, гомілкою, шкірою та салом або без них.
Окіст відокремлюється від половини туші по лінії, що
проходить не нижче останнього поперекового хребця;
(c) "передній край" у товарних підкатегоріях 0203 19 11 00,
0203 29 11 00, 0210 19 30 00 і 0210 19 60 00 - передня (головна)
частина половини туші без голови, включаючи кістки, з ніжками,
рульками, шкірою та салом або без них.
Передній край відокремлюється від половини туші по лінії, що
проходить не нижче п'ятого грудного хребця.
Верхня (спинна) частина переднього краю, що включає або не
включає лопаткову кістку і прилеглу м'якоть (шийна частина, свіжа,
або шийна частина беконної половини, солена), вважається відрубом
корейки, якщо вона відокремлюється від нижньої (черевної) частини
переднього краю шляхом відрубування якнайбільше по лінії, що
проходить безпосередньо під хребтовим стовпом;
(d) "лопатка" (передній окіст) у товарних підкатегоріях
0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 і 0210 11 39 00 -
нижня частина переднього краю, що містить або не містить лопаткову
кістку і прилеглу м'якоть, включаючи кістки, з ніжками, рульками,
шкірою та салом або без них.
Лопаткова кістка і прилегла до неї м'якоть, що імпортуються
окремо, розглядаються в цій товарній підкатегорії як частина
лопатки;
(e) "корейка" у товарних підкатегоріях 0203 19 13 00,
0203 29 13 00, 0210 19 40 00 і 0210 19 70 00 - верхня частина
половини туші від першого шийного хребця до хвостових хребців,
включаючи кістки, з вирізкою, лопатковою кісткою, салом, шкірою
або без них.
Корейка відокремлюється від нижньої частини половини туші
відрубуванням по лінії, що проходить безпосередньо під хребтом;
(f) "грудинка" у товарних підкатегоріях 0203 19 15 00,
0203 29 15 00, 0210 12 11 00 і 0210 12 19 00 - нижня частина
половини туші, розташована між заднім і переднім окостами, що
відома як "стріки" (грудна частина беконної половини з прошарком
сала), з кістками або без них, але із шкірою та салом;
(g) "беконна половина" у товарній підкатегорії
0210 19 10 00 - свиняча половина туші без голови, щоковини, баків,
ніжок, хвоста, ниркового жиру, нирок, вирізки, лопаткової кістки,
грудини, хребта, тазової кістки і діафрагми;
(h) "спенсер" у товарній підкатегорії 0210 19 10 00 - беконна
половина без окосту, з кістками або без них, обвалена або
необвалена;
(ij) "три чверті свинячого боку" у товарній підкатегорії
0210 19 20 00 - беконна половина без переднього краю, з кістками
або без них, обвалена або необвалена;
(k) "серединка" у товарній підкатегорії 0210 19 20 00 -
беконна половина без окосту і переднього краю, з кістками або без
них, обвалена або необвалена.
Ця товарна підкатегорія включає також відруби серединки, що
містять тканини корейки і грудинки пропорційно їх природному
вмісту в серединці в цілому.
B. Частини відрубів, розглянутих у додатковій примітці 2.A
(f), включаються до тих самих товарних підкатегорій тільки тоді,
коли вони мають шкіру і сало.
Якщо відруби, що належать до товарної підкатегорії
0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00,
0210 19 30 00 або 0210 19 60 00, отримано з беконних половинок,
зазначених у додатковій примітці 2.A (g), з яких уже вилучено
кістки, то розріз повинен проходити тими ж лініями, що були
визначені відповідно до додаткових приміток 2.A (b), (c) і (d); у
будь-якому разі ці відруби або частини відрубів повинні містити
кістки.
C. Товарні підкатегорії 0206 49 20 00 і 0210 99 49 00
включають, зокрема, голови або половини голів свійських свиней, з
головним мозком або без нього, щоковиною або язиком, а також їх
частини.
Голова відокремлюється від половини туші таким чином:
прямим відрубуванням паралельно черепу;
відрубом паралельно черепу до рівня очей і далі похило до
передньої частини таким чином, щоб залишити щоковину прикріпленою
до половини туші.
Щоковини, свинячі п'ятачки і вуха та прилегла до голови
м'якоть, зокрема м'якоть позаду черепа і частина горла, відомі як
"баки", розглядаються як частина голови. Проте м'ясо без кісток
переднього краю (включаючи горло, лопаткову частину) буде належати
до товарної підкатегорії 0203 19 55 00, 0203 29 55 00,
0210 19 50 00 або 0210 19 81 00 з урахуванням конкретного випадку.
D. "Сало" у товарних підкатегоріях 0209 00 11 00 і
0209 00 19 00 - жирова тканина, розташована під шкірою та з нею
зв'язана, незалежно від частини туші, з якої вона одержана; у
будь-якому разі маса жирової тканини повинна перевищувати масу
шкіри.
Ці товарні підкатегорії включають також сало із знятою
шкірою.
E. "Сушені або копчені" у товарних підкатегоріях
0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 і 0210 19 60 00 -
0210 19 89 00 означає продукти, у яких співвідношення вода/білок
(білок = вміст азоту х 6,25) у м'ясі становить або менш як 2,8.
3.A. Наведені нижче терміни означають:
(a) "туші" у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00,
0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і
0204 50 51 00 - цілі туші забитої тварини, якою вона є після
знекровлення, нутрування, знешкурення, що імпортуються з головою
або без неї, з ногами або без них, а також з іншими невідділеними
субпродуктами або без них. Якщо туші імпортуються без голови, то
вона повинна бути відокремлена від туші в ділянці
атланто-потиличного суглоба. Якщо туші імпортуються без ніг, то
останні повинні бути відрубані в ділянці зап'ястково-п'ясткового
або заплесно-плеснового суглобів;
(b) "половини туш" у товарних підкатегоріях 0204 10 00 00,
0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 і
0204 50 51 00 - продукт, одержаний шляхом симетричного розділення
цілої туші по центру кожного шийного, грудного, поперекового і
крижового хребців і по центру грудини та лобково-сідничного
зрощення;
(c) "передні четвертини короткого розрубу" у товарних
підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і
0204 50 53 00 - передня частина туші, з грудинкою або без неї, що
містить усі кістки, лопатки, гомілки, заріз, шийно-спинну частину,
обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум п'ять і як
максимум сім пар ребер, цілих або розрубаних;
(d) "передня четвертина короткого розрубу" у товарних
підкатегоріях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 і
0204 50 53 00 - передня частина половини туші, з грудинкою або без
неї, що містить усі кістки, лопатку, гомілку, заріз, шийно-спинну
частину, обрубана перпендикулярно хребту і містить як мінімум
п'ять і як максимум сім ребер, цілих або розрубаних;
(e) "хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини" у
товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00
і 0204 50 55 00 - частина, що залишається від туші після вилучення
тазостегнових частин з гомілками та передніх четвертин короткого
розрубу з нирками або без них; у разі відділення ниркових частин
хребтові краї спинної частини повинні мати як мінімум п'ять
поперекових хребців; ниркові частини, відділені від хребтових
країв, повинні мати як мінімум п'ять пар ребер, цілих або
розрубаних;
(f) "хребтовий край спинної частини і/або ниркова частина" у
товарних підкатегоріях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00
та 0204 50 55 00 - частина, що залишається від половини туші після
вилучення тазостегнової частини з гомілкою та передньої четвертини
короткого розрубу з ниркою або без неї; у разі відділення ниркової
частини хребтовий край спинної частини повинен мати як мінімум
п'ять поперекових хребців; ниркова частина після відділення від
хребтового краю повинна мати як мінімум п'ять ребер, цілих або
розрубаних;
(g) "тазостегнові частини з гомілкою" у товарних
підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і
0204 50 59 00 - задня частина половини туші, включаючи всі кістки
та задні гомілки, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні
шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або
на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в
напрямі до лобково-сідничного зрощення;
(h) "тазостегнова частина з гомілкою" у товарних
підкатегоріях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 і
0204 50 59 00 - задня частина половини туші, включаючи всі кістки
та задню гомілку, відрубана під прямим кутом до хребта на рівні
шостого поперекового хребця безпосередньо під клубовою кісткою або
на рівні четвертого крижового хребця через клубову кістку в
напрямі до лобково-сідничного зрощення.
B. Під час визначення кількості цілих або розрубаних ребер,
які розглядаються в додатковій примітці 3.A, до уваги беруться
лише ребра, прикріплені до хребтового стовпа, цілі або розрубані.
4. Наведені нижче терміни означають:
(a) "частини тушок необвалені" у товарних підкатегоріях
0207 13 20 00 - 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 - 0207 14 60 00,
0207 26 20 00 - 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 - 0207 27 70 00,
0207 35 21 00 - 0207 35 63 00 і 0207 36 21 00 - 0207 36 63 00 -
частини, що містять усі кістки.
Частини тушок птиці, розглянуті в пункті (a), з частково
вилученими кістками включаються до товарної підкатегорії
0207 13 70 00, 0207 14 70 00, 0207 26 80 00, 0207 35 79 00 або
0207 36 79 00;
(b) "половини" у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00,
0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00,
0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 і
0207 36 25 00 - половини тушок, одержані шляхом розрубування
уздовж грудини і хребта;
(c) "четвертини" у товарних підкатегоріях 0207 13 20 00,
0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00,
0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 і
0207 36 25 00 - задні чи передні четвертини, одержані шляхом
поперечного розрубування половини;
(d) "крила цілі, з кінчиками або без кінчиків" у товарних
підкатегоріях 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00,
0207 27 30 00, 0207 35 31 00 і 0207 36 31 00 - частини тушок, що
складаються з плечової, ліктьової та променевої кісток разом з
м'язами. Тонкий кінець разом з кісткою зап'ястя може бути
вилучений або залишений. Розруби повинні бути зроблені по
суглобах;
(e) "грудинка" у товарних підкатегоріях 0207 13 50 00,
0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 35 51 00,
0207 35 53 00, 0207 36 51 00 і 0207 36 53 00 - частини тушок, що
складаються з грудини і ребер, розташованих з кожного боку, разом
з м'язами;
(f) "ніжки" у товарних підкатегоріях 0207 13 60 00,
0207 14 60 00, 0207 35 61 00, 0207 35 63 00, 0207 36 61 00 і
0207 36 63 00 - частини тушок, що складаються із стегнової кістки
і великої та малої гомілкових кісток разом з м'язами. Розруби
повинні бути зроблені по суглобах;
(g) "гомілки індиків" (нижня частина ніжок) у товарних
підкатегоріях 0207 26 60 00 і 0207 27 60 00 - частини тушок
індиків, що складаються з великої та малої гомілкових кісток разом
з м'язами. Розруби повинні бути зроблені по суглобах;
(h) "ніжки індиків, крім гомілок" у товарних підкатегоріях
0207 26 70 00 і 0207 27 70 00 - частини тушок індиків, що
складаються із стегнової кістки разом з м'язами або із стегнової
кістки і великої та малої гомілкових кісток разом з м'язами.
Розруби повинні бути зроблені по суглобах;
(ij) "палетоти гусей або качок" у товарних підкатегоріях
0207 35 71 00 і 0207 36 71 00 - тушки гусей або качок, обскубані,
повністю патрані, без голови і лапок, з вилученими грудною
кісткою, ребрами, хребтовим стовпом і крижами, але із залишеними
стегновою, гомілковими та плечовою кістками.
5. Ввізне мито, що застосовується до сумішей цієї групи,
обчислюється таким способом:
(a) якщо одна із складових суміші становить щонайменше
90 мас. %, то до суміші застосовується та сама ставка мита, що і
до цієї складової;
(b) в інших випадках ставка мита відповідає найвищій ставці
мита, що застосовується до будь-якої складової.
6. (a) М'ясо з приправами, яке не пройшло теплову кулінарну
обробку, включається до групи 16. Під "м'ясом з приправами"
розуміється м'ясо, що не пройшло теплову кулінарну обробку, а
приправу додано всередину або по всій поверхні продукту і видно
неозброєним оком чи можна визначити на смак.
(b) Продукти товарної позиції 0210, до яких були додані
приправи в процесі приготування, також включаються до цієї
товарної позиції за умови, що додання приправ не змінює їх
характерних ознак.
7. Термін "солоні або в розсолі" у товарних підпозиціях
0210 11 - 0210 93 означає м'ясо та їстівні субпродукти, які були
піддані солінню, що проникає всередину та рівномірно насичує всі
частини продукту, і мають загальний вміст солі 1,2 мас. % або
більше, за умови, що таке соління забезпечує довгострокове
зберігання. У товарній підпозиції 0210 99 термін "м'ясо та їстівні
субпродукти солоні або в розсолі" означає м'ясо та їстівні
субпродукти, які були піддані солінню, що проникає всередину та
рівномірно насичує всі частини продукту, і мають загальний вміст
солі 1,2 мас. % або більше.
----------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Ставки мита, % |Додаткові| | | |-------------------------| ОВО | | | |преферен-|пільгова|повна | | | | | ційна | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 |М'ясо великої | | | | | | |рогатої худоби, | | | | | | |свіже або | | | | | | |охолоджене: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 10 00 00 |- туші та половини | | 15 | 15 | - | | |туш | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 20 |- інші відруби, | | | | | | |необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 20 20 00 |- - компенсовані | | 15 | 15 | - | | |четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 20 30 00 |- - нерозділені або | | 15 | 15 | - | | |розділені передні | | | | | | |четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 20 50 00 |- - нерозділені або | | 15 | 15 | - | | |розділені задні | | | | | | |четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 20 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0201 30 00 00 |- обвалені | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 |М'ясо великої | | | | | | |рогатої худоби, | | | | | | |морожене: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 10 00 00 |- туші та половини | | 15 | 15 | - | | |туш | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 20 |- інші відруби | | | | | | |необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 20 10 00 |- - компенсовані | | 15 | 15 | - | | |четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 20 30 00 |- - нерозділені або | | 15 | 15 | - | | |розділені передні | | | | | | |четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 20 50 00 |- - нерозділені або | | 15 | 15 | - | | |розділені задні | | | | | | |четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 20 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 30 |- обвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 30 10 00 |- - передні | | 15 | 15 | - | | |четвертини, цілі або| | | | | | |розрубані як | | | | | | |максимум на п'ять | | | | | | |частин, кожна | | | | | | |четвертина може бути| | | | | | |лише в одному блоці;| | | | | | |компенсовані | | | | | | |четвертини - у двох | | | | | | |блоках, при цьому | | | | | | |один з передніми | | | | | | |четвертинами, цілими| | | | | | |або розрубаними | | | | | | |щонайбільше на п'ять| | | | | | |частин, а другий з | | | | | | |її задніми | | | | | | |четвертинами, за | | | | | | |винятком філе, одним| | | | | | |шматком | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 30 50 00 |- - лопатка, шийно- | | 15 | 15 | - | | |лопаткова частина та| | | | | | |грудинка | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0202 30 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 |Свинина, свіжа, | | | | | | |охолоджена або | | | | | | |морожена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- свіжа або | | | | | | |охолоджена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 11 |- - туші та половини| | | | | | |туш: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 11 10 00 |- - - свійських | | 12 | 12 | - | | |свиней | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 11 90 00 |- - - інші | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 12 |- - окости, лопатки | | | | | | |та їх відруби, | | | | | | |необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - свійських | | | | | | |свиней: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 12 11 00 |- - - - окости та їх| | 12 | 12 | - | | |відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 12 19 00 |- - - - лопатки та | | 12 | 12 | - | | |їх відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 12 90 00 |- - - інші | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 19 |- - інша: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - свійських | | | | | | |свиней: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 19 11 00 |- - - - передній | | 12 | 12 | - | | |край та його | | | | | | |відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 19 13 00 |- - - - корейка та | | 12 | 12 | - | | |її відруби, | | | | | | |необвалені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 19 15 00 |- - - - грудинка з | | 12 | 12 | - | | |прошарком сала та її| | | | | | |відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 19 55 00 |- - - - - обвалені | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 19 59 00 |- - - - - інші | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 19 90 00 |- - - інша | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- морожена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 21 |- - туші та половини| | | | | | |туш: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 21 10 00 |- - - свійських | | 10 | 10 | - | | |свиней | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 21 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 22 |- - окости, лопатки | | | | | | |та їх відруби, | | | | | | |необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - свійських | | | | | | |свиней: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 22 11 00 |- - - - окости та їх| | 10 | 10 | - | | |відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 22 19 00 |- - - - лопатки та | | 10 | 10 | - | | |їх відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 29 |- - інша: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - свійських | | | | | | |свиней: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 29 11 00 |- - - - передній | | 10 | 10 | - | | |край та його | | | | | | |відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 29 13 00 |- - - - корейка та | | 10 | 10 | - | | |її відруби, | | | | | | |необвалені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 29 15 00 |- - - - грудинка з | | 10 | 10 | - | | |прошарком сала та її| | | | | | |відруби | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 29 55 00 |- - - - - обвалені | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 29 59 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0203 29 90 00 |- - - інша | | 10 | 10 | - | | | | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 |Баранина або | | | | | | |козлятина, свіжа, | | | | | | |охолоджена або | | | | | | |морожена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 10 00 00 |- туші та половини | | 10 | 10 | - | | |туш ягнят, свіжі або| | | | | | |охолоджені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- інша баранина, | | | | | | |свіжа або | | | | | | |охолоджена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 21 00 00 |- - туші та половини| | 10 | 10 | - | | |туш | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 22 |- - інші відруби, | | | | | | |необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 22 10 00 |- - - передні | | 10 | 10 | - | | |четвертини короткого| | | | | | |розрубу | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 22 30 00 |- - - хребтові краї | | 10 | 10 | - | | |спинної частини | | | | | | |і/або ниркові | | | | | | |частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 22 50 00 |- - - тазостегнові | | 10 | 10 | - | | |частини з гомілками | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 23 00 00 |- - обвалена | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 30 00 00 |- туші та половини | | 10 | 10 | - | | |туш ягнят, морожені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- інша баранина, | | | | | | |морожена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 41 00 00 |- - туші та половини| | 10 | 10 | - | | |туш | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 42 |- - інші відруби, | | | | | | |необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 42 10 00 |- - - передні | | 10 | 10 | - | | |четвертини короткого| | | | | | |розрубу | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 42 30 00 |- - - хребтові краї | | 10 | 10 | - | | |спинної частини | | | | | | |і/або ниркові | | | | | | |частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 42 50 00 |- - - тазостегнові | | 10 | 10 | - | | |частини з гомілками | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 42 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 43 |- - обвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 43 10 00 |- - - ягнят | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 43 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 |- козлятина: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - свіжа або | | | | | | |охолоджена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 11 00 |- - - туші та | | 10 | 10 | - | | |половини туш | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 13 00 |- - - передні | | 10 | 10 | - | | |четвертини короткого| | | | | | |розрубу | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 15 00 |- - - хребтові краї | | 10 | 10 | - | | |спинної частини | | | | | | |і/або ниркові | | | | | | |частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 19 00 |- - - тазостегнові | | 10 | 10 | - | | |частини з гомілками | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 31 00 |- - - - відруби, | | 10 | 10 | - | | |необвалені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 39 00 |- - - - відруби, | | 10 | 10 | - | | |обвалені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - морожена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 51 00 |- - - туші та | | 10 | 10 | - | | |половини туш | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 53 00 |- - - передні | | 10 | 10 | - | | |четвертини короткого| | | | | | |розрубу | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 55 00 |- - - хребтові краї | | 10 | 10 | - | | |спинної частини | | | | | | |і/або ниркові | | | | | | |частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 59 00 |- - - тазостегнові | | 10 | 10 | - | | |частини з гомілками | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 71 00 |- - - - відруби, | | 10 | 10 | - | | |необвалені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0204 50 79 00 |- - - - відруби, | | 10 | 10 | - | | |обвалені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0205 00 |М'ясо коней, | | | | | | |віслюків, мулів або | | | | | | |лошаків, свіже, | | | | | | |охолоджене або | | | | | | |морожене: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0205 00 20 00 |- свіже або | | 12 | 12 | - | | |охолоджене | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0205 00 80 00 |- морожене | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 |Субпродукти їстівні | | | | | | |великої рогатої | | | | | | |худоби, свиней, | | | | | | |овець, кіз, коней, | | | | | | |віслюків, мулів або | | | | | | |лошаків, свіжі, | | | | | | |охолоджені або | | | | | | |морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 10 |- великої рогатої | | | | | | |худоби, свіжі або | | | | | | |охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 10 10 00 |- - для виробництва | | 15 | 15 | - | | |фармацевтичних | | | | | | |продуктів | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 10 91 00 |- - - печінка | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 10 95 00 |- - - товста | | 15 | 15 | - | | |діафрагма і тонка | | | | | | |діафрагма | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 10 99 00 |- - - інші | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- великої рогатої | | | | | | |худоби, морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 21 00 00 |- - язики | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 22 00 00 |- - печінка | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 29 |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 29 10 00 |- - - для | | 12 | 12 | - | | |виробництва | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | |продуктів | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 29 91 00 |- - - - товста | | 12 | 12 | - | | |діафрагма і тонка | | | | | | |діафрагма | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 29 99 00 |- - - - інші | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 30 00 00 |- свиней, свіжі або | | 15 | 15 | - | | |охолоджені | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- свиней, морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 41 00 00 |- - печінка | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 49 |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 49 20 00 |- - - свійських | | 10 | 10 | - | | |свиней | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 49 80 00 |- - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 80 |- інші, свіжі або | | | | | | |охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 80 10 00 |- - для виробництва | | 15 | 15 | - | | |фармацевтичних | | | | | | |продуктів | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 80 91 00 |- - - коней, | | 15 | 15 | - | | |віслюків, мулів або | | | | | | |лошаків | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 80 99 00 |- - - овець та кіз | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 90 |- інші, морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 90 10 00 |- - для виробництва | | 15 | 15 | - | | |фармацевтичних | | | | | | |продуктів | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - інші: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 90 91 00 |- - - коней, | | 15 | 15 | - | | |віслюків, мулів або | | | | | | |лошаків | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0206 90 99 00 |- - - овець та кіз | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 |М'ясо та їстівні | | | | | | |субпродукти | | | | | | |свійської птиці, | | | | | | |зазначеної в | | | | | | |товарній позиції | | | | | | |0105, свіжі, | | | | | | |охолоджені або | | | | | | |морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- курей свійських | | | | | | |(Gallus | | | | | | |domesticus): | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 11 |- - не розрізані на | | | | | | |частини, свіжі або | | | | | | |охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 11 10 00 |- - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |напівпатрані, з | | | | | | |головою та лапами, | | | | | | |так звані "83 % | | | | | | |курчата" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 11 30 00 |- - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |шиєю, серцем, | | | | | | |печінкою та | | | | | | |шлунком, так звані | | | | | | |"70 % курчата" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 11 90 00 |- - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |патрані, без | | | | | | |голови, лапок, шиї, | | | | | | |серця, печінки та | | | | | | |шлунка, так звані | | | | | | |"65 % курчата", або | | | | | | |в іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 12 |- - не розрізані на | | | | | | |частини, морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 12 10 00 |- - - обскубані, | | 12 | 12 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |шиєю, серцем, | | | | | | |печінкою та | | | | | | |шлунком, так звані | | | | | | |"70 % курчата" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 12 90 00 |- - - обскубані, | | 12 | 12 | - | | |патрані, без | | | | | | |голови, лапок, шиї, | | | | | | |серця, печінки та | | | | | | |шлунка, так звані | | | | | | |"65 % курчата", або | | | | | | |в іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 |- - частини тушок і | | | | | | |субпродукти, свіжі | | | | | | |або охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - частини | | | | | | |тушок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 10 00 |- - - - обвалені | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 20 00 |- - - - - половини | | 12 | 12 | - | | |та четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 30 00 |- - - - - крила | | 12 | 12 | - | | |цілі, з кінчиками | | | | | | |або без них | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 40 00 |- - - - - спини, | | 12 | 12 | - | | |шиї, спини з шиями, | | | | | | |гузки, кінчики | | | | | | |крил | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 50 00 |- - - - - грудинки | | 12 | 12 | - | | |та їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 60 00 |- - - - - ніжки та | | 12 | 12 | - | | |їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 70 00 |- - - - - інші | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - субпродукти: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 91 00 |- - - - печінка | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 13 99 00 |- - - - інші | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 |- - частини тушок і | | | | | | |субпродукти, | | | | | | |морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - частини | | | | | | |тушок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 10 00 |- - - - обвалені | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 20 00 |- - - - - половини | | 10 | 10 | - | | |та четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 30 00 |- - - - - крила | | 10 | 10 | - | | |цілі, з кінчиками | | | | | | |або без них | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 40 00 |- - - - - спини, | | 10 | 10 | - | | |шиї, спини з шиями, | | | | | | |гузки, кінчики | | | | | | |крил | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 50 00 |- - - - - грудинки | | 10 | 10 | - | | |та їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 60 00 |- - - - - ніжки та | | 10 | 10 | - | | |їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 70 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - субпродукти: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 91 00 |- - - - печінка | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 14 99 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- індиків: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 24 |- - не розділені на | | | | | | |частини, свіжі або | | | | | | |охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 24 10 00 |- - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |шиєю, серцем, | | | | | | |печінкою та | | | | | | |шлунком, так звані | | | | | | |"80 % індики" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 24 90 00 |- - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |патрані, без | | | | | | |голови, лапок, шиї, | | | | | | |серця, печінки та | | | | | | |шлунка, так звані | | | | | | |"73 % індики", або в| | | | | | |іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 25 |- - не розрізані на | | | | | | |частини, морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 25 10 00 |- - - обскубані, | | 5 | 5 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |шиєю, серцем, | | | | | | |печінкою та | | | | | | |шлунком, так звані | | | | | | |"80 % індики" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 25 90 00 |- - - обскубані, | | 5 | 5 | - | | |патрані, без | | | | | | |голови, лапок, шиї, | | | | | | |серця, печінки і | | | | | | |шлунка, так звані | | | | | | |"73 % індики", або в| | | | | | |іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 |- - частини тушок і | | | | | | |субпродукти, свіжі | | | | | | |або охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - частини | | | | | | |тушок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 10 00 |- - - - обвалені | | 15 | 15 | - | | | | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 20 00 |- - - - - половини | | 15 | 15 | - | | |та четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 30 00 |- - - - - крила | | 15 | 15 | - | | |цілі, з кінчиками | | | | | | |або без них | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 40 00 |- - - - - спини, | | 15 | 15 | - | | |шиї, спини з шиями, | | | | | | |гузки, кінчики | | | | | | |крил | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 50 00 |- - - - - грудинки | | 15 | 15 | - | | |та їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - - ніжки та | | | | | | |їх частини: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 60 00 |- - - - - - гомілки | | 15 | 15 | - | | |та їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 70 00 |- - - - - - інші | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 80 00 |- - - - - інші | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - субпродукти: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 91 00 |- - - - печінка | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 26 99 00 |- - - - інші | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 |- - частини тушок і | | | | | | |субпродукти, | | | | | | |морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - частини | | | | | | |тушок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 10 00 |- - - - обвалені | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 20 00 |- - - - - половини | | 5 | 5 | - | | |та четвертини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 30 00 |- - - - - крила | | 5 | 5 | - | | |цілі, з кінчиками | | | | | | |або без них | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 40 00 |- - - - - спини, | | 5 | 5 | - | | |шиї, спини з шиями, | | | | | | |гузки, кінчики | | | | | | |крил | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 50 00 |- - - - - грудинки | | 5 | 5 | - | | |та їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - - ніжки та | | | | | | |їх частини: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 60 00 |- - - - - - гомілки | | 5 | 5 | - | | |та їх частини | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 70 00 |- - - - - - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 80 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - субпродукти: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 91 00 |- - - - печінка | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 27 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- качок, гусей або | | | | | | |цесарок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 32 |- - не розрізані на | | | | | | |частини, свіжі або | | | | | | |охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - качок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 32 11 00 |- - - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |знекровлені, без | | | | | | |кишок, але | | | | | | |непатрані, з головою| | | | | | |та лапками, так | | | | | | |звані "85 % качки" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 32 15 00 |- - - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |шиєю, серцем, | | | | | | |печінкою та | | | | | | |шлунком, так звані | | | | | | |"70 % качки" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 32 19 00 |- - - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |патрані, без | | | | | | |голови, лапок, шиї, | | | | | | |серця, печінки та | | | | | | |шлунка, так звані | | | | | | |"63 % качки", або в | | | | | | |іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - гусей: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 32 51 00 |- - - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |знекровлені, але | | | | | | |непатрані, з головою| | | | | | |та лапками, так | | | | | | |звані "82 % гуси" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 32 59 00 |- - - - обскубані, | | 15 | 15 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |серцем і шлунком чи | | | | | | |без них, так звані | | | | | | |"75 % гуси", або в | | | | | | |іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 32 90 00 |- - - цесарок | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 33 |- - не розрізані на | | | | | | |частини, морожені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - качок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 33 11 00 |- - - - обскубані, | | 12 | 12 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |шиєю, серцем, | | | | | | |печінкою та | | | | | | |шлунком, так звані | | | | | | |"70 % качки" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 33 19 00 |- - - - обскубані, | | 12 | 12 | - | | |патрані, без | | | | | | |голови, лапок, шиї, | | | | | | |серця, печінки та | | | | | | |шлунка, так звані | | | | | | |"63 % качки", або в | | | | | | |іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - гусей: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 33 51 00 |- - - - обскубані, | | 12 | 12 | - | | |знекровлені, | | | | | | |непатрані, але з | | | | | | |головою та лапками, | | | | | | |так звані "82 % | | | | | | |гуси" | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 33 59 00 |- - - - обскубані, | | 12 | 12 | - | | |патрані, без голови | | | | | | |та лапок, але з | | | | | | |серцем і шлунком чи | | | | | | |без них, так звані | | | | | | |"75 % гуси", або в | | | | | | |іншому вигляді | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 33 90 00 |- - - цесарок | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 34 |- - печінка жирна, | | | | | | |свіжа або | | | | | | |охолоджена: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 34 10 00 |- - - гусей | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 34 90 00 |- - - качок | | 12 | 12 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 35 |- - інші, свіжі або | | | | | | |охолоджені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - частини | | | | | | |тушок: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - обвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 35 11 00 |- - - - - гусей | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 35 15 00 |- - - - - качок і | | 15 | 15 | - | | |цесарок | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - необвалені: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| | |- - - - - половини | | | | | | |або четвертини: | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 35 21 00 |- - - - - - качок | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 35 23 00 |- - - - - - гусей | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 35 25 00 |- - - - - - цесарок | | 15 | 15 | - | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------| |0207 35 31 00 |- - - - - крила | | 15 | 15 | - | | |цілі, з кінчиками | | | | | | |або без них | | | | | |------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|вгору