Документ 2391-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.10.2008, підстава - 574-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008, ВВР, 2009, N 8, ст.105 }
Про тимчасову заборону приватизації пам'яток
культурної спадщини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.201 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Заборонити приватизацію пам'яток культурної
спадщини до затвердження Верховною Радою України переліку пам'яток
культурної спадщини, які не підлягають приватизації.
Стаття 2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України про затвердження переліку пам'яток
культурної спадщини, які не підлягають приватизації.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 лютого 2005 року
N 2391-IVвгору