Документ 24-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.01.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2018 р. № 24
Київ

Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатного розпису забезпечити введення посад державної служби, прирівняних до 8 та 9 груп оплати праці, з урахуванням складності виконуваних робіт, рівня відповідальності та кваліфікації працівника.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199; 2017 р., № 45, ст. 1399, № 100, ст. 3077) викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної школи суддів України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Ректор

18 000

Проректор, керівник апарату

14 500

Директор регіонального відділення

12 000

Начальник самостійного відділу

10 800

Головний науковий співробітник

8 900

Провідний науковий співробітник, викладач

8 400

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора

8 200

Молодший науковий співробітник

7 700

Головний спеціаліст

7 500

Провідний спеціаліст

6 000

Секретар

5 500


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Ректор

18 000

Перший проректор

15 800

Проректор

14 500

Начальник управління, директор інституту, радник ректора

11 400

Начальник самостійного відділу

10 800

Начальник відділу у складі управління, інституту

8 900

Головний науковий співробітник, старший викладач

8 900

Провідний науковий співробітник, викладач

8 400

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора, прес-секретар

8 200

Науковий співробітник

8 000

Головний спеціаліст

7 500

Провідний спеціаліст

6 000

Секретар

5 500”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 16, ст. 468, № 33, ст. 1036, № 45, ст. 1399, № 67, ст. 1989, № 70, ст. 2119, № 100, ст. 3063):

1) в абзаці другому пункту 1 постанови цифри “2017” замінити цифрами “2018”;

2) схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році

Найменування посади державної служби

Група оплати праці

Розмір посадового окладу, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник державного органу

1

18 000Перший заступник керівника державного органу

2

15 800Заступник керівника державного органу

3

14 500Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник департаменту, головного управління, служби

4

12 000

10 400

7 700

Керівник апарату місцевої держадміністрації10 500

8 400

Керівник самостійного управління, служби


11 400

9 000

7 000

Керівник самостійного відділу, служби


10 800

7 500

6 500

Завідувач самостійного сектору


8 900

6 500

5 300

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації

5

10 900

9 000

6 600

Заступник керівника самостійного управління, служби


10 100

8 000

5 800

Заступник керівника самостійного відділу, служби


9 800

6 500

5 300

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

6

10 000

7 300

5 500

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби


9 600

6 700

5 400

Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління


8 900

6 000

5 300

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління


8 400

5 700

5 200

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу


8 200

5 400

5 200

Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

7

7 700Головний спеціаліст державного органу


7 500

4 800

4 100

Адміністратор4 800

4 800

Провідний спеціаліст державного органу

8

6 000

4 400

3 500

Спеціаліст державного органу

9

5 500

3 600

2 643

________
Примітки:1. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4-9 групами оплати праці, а посадові оклади працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, - відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.
2. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, передбачені цією схемою, підвищуються на 25 відсотків, а посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, передбачені цією схемою, підвищуються на 45 відсотків.
Посадові оклади державних службовців міністерств, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків.
Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ.
3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.
4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4-6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.
5. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 2 приміток.
6. Посадові оклади державних службовців Секретаріату Конституційного Суду України встановлюються у розмірах, визначених для відповідних посад державних службовців апарату Верховного Суду відповідно до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399), з урахуванням примітки до схеми та з коефіцієнтом 1,25.”;

3) додатки 1-6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Умов оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, керівника Апарату

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

13 000

Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

12 500

Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

12 450

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

11 200-12 350

Керівник підрозділу в секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

9 700-10 700

Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

9 250-10 200


Додаток 2
до Умов оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

13 700

Керівник патронатної служби

13 000

Перший заступник керівника, заступник керівника патронатної служби

12 500

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

10 700

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі, радник

9 700

Помічник, референт

8 500

Головний консультант структурного підрозділу в патронатній службі

7 300


Додаток 3
до Умов оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

13 000

Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

12 800

Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

12 450

Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9 700

Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9 200


Додаток 4
до Умов оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

13 700

Керівник патронатної служби

12 450-13 000

Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

11 200-12 350

Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

9 700-10 700

Помічник

9 200-10 150

Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

8 700-9 600

Референт Прем’єр-міністра України, консультант

7 300


Додаток 5
до Умов оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах

Найменування посади

Розмір посадового окладу з урахуванням юрисдикції державних органів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

11 400-12 000

8 500-8 900

6 500-7 000

Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

10 900-11 400Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

8 400-9 900

5 400-7 000


Радник

8 400-9 900

5 400-7 000

4 970

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

7 320-9 400Прес-секретар, помічник, референт

6 200-7 300

4 600

3 700


Додаток 6
до Умов оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Найменування посади

Розмір посадового окладу у системі правосуддя з урахуванням юрисдикції, гривень

Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Верховний Cуд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди

місцеві загальні суди

Керівник патронатної служби

13 000Заступник керівника патронатної служби

12 500Прес-секретар, референт

7 300

4 600

3 700

Радник: голови, заступника голови; керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник

12 350Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді

12 350

9 600

7 900

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників патронатних служб Конституційного Суду України встановлюються у розмірах, передбачених цією схемою для відповідних працівників патронатних служб Верховного Суду, з коефіцієнтом 1,25.”;

4) додаток до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“Додаток
до Умов оплати праці працівників
державних органів, які виконують функції
з обслуговування, і працівників
Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Управління адміністративними будинками
Державного управління справами,
Управління адміністративними будинками
Управління справами Апарату Верховної
Ради України
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

9 300Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

8 800Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

8 700Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6 400Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

5 600

4 400

4 000

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

5 400

4 100

3 800

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

4 900

3 900

3 600

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:
провідний

4 500

3 800

3 300

I категорії

4 000

3 600

3 200

II категорії

3 700

3 400

3 100

без категорії

3 500

3 200

3 000

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

3 500

3 200

3 000

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

3 300

3 000

2 900

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

3 100

2 900

2 800

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

2 900

2 700

2 600

__________
Примітки:


1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
2. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою “вся територія України”.
3. Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Секретаріату Конституційного Суду України, передбачені цією схемою за підграфою “вся територія України”, встановлюються з коефіцієнтом 1,25.”;

5) додаток до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР
щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ

Найменування посади

Розмір, гривень

Державний секретар Кабінету Міністрів України, державний секретар міністерства, керівник державного органу

40000-55000

Перший заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, перший заступник керівника державного органу

36200-50000

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступник керівника державного органу

36500-50000

Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

37570-50000

Керівник експертної групи директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

33000-45000

Державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

28300-40000”.

3. Схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 “Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399), викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 358
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 24)

СХЕМА
посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці

Найменування посади

Група оплати праці

Розмір місячного посадового окладу, гривень (коефіцієнт до мінімального посадового окладу)

Вища рада правосуддя, Верховний Cуд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління ДСА

місцеві загальні суди

Керівник державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального управління

1

18 000 (6,8)

12 400 (4,7)

10 000 (3,8)

Перший заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

2

15 800 (6)Заступник керівника державного органу, апарату суду, секретаріату, територіального органу

3

14 500 (5,5)

11 600 (4,39)

9 300 (3,5)

Керівник департаменту, служби

4

12 000 (4,5)Керівник самостійного управління, служби


11 400 (4,3)

9 000 (3,4)

7 000 (2,6)

Керівник самостійного відділу, служби


10 800 (4,1)

7 500 (2,8)

6 500 (2,46)

Завідувач самостійного сектору


8 900 (3,4)

6 500 (2,46)

5 300 (2)

Заступник керівника департаменту, служби

5

10 900 (4,1)Заступник керівника самостійного управління, служби


10 100 (3,8)

8 000 (3)

5 800 (2,2)

Заступник керівника самостійного відділу, служби


9 800 (3,7)

6 500 (2,46)

5 300 (2)

Керівник управління у складі департаменту, служби

6

10 000 (3,78)Заступник керівника управління у складі департаменту, служби


9 600 (3,6)Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління


8 900 (3,4)

6 000 (2,27)

5 300 (2)

Заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління


8 400 (3,2)

5 700 (2,15)

5 200 (1,97)

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу


8 200 (3,1)

5 400 (2,04)

5 200 (1,97)

Науковий консультант

7

7 700 (2,9)Головний спеціаліст, головний консультант


7 500 (2,8)

4 800 (1,8)

4 100 (1,55)

Провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судового засідання

8

6 000 (2,3)

4 400 (1,66)

3 500 (1,32)

Спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант

9

5 500 (2,1)

3 600 (1,36)

2 643 (1)

__________
Примітки:


1. Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, апарату Верховного Суду (Верховного Суду України), вищих спеціалізованих судів, ДСА, передбачені цією схемою, підвищуються на 25 відсотків.
2. Посадові оклади державних службовців апеляційних і місцевих судів, територіальних управлінь ДСА, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків.”.
вгору