Документ 242-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. № 242
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 957; 2017 р., № 49, ст. 1531), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 242

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. У пункті 4:

1) абзац п’ятий після слова “реконструкцію” доповнити словами “, капітальний ремонт”;

2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“співфінансування інших програм і проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.”.

2. Доповнити Порядок та умови пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Субвенція спрямовується на капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).”.

3. У підпункті 1 пункту 5 слова “, межі якої повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області,” виключити.

4. У пункті 6:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“Перелік проектів з проектними заявками та висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій на весь обсяг коштів, передбачений об’єднаним територіальним громадам, подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження Комісії протягом двох місяців з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджується розподіл субвенції на відповідний рік.”;

2) в абзаці четвертому слово “п’яти” замінити словом “десяти”.вгору