Документ 2434-III, втратив чинність, поточна редакція — Визнання неконституційним від 16.10.2008, підстава - v024p710-08

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Про втрату чинності Постанови, як такої що не відповідає
Конституції України (є неконституційною), див. Рішення
Конституційного Суду N 24-рп/2008 ( v024p710-08 ) від
16.10.2008 }
Про визнання колекції образотворчого мистецтва
національним надбанням України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 28, ст.136 )

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), враховуючи високу художню і культурну
цінність колекції образотворчого мистецтва збанкрутілого
АТ "Градобанк" та дбаючи про необхідність її збереження для
України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати колекцію образотворчого мистецтва збанкрутілого
АТ "Градобанк" національним надбанням, що не підлягає продажу, в
тому числі шляхом приватизації.
У зв'язку з цим віднести зазначену колекцію до державної
частини Музейного фонду України.
2. Погодитися з пропозицією Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету про зарахування до Державного бюджету України в
рахунок майбутніх платежів Національного банку України як
перевищення доходів над видатками відповідних витрат Національного
банку України, пов'язаних з віднесенням колекції образотворчого
мистецтва, що належала визнаному банкрутом АТ "Градобанк", до
державної частини Музейного фонду України.
Взяти до відома, що відповідні зарахування до Державного
бюджету України здійснюватимуться в частках, що визначатимуться
законами про Державний бюджет України, починаючи з 2002 року.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення заходів,
передбачених цією Постановою, в тому числі пов'язаних з передачею
колекції образотворчого мистецтва, що належала визнаному банкрутом
АТ "Градобанк", до Національного художнього музею у м. Києві як
державної частини Музейного фонду України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 24 травня 2001 року
N 2434-IIIвгору