Документ 246-2018-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.09.2018, підстава - 716-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. № 246
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 716 від 05.09.2018}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 246

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 94, ст. 3085), є:

строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

наявність фактів порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - ліцензійні умови).

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) провадять господарську діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення менше двох років;

2) протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення ліцензійних умов.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) провадять господарську діяльність із надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення від двох до чотирьох років;

2) протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення ліцензійних умов.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) провадять господарську діяльність із надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення понад чотири роки;

2) протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушень ліцензійних умов.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог ліцензійних умов здійснюються ДСНС з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушень ліцензійних умов, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.вгору