Документ 26-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.01.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2012 р. № 26
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832 (Офіційний вісник України, 2007 p., № 45, ст. 1839; 2008 p., № 27, ст. 845; 2009 p., № 68, ст. 2343; 2011 p., № 35, ст. 1451, № 71, ст. 2684, № 79, ст. 3909), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2012 р. № 26

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності

1. У Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності здійснюється шляхом проведення моніторингу виконання суб’єктами управління повноважень, визначених відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (далі - моніторинг), щодо:

оцінки ефективності управління;

показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

стану виконання суб’єктами господарювання фінансових планів та їх платоспроможності;

додержання законності щодо використання та збереження державного майна;

виконання суб’єктами управління обов’язків відповідно до законодавства.”;

2) у підпункті 1 пункту 4:

абзац третій після слів “про прийняті” доповнити словами “та про реалізовані”;

абзац четвертий після слів “її критеріїв” доповнити словами і цифрою “, про результати моніторингу фінансової діяльності суб’єктів господарювання, результати щорічних аудиторських перевірок окремо визначених суб’єктів господарювання, що проведені суб’єктами управління відповідно до статті 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, та про прийняті рішення і вжиті заходи за результатами моніторингу та аудиторських перевірок”;

3) абзац третій пункту 5 після слова “власності” доповнити словами “, в тому числі про результати моніторингу фінансової діяльності суб’єктів господарювання в розрізі органів управління та галузей згідно з КВЕД”.

2. Пункт 8 критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності після слів “інформацію про ефективність управління об’єктами державної власності” доповнити словами “та про результати моніторингу фінансово-господарської діяльності і щорічних аудиторських перевірок суб’єктів господарювання”.вгору