Документ 261-2002-п, поточна редакція — Редакція від 28.12.2002, підстава - v0382569-02


Національна академія         105    96    105   95 
образотворчого мистецтва і
архітектури
Архітектура 20 20 15 15
Мистецтво 85 76 90 80
Аспірантура 128 112 142 118
Технічні науки 1 1 6 4
Історичні науки 10 7 16 12
Економічні науки 4 4 4 3
Педагогічні науки 19 14 13 9
Мистецтвознавство 89 81 98 85
Архітектура 5 5 5 5
У тому числі:
Київський національний 32 24 30 20
університет культури і мистецтв
Технічні науки - - 3 2
Історичні науки 8 5 11 8
Економічні науки 4 4 2 1
Педагогічні науки 9 7 8 5
Мистецтвознавство 11 8 6 4
Національна музична академія 42 42 41 36
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство 41 41 40 35
Національна академія 16 16 15 15
образотворчого мистецтва і
архітектури
Архітектура 5 5 5 5
Мистецтвознавство 11 11 10 10
Докторантура 10 10 14 14
Технічні науки 1 1 1 1
Історичні науки 1 1 4 4
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство 7 7 8 8
У тому числі:
Київський національний 1 1 5 5
університет культури і мистецтв
Історичні науки - - 3 3
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство - - 1 1
Національна музична академія 4 4 6 6
Мистецтвознавство 4 4 6 6
Мінекоресурсів 5901,5
Молодший спеціаліст 1048 815 975 810
Економіка і підприємництво 51 29 50 25
Інженерна механіка 79 35 80 40
Лісозаготівля та деревообробка 128 92 125 95
Лісове і садово-паркове 790 659 720 650
господарство
Аспірантура 3 1 13 10
Сільськогосподарські науки 3 1 7 4
Економічні науки - - 1 1
Географічні науки - - 5 5
Докторантура - - 1 1
Сільськогосподарські науки - - 1 1
МОЗ 72926,1
Молодший спеціаліст 150 150 150 150
Медицина 90 90 90 90
Фармація 60 60 60 60
У тому числі:
Національна фармацевтична 60 60 60 60
академія МОЗ
Фармація 60 60 60 60
Бакалавр 147 147 150 150
Медицина 147 147 145 145
Хімічна технологія та інженерія - - 5 5
У тому числі:
Національна фармацевтична - - 10 10
академія МОЗ
Хімічна технологія та інженерія - - 5 5
Медицина - - 5 5
Спеціаліст 4890 4890 4020 4020
Медицина 4560 4560 3650 3650
Фармація 330 330 370 370
У тому числі:
Медичний університет 612 612 695 695
Медицина 612 612 665 665
Фармація - - 30 30
Національна фармацевтична 281 281 150 150
академія
Фармація 281 281 150 150
Аспірантура 384 256 464 315
Біологічні науки 13 8 20 17
Педагогічні науки - - 2 2
Медичні науки 350 235 415 274
Фармацевтичні науки 20 12 24 19
Психологічні науки - - 2 2
Економічні науки 1 1 1 1
У тому числі:
Медичний університет 30 25 40 25
Біологічні науки 1 1 2 2
Педагогічні науки - - 2 2
Психологічні науки - - 2 2
Медичні науки 29 24 34 19
У тому числі:
Національна фармацевтична 22 15 22 15
академія
Медичні науки 3 3 5 3
Фармацевтичні науки 19 12 17 12
Докторантура 9 9 18 18
Медичні науки 8 8 16 16
Фармацевтичні науки 1 1 1 1
Біологічні науки - - 1 1
У тому числі:
Національна фармацевтична 2 2 2 2
академія
Медичні науки 1 1 1 1
Фармацевтичні науки 1 1 1 1
Медичний університет - - 3 3
Медичні науки - - 3 3
Магістратура 234 3 250 -
У тому числі:
Медичний університет 29 - 25 -
Національна фармацевтична 12 - 12 -
академія
Мінагрополітики 232577,3
Молодший спеціаліст 20939 15691 21905 16700
Економіка і підприємництво 2997 2102 3280 2275
Менеджмент 305 267 385 290
Торгівля 580 470 270 230
Право 630 440 385 285
Екологія 25 25 155 115
Геодезія, картографія та 739 590 980 690
землевпорядкування
Комп'ютерні науки - - 60 50
Харчова технологія та інженерія 1304 990 1445 1025
Автоматизація та комп'ютерно- 80 60 95 55
інтегровані технології
Інженерна механіка 373 288 420 325
Енергетика 141 123 145 125
Радіотехніка 12 12 25 25
Механізація та електрифікація 4257 3255 4785 3600
сільського господарства
Електромеханіка 31 21 65 50
Будівництво 1840 920 1315 1025
Зварювання 19 19 40 40
Кораблі та океанотехніка 24 11 50 25
Судноводіння і енергетика суден 173 93 230 150
Водні ресурси 335 255 370 290
Агрономія 3391 2571 3645 2780
Зооінженерія 1483 1023 1575 1125
Ветеринарна медицина 2036 2036 1940 1940
Водні біоресурси 139 95 140 100
Лісове і садово-паркове 25 25 80 60
господарство
Комп'ютеризовані системи, - - 25 25
автоматика і управління
У тому числі
Національний аграрний університет:
Молодший спеціаліст 1233 959 1350 1110
Економіка і підприємництво 417 342 440 375
Менеджмент 65 42 85 65
Торгівля 10 - 35 25
Геодезія, картографія та 49 30 60 40
землевпорядкування
Механізація та електрифікація 357 290 325 260
сільського господарства
Електромеханіка - - 25 25
Водні ресурси 15 15 - -
Агрономія 191 131 160 120
Зооінженерія 33 13 45 25
Ветеринарна медицина 96 96 100 100
Екологія - - 40 40
Лісове і садово-паркове - - 35 35
господарство
Бакалавр 9184 6704 9345 7110
Економіка і підприємництво 1282 992 1000 800
Менеджмент 969 684 800 675
Право - - 25 25
Екологія 100 100 175 150
Геодезія, картографія та 350 250 425 300
землевпорядкування
Харчова технологія та інженерія 140 135 200 175
Інженерна механіка 285 243 325 300
Механізація та електрифікація 2159 1601 2270 1730
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка - - 25 25
Будівництво 200 145 100 50
Електромеханіка 30 25 35 25
Автоматизація та комп'ютерно- - - 50 50
інтегровані технології
Водні ресурси 130 90 125 100
Судноводіння і енергетика суден 50 43 60 50
Агрономія 1985 1454 2155 1580
Зооінженерія 1248 767 1275 850
Водні біоресурси 70 45 100 75
Лісове і садово-паркове 186 130 200 150
господарство
У тому числі
Національний аграрний університет:
Бакалавр 1671 1365 2115 1665
Економіка і підприємництво 367 292 420 315
Менеджмент 169 144 170 135
Право - - 25 25
Екологія 25 25 50 35
Геодезія, картографія та 50 50 90 60
землевпорядкування
Інженерна механіка 37 37 45 45
Механізація та електрифікація 429 351 550 450
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка - - 25 25
Автоматизація та комп'ютерно- - - 30 30
інтегровані технології
Агрономія 305 274 385 305
Зооінженерія 128 87 130 95
Водні біоресурси - - 35 25
Лісове і садово-паркове 161 105 160 120
господарство
Спеціаліст 12140 8809 10585 8015
Педагогічна освіта 125 75 125 75
Економіка і підприємництво 1744 1115 1290 1020
Менеджмент 1398 875 905 625
Екологія 119 119 95 95
Геодезія, картографія та 428 298 350 250
землевпорядкування
Харчова технологія та інженерія 150 145 140 135
Інженерна механіка 209 205 285 240
Механізація та електрифікація 2416 1783 2120 1585
сільського господарства
Будівництво 275 190 200 145
Електромеханіка 30 25 35 25
Судноводіння і енергетика суден 50 43 60 50
Водні ресурси 185 125 185 125
Агрономія 2150 1455 2030 1400
Зооінженерія 1378 933 1220 760
Ветеринарна медицина 1311 1311 1315 1315
Водні біоресурси 80 50 70 45
Лісове і садово-паркове 92 62 140 115
господарство
Специфічні категорії - - 20 10
Утому числі
Національний аграрний університет:
Спеціаліст 1668 1326 1655 1350
Педагогічна освіта 125 75 125 75
Економіка і підприємництво 286 230 275 220
Менеджмент 108 85 105 85
Екологія 19 19 20 20
Геодезія, картографія та 48 48 50 50
землевпорядкування
Інженерна механіка 30 30 35 35
Механізація та електрифікація 386 313 390 335
сільського господарства
Агрономія 280 205 230 170
Зооінженерія 98 63 90 60
Лісове і садово-паркове 92 62 115 90
господарство
Ветеринарна медицина 196 196 200 200
Специфічні категорії - - 20 10
Магістр 965 935 1080 1020
Економіка і підприємництво 55 49 130 125
Менеджмент 34 34 105 105
Екологія 13 12 20 20
Геодезія, картографія та - - 20 20
землевпорядкування
Інженерна механіка - - 10 10
Механізація та електрифікація 212 199 210 200
сільського господарства
Агрономія 250 246 215 210
Зооінженерія 170 170 100 95
Лісове і садово-паркове 22 16 35 30
господарство
Ветеринарна медицина 167 167 175 175
Специфічні категорії - - 30 15
Державне управління 42 42 30 15
У тому числі
Національний аграрний університет:
Магістр 280 250 395 335
Економіка і підприємництво 55 49 60 55
Менеджмент 34 34 35 35
Екологія 8 7 15 15
Геодезія, картографія та - - 10 10
землевпорядкування
Інженерна механіка - - 10 10
Механізація та електрифікація 62 49 55 45
сільського господарства
Агрономія 40 36 65 60
Зооінженерія 15 15 25 20
Лісове і садово-паркове 22 16 35 30
господарство
Ветеринарна медицина 2 2 25 25
Специфічні категорії - - 30 15
Державне управління 42 42 30 15
Аспірантура 561 412 767 520
Фізико-математичні науки 1 - 3 2
Хімічні науки - - 1 1
Біологічні науки 68 57 87 60
Технічні науки 70 57 85 72
Сільськогосподарські науки 249 173 342 196
Історичні науки 4 2 2 1
Економічні науки 122 92 155 119
Юридичні науки 1 1 2 1
Філософські науки 1 - 3 3
Педагогічні науки 4 - 5 3
Архітектура 1 - 2 2
Ветеринарні науки 40 30 80 60
У тому числі
Національний аграрний університет:
Аспірантура 101 65 140 90
Фізико-математичні науки - - 1 1
Хімічні науки - - 1 1
Біологічні науки 4 3 12 9
Технічні науки 16 10 24 18
Сільськогосподарські науки 35 25 46 26
Історичні науки 4 2 2 1
Економічні науки 28 19 28 16
Юридичні науки 1 1 2 1
Філософські науки 1 - 3 3
Педагогічні науки 4 - 5 3
Ветеринарні науки 8 5 16 11
Докторантура 22 22 41 41
Технічні науки 5 5 6 6
Біологічні науки 3 3 6 6
Сільськогосподарські науки 6 6 16 16
Економічні науки 3 3 9 9
Ветеринарні науки 5 5 4 4
У тому числі
Національний аграрний університет:
Докторантура 11 11 10 10
Технічні науки 3 3 1 1
Біологічні науки 2 2 2 2
Сільськогосподарські науки 1 1 5 5
Економічні науки 2 2 2 2
Ветеринарні науки 3 3 - -
Мінпраці 2952,1
Молодший спеціаліст 737 305 630 300
Соціологія 190 55 120 60
Економіка і підприємництво 387 250 390 240
Право 160 - 120 -
Бакалавр 265 180 200 125
Право 205 120 100 75
Соціологія 60 60 100 50
Мінтранс 22200,7
Молодший спеціаліст 2559 1627 3010 1980
Економіка і підприємництво 142 75 175 125
Інженерна механіка 266 181 310 200
Комп'ютерна інженерія 10 10 15 15
Електротехніка 160 96 260 185
Автоматизація та комп'ютерно- 317 221 420 270
інтегровані технології
Транспортні технології 491 300 580 365
Будівництво 97 47 50 30
Залізниці та залізнична техніка 1014 640 1170 765
Медицина 31 31 - -
Лісове і садово-паркове 31 26 30 25
господарство
Бакалавр 1835 1336 2070 1660
Економіка і підприємництво 76 35 45 25
Менеджмент 79 35 50 25
Екологія - - 20 20
Інженерна механіка 80 65 85 85
Комп'ютерні науки 10 10 25 25
Енергетика 73 52 80 65
Комп'ютерна інженерія 13 13 25 25
Електротехніка 62 45 95 75
Автоматизація та комп'ютерно- 226 172 250 200
інтегровані технології
Транспортні технології 333 262 350 280
Будівництво 90 84 120 100
Залізниці та залізнична техніка 610 455 680 545
Електромеханіка 161 97 215 170
Водні ресурси 22 11 30 20
Спеціаліст 1662 1185 1710 1245
Економіка і підприємництво 98 49 50 25
Менеджмент 71 36 50 25
Комп'ютерні науки 14 14 10 10
Інженерна механіка 64 55 75 60
Комп'ютерна інженерія 20 20 10 10
Енергетика 70 45 70 45
Електротехніка 52 40 60 45
Електромеханіка 145 83 155 90
Автоматизація та комп'ютерно- 178 124 205 150
інтегровані технології
Транспортні технології 300 222 320 250
Будівництво 101 94 90 85
Залізниці та залізнична техніка 529 393 595 440
Водні ресурси 20 10 20 10
Магістр 223 184 200 145
Менеджмент 8 8 5 5
Електротехніка 5 5 10 5
Комп'ютерна інженерія 10 10 15 10
Будівництво 13 8 15 10
Електромеханіка 23 18 20 15
Автоматизація та комп'ютерно- 37 37 30 25
інтегровані технології
Транспортні технології 46 27 30 20
Залізниці та залізнична техніка 55 45 45 30
Інженерна механіка 7 7 5 5
Енергетика 10 10 10 10
Комп'ютерні науки 4 4 5 5
Водні ресурси 5 5 10 5
Аспірантура 42 33 68 51
Фізико-математичні науки 2 2 5 5
Хімічні науки - - 1 1
Технічні науки 31 23 47 36
Економічні науки 8 7 14 8
Національна безпека 1 1 1 1
Докторантура 5 5 6 6
Фізико-математичні науки 1 1 - -
Технічні науки 4 4 6 6
Мінфін 8630,9
Молодший спеціаліст 1092 487 860 360
Економіка і підприємництво 1092 487 860 360
Бакалавр 960 471 1390 750
Економіка і підприємництво 960 471 1390 750
Спеціаліст 480 270 600 300
Економіка і підприємництво 480 270 600 300
Аспірантура 12 1 10 3
Економічні науки 12 1 10 3
Мінекономіки 1291,6
Бакалавр - - 150 150
Міжнародні відносини - - 25 25
Економіка і підприємництво - - 50 50
Менеджмент - - 50 50
Право - - 25 25
Спеціаліст - - 10 10
Менеджмент - - 10 10
Магістр 88 16 200 85
Міжнародні відносини 31 4 50 25
Економіка і підприємництво - - 50 20
Менеджмент 57 12 100 40
Аспірантура 20 9 27 14
Економічні науки 18 7 20 10
Юридичні науки 2 2 7 4
Докторантура - - 3 3
Економічні науки - - 3 3
Державний комітет з питань фізичної культури і спорту 14346,7
Молодший спеціаліст 400 340 420 360
Фізичне виховання і спорт 400 340 420 360
Бакалавр 10 10 1450 1250
Фізичне виховання і спорт 10 10 1450 1250
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту - - 325 260
Фізичне виховання і спорт - - 325 260
Спеціаліст 1700 1300 - -
Фізичне виховання і спорт 1700 1300 - -
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 358 257 - -
Фізичне виховання і спорт 358 257 - -
Магістр 200 200 200 200
Фізичне виховання і спорт 200 200 200 200
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 70 70 70 70
Фізичне виховання і спорт 70 70 70 70
Аспірантура 40 26 55 40
Фізичне виховання і спорт 40 26 55 40
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 27 19 20 15
Фізичне виховання і спорт 27 19 20 15
Докторантура 1 1 3 3
Фізичне виховання і спорт 1 1 3 3
У тому числі:
Університет фізкультури і спорту 1 1 3 3
Фізичне виховання і спорт 1 1 3 3
Державна податкова адміністрація 20969,2
Молодший спеціаліст 155 155 230 230
Економіка і підприємництво 87 87 150 150
Право 68 68 80 80
Бакалавр 1568 884 1120 915
Економіка і підприємництво 909 470 625 520
Право 659 414 495 395
Спеціаліст 305 255 895 720
Економіка і підприємництво 245 195 515 390
Право 60 60 380 330
Магістр 115 90 165 150
Економіка і підприємництво 115 90 105 90
Право - - 60 60
Аспірантура 14 - 8 3
Економічні науки 10 - 5 2
Юридичні науки 4 - 3 1
Національна академія наук 5933,1
Магістр 42 42 50 50
Прикладна фізика 4 4 15 15
Біологія 10 10 10 10
Прикладна математика 19 19 15 15
Інженерне матеріалознавство 9 9 10 10
Аспірантура 642 484 677 475
Фізико-математичні науки 187 157 190 138
Хімічні науки 48 42 53 42
Біологічні науки 86 64 95 69
Геолого-мінералогічні науки 30 21 32 24
Технічні науки 100 85 129 91
Історичні науки 32 18 26 16
Економічні науки 76 40 66 34
Філософські науки 4 4 6 5
Філологічні науки 29 21 27 16
Географічні науки 7 5 10 7
Юридичні науки 17 10 10 9
Медичні науки 7 6 9 7
Мистецтвознавство 8 3 5 3
Національна безпека 6 4 5 4
Соціологічні науки 5 4 7 4
Політичні науки - - 7 6
Докторантура 47 47 55 55
Фізико-математичні науки 17 17 18 18
Біологічні науки 2 2 1 1
Геолого-мінералогічні науки 2 2 2 2
Технічні науки 10 10 13 13
Історичні науки - - 3 3
Економічні науки 7 7 9 9
Філософські науки 1 1 1 1
Філологічні науки 4 4 4 4
Географічні науки - - 1 1
Мистецтвознавство 2 2 1 1
Національна безпека - - 1 1
Соціологічні науки 2 2 1 1
Мін'юст 26,5
Аспірантура 2 2 4 3
Юридичні науки 2 2 4 3
Держкомстат 19,7
Аспірантура - - 5 2
Економічні науки - - 5 2
Мінпапивенерго 5071,3
У тому числі:
Севастопольський інститут
ядерної енергії та
промисловості
Бакалавр 80 80 205 205
Екологія 12 12 10 10
Хімічна технологія та інженерія 10 10 45 45
Енергетика 15 15 45 45
Електротехніка 31 31 60 60
Метрологія та вимірювальна 2 2 10 10
техніка
Автоматизація та комп'ютерно- 10 10 35 35
інтегровані технології
Спеціаліст 123 123 77 77
Екологія 10 10 10 10
Енергетика 36 36 15 15
Електротехніка 18 18 30 30
Метрологія та вимірювальна 10 10 2 2
техніка
Хімічна технологія та інженерія 26 26 10 10
Автоматизація та комп'ютерно- 23 23 10 10
інтегровані технології
Держмитслужба 5219,5
Бакалавр 324 270 275 240
Економіка і підприємництво 122 113 95 75
Менеджмент 37 27 20 20
Право 83 66 80 75
Комп'ютерні науки 28 19 20 20
Транспортні технології 54 45 60 50
Спеціаліст 212 122 375 265
Економіка і підприємництво 131 74 130 110
Менеджмент - - 45 25
Право 81 48 100 65
Комп'ютерні науки - - 35 20
Транспортні технології - - 65 45
Аспірантура 2 2 12 8
Біологічні науки - - 1 1
Технічні науки - - 4 3
Економічні науки 1 1 3 2
Філософські науки 1 1 1 1
Юридичні науки - - 2 1
Політичні науки - - 1 -
Держкомкордон 8391,6
Бакалавр 276 276 220 220
Філологія 47 47 25 25
Право 154 154 175 175
Інженерна механіка 75 75 20 20
Спеціаліст 118 103 130 120
Філологія 15 15 50 50
Право 14 14 - -
Інженерна механіка 10 10 30 30
Військові науки 79 64 50 40
Аспірантура 8 8 9 9
Військові науки 8 8 9 9
МЗС 745,1
Магістр 35 35 35 35
Міжнародні відносини 35 35 35 35
Головдержслужба 2100
Магістр 738 200 700 200
Державне управління 738 200 700 200
Міноборони 144199,8
Молодший спеціаліст 222 222 325 325
Мистецтво - - 25 25
Інженерна механіка 108 108 120 120
Радіотехніка 22 22 75 75
Комп'ютеризовані системи, 21 21 30 30
автоматика і управління
Електромеханіка 17 17 20 20
Авіація та космонавтика 54 54 30 30
Судноводіння і енергетика суден - - 25 25
Бакалавр 1426 1428 995 995
Менеджмент 104 104 45 45
Інженерна механіка 42 42 45 45
Медицина 100 100 75 75
Військові науки 1180 1180 830 830
Спеціаліст 3295 3295 1515 1515
Фізичне виховання і спорт 24 24 10 10
Мистецтво 12 12 5 5
Журналістика 23 23 10 10
Міжнародні відносини 41 41 5 5
Філологія 20 20 15 15
Психологія 24 24 45 45
Політологія - - 45 45
Економіка і підприємництво 168 168 40 40
Право 168 168 10 10
Хімія 105 105 30 30
Гідрометеорологія 26 26 10 10
Геодезія, картографія та 49 49 25 25
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 105 105 30 30
Інженерна механіка 174 174 130 130
Гірництво - - 15 15
Електротехніка 33 33 45 45
Радіотехніка 938 938 500 500
Електроніка 38 38 20 20
Лазерна та оптоелектронна 11 11 - -
техніка
Метрологія та вимірювальна 22 22 15 15
техніка
Комп'ютеризовані системи, 311 311 150 150
автоматика і управління
Будівництво 80 80 50 50
Електромеханіка 46 46 15 15
Телекомунікації 432 432 80 80
Авіація та космонавтика 156 156 50 50
Судноводіння і енергетика суден 72 72 25 25
Транспортні технології 17 17 20 20
Залізниці та залізнична техніка - - 10 10
Медицина 99 99 70 70
Фармація - - 5 5
Ветеринарна медицина 4 4 5 5
Інформаційна безпека 97 97 30 30
Аспірантура 146 146 209 209
Фізико-математичні науки 1 1 1 1
Технічні науки 9 9 15 15
Економічні науки - - 2 2
Філософські науки 3 3 1 1
Юридичні науки - - 1 1
Педагогічні науки 3 3 - -
Медичні науки 10 10 8 8
Військові науки 119 119 180 180
Соціологічні науки 1 1 - -
Національна безпека - - 1 1
Докторантура 7 7 30 30
Фізико-математичні науки - - 1 1
Технічні науки - - 3 3
Медичні науки 1 1 - -
Військові науки 6 6 25 25
Національна безпека - - 1 1
СБУ 24482,5
Бакалавр 85 85 85 85
Комп'ютерні науки 5 5 5 5
Телекомунікації 80 80 80 80
Спеціаліст 496 332 370 270
Право 353 189 260 160
Філологія 58 58 25 25
Комп'ютерні науки 5 5 5 5
Телекомунікації 80 80 80 80
Магістр 32 32 60 60
Право 32 32 60 60
Аспірантура 27 13 36 13
Технічні науки 1 1 5 2
Юридичні науки 2 1 3 1
Психологічні науки 5 2 5 3
Військові науки 2 2 4 1
Національна безпека 17 7 19 6
Докторантура 1 1 3 3
Психологічні науки - - 1 1
Технічні науки 1 1 1 1
Національна безпека - - 1 1
Професійна підготовка робітничих кадрів 583688
МОН 225000 225000 225000 225000 579438 Мінагрополітики 17500 17500 17500 17500 4250

Таблиця 2
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
(післядипломна освіта)
----------------------------------------------------------------------- Замовник, освітньо-кваліфікаційний |Випуск, |Прийом, |Загальні обсяги рівень |чоловік |чоловік |фінансування, | | |тис. гривень ----------------------------------------------------------------------- Усього 91734,9
Разом 184994 185077
підвищення кваліфікації 173364 173319
перепідготовка 11228 11338
клінічна ординатура 402 420
Верховний Суд України 59,6
підвищення кваліфікації 587 587
Мінекономіки 1258,1
підвищення кваліфікації 410 590
перепідготовка 425 425
МЗС 135,5
підвищення кваліфікації 400 400
Мінкультури 1083,1
підвищення кваліфікації 3000 3000
МОН 3085,6
підвищення кваліфікації 14400 14400
МОЗ 34873,3
підвищення кваліфікації 67924 67924
перепідготовка 4802 4802
клінічна ординатура, усього 402 420
у тому числі:
Академія медичних наук 35 45
МОЗ 367 375
Мінекоресурсів 473,2
підвищення кваліфікації 4407 4407
перепідготовка 23 28
Мінпраці 261,9
підвищення кваліфікації 1500 1500
Мінагрополітики 2670,2
підвищення кваліфікації 45110 45110
Держкомстат 20,4 підвищення кваліфікації 28 28
Державний комітет з питань фізичної культури і спорту 51,3
підвищення кваліфікації 240 240
Мінфін 549,1
підвищення кваліфікації 520 520
Мін'юст 1348,7
підвищення кваліфікації 1728 1728
перепідготовка 60 60
Держмитслужба 1873,2
підвищення кваліфікації 3870 3870
Державна податкова адміністрація 9367,1
підвищення кваліфікації 8541 8541
Державне управління справами 850,8
підвищення кваліфікації 4612 4612
перепідготовка 78 78
Держкомінформ 448,3
підвищення кваліфікації 513 513
МВС 663,6
підвищення кваліфікації 11180 11200
перепідготовка 5060 5060
Господарське управління Секретаріату 12 Кабінету Міністрів України
підвищення кваліфікації 73 73
перепідготовка - -
Вищий господарський суд 90,1
підвищення кваліфікації 395 395
перепідготовка - -
Генеральна прокуратура 720,6
підвищення кваліфікації 1000 1000
Мінтранс 111,5
підвищення кваліфікації 160 160
Держкомзв'язку 30
підвищення кваліфікації 70 70
перепідготовка
МНС 150
підвищення кваліфікації 96 96
перепідготовка - 5
СБУ 2137,5
підвищення кваліфікації 750 750
перепідготовка 780 780
Держкомкордон 3690
підвищення кваліфікації 800 800
Міноборони 25669,2
підвищення кваліфікації 990 745
Державна комісія з цінних паперів та 51 фондового ринку
підвищення кваліфікації 60 60

Таблиця 3
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
----------------------------------------------------------------------- Назва продукції, замовник | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис. гривень -----------------------------------------------------------------------
Усього 198187,9
Створення фільмів
Художні фільми хвилин 780 16692,8 екранного
часу
Мінкультури 780 16692,8
Науково-пізнавальні фільми -"- 100 543,1 Мінкультури 100 543,1
Науково-пізнавальні -"- 30 363,4 відеофільми
Мінкультури 30 363,4
Художні відеофільми -"- 610 1408,6 Мінкультури 610 1408,6
Анімаційні фільми -"- 16 246,4 Мінкультури 16 246,4
Хронікально-документальні
фільми -"- 120 610,4 Мінкультури 120 610,4
Хронікально-документальні
відеофільми -"- 30 120,2 Мінкультури 30 120,2
Розповсюдження фільмів -"- 535,1 Мінкультури 535,1
Культурологічні програми на -"- 2048
Державному телеканалі
"Культура"
Мінкультури 2048
Інформаційні послуги
Збирання, оброблення та 7245
розповсюдження офіційної
інформаційної продукції, усього
У тому числі:
Офіційна інформація кілобайт 88000 6450
Держкомінформ 88000 6450
Офіційна фотоінформація тис. знімків 78 295
Держкомінформ 78 295
Висвітлення діяльності народних 4219,3 депутатів України через засоби
телебачення і радіомовлення,
усього
У тому числі:
Телевізійне мовлення годин 200 1393,4 Управління справами Верховної 200 1393,4 Ради України
Радіомовлення -"- 658 1130
Управління справами Верховної 658 1130
Ради України
Виробництво телерадіопрограм - 100147,7 для державних потреб
Держкомінформ - 100147,7
Виробництво телепрограм -"- 81057,7
У тому числі:
Рада міністрів Автономної -"- 2555
Республіки Крим
області:
Вінницька -"- 3650
Волинська -"- 3649
Дніпропетровська -"- 1460
Донецька -"- 4015
Житомирська -"- 4380
Закарпатська -"- 3690
Запорізька -"- 3756,5
Київська -"- 1427,5
Кіровоградська -"- 4745
Луганська -"- 4527
Львівська -"- 1460
Миколаївська -"- 4380
Одеська -"- 5657,5
Полтавська -"- 3285
Рівненська -"- 363
Сумська -"- 324,7
Тернопільська -"- 731
Харківська -"- 2919
Херсонська -"- 4744,5
Хмельницька -"- 3650
Черкаська -"- 1896
Чернівецька -"- 1642,5
Чернігівська -"- 2587,5
м. Севастополь -"- 3285
Національна телекомпанія -"- 6277
Виробництво радіопрограм -"- 127848,3
У тому числі:
Рада міністрів Автономної -"- 1460
Республіки Крим
області:
Вінницька -"- 3727
Волинська -"- 5910
Дніпропетровська -"- 7811
Донецька -"- 3135,5
Житомирська -"- 5804,5
Закарпатська -"- 3543,5
Запорізька -"- 6643
Івано-Франківська -"- 763,5
Київська -"- 6495
Кіровоградська -"- 839,5
Луганська -"- 983,8
Львівська -"- 876
Миколаївська -"- 3029,5
Одеська -"- 5292,5
Полтавська -"- 7741
Рівненська -"- 3690
Сумська -"- 474
Тернопільська -"- 2040
Харківська -"- 2917
Херсонська -"- 7405,5
Хмельницька -"- 6314,5
Черкаська -"- 731,5
Чернівецька -"- 4380
Чернігівська -"- 620
м. Севастополь -"- 728
Національна радіокомпанія -"- 34492,5
Утворення Державного телеканалу - 2452
"Культура"
Держкомінформ - 2452
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
Трансляція телепрограм годин 42789,7 22328,44 Держкомзв'язку 42789,7 22328,44
Трансляція радіопрограм годин 69166,2 22504,56 Держкомзв'язку 69156,2 22504,56
Проведення реставраційно-ремонтних робіт
на пам'ятках архітектури, історії та культури
Реставраційно-ремонтні роботи 17905,8 на пам'ятках архітектури,
історії та культури, усього
У тому числі:
Мінкультури 4155,8
Національний заповідник "Давній Галич", 475
Івано-Франківська область
реставрація шляхетської вежі Галицького замку 295
реставрація костелу кармелітів 30
музеєфікація фундаменту Успенського собору 150
Шевченківський національний заповідник, м. Канів, 950
Черкаської області
виконання робіт з реставрації та ремонту приміщень 950
музею Т.Г. Шевченка
Національний заповідник "Чигирин", 980,8 Черкаська область
Завершення реставраційних робіт з відтворення пам'ятки 300
архітектури XVIII ст. Михайлівської церкви
проведення робіт на етнографічному комплексі, с. Стецівка 360
Звенигородського району
реставраційні роботи з відтворення маєтку Б. Хмельницького, 150
с. Суботів Чигиринського району
реставраційні роботи з відтворення маєтку Б. Хмельницького, 100,8 м. Чигирин
музеєфікація пам'яток скіфського часу VII ст. до н.е. 70
на Мотронинському городищі, с. Суботів Чигиринського району
Національний заповідник "Херсонес Таврійський", м. Севастополь, 950
Автономна Республіка Крим
консерваційно-відбудовні роботи (оборонні споруди Херсонеса, 950
середньовічні базиліки, мозаїки, античний театр, сільські
садиби)
Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя 10
реставрація, консервація та музеєфікація козацької "Чайки" 10
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка", 690
Ічнянський район Чернігівської області
реставрація споруди Південної служби 390
реставрація Палацу Тарновських 200
реставрація будинку садівника 100
Державний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької 100
битви", с. Пляшева Радивилівського району Рівненської області
реставрація Георгіївської церкви 100
Національна академія наук 500
Державний дендрологічний парк "Софіївка", 500
м. Умань Черкаської області
реставрація паркової зони 500
Держбуд 13250
Бахчисарайський державний історико-культурний заповідник, 550
Автономна Республіка Крим
Велика кенаса, м. Євпаторія, Автономна Республіка Крим 300
Палац садиби Сабанських, с. Верхівка Тростянецького району 250
Вінницької області
Палац комплексу споруд садиби, смт Муровані Курилівці 80
Вінницької області
Свято-Успенський собор, м. Володимир-Волинський 490
Волинської області
Троїцька церква, с. Зимне Володимир-Волинського району 130
Волинської області
Фортечні мури з келіями Кармелітського монастиря, м. Бердичів 100
Житомирської області
Садиба Ганських, с. Верхівня Ружинського району Житомирської 100
області
Замок "Паланок", м. Мукачеве Закарпатської області 200
Церква Св. Пантелеймона, с. Шевченкове Галицького району 88,5 Івано-Франківської області
Парафіальний костел, м.Івано-Франківськ 100
Монастир-скит, с. Манява Богородчанського району 250
Івано-Франківської області
Церква-усипальниця Раєвських, с. Розумівка 200
Олександрівського району Кіровоградської області
Фортеця Св. Єлисавети, м. Кіровоград 200
Собор Св. Юра, м. Львів 73
Келії монастиря бернардинів, м. Львів 100
Будинок штабу флоту, м. Миколаїв 100
Нова біржа, м. Одеса 728,5 Свято-Покровський собор, м. Ізмаїл Одеської області 400
Вознесенська церква, м. Полтава 15
Замок, м. Корець Рівненської області 200
Святодухівський собор, м. Ромни Сумської області 1000
Вознесенська церква, м. Ромни Сумської області 200
Фортеця, смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької 90
області
Костел Успіння Богородиці, м. Умань Черкаської області 117
Георгіївська церква, смт Седнів Чернігівської області 473
Розроблення історико-архітектурного опорного плану 135
смт Седнева Чернігівської області
Проект впорядкування парку садиби Лизогуба, 50
смт Седнів Чернігівської області
Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської області 1130
Церква Іоанна Богослова, м. Ніжин Чернігівської області 100
Преображенська церква, м. Ніжин Чернігівської області 100
Палац гетьмана К. Розумовського, смт Батурин 300
Чернігівської області
Національний заповідник "Кам'янець", 525
м. Кам'янець-Подільський Тернопільської області
реставрація Замкового мосту 125
реставрація Нового замку 150
реставрація Старого замку 200
реставрація надбрамної башти Польської брами 50
Державний історико-архітектурний заповідник, м. Збараж 440
Тернопільської області
реставрація замку 40
розроблення генплану заповідника 400
Державний історико-культурний заповідник, 555
м. Глухів Сумської області
реставрація Київської брами 400
реставрація Спасо-Преображенської церкви 105
розроблення генплану заповідника 50
Державний історико-архітектурний заповідник, 640
м. Хотин Чернівецької області
реставрація палацу 500
реставрація в'їзної вежі цитаделі з мостами 60
розроблення генплану міста 80
Національний заповідник "Софія Київська" 1765
реставрація дзвіниці 350
реставрація трапезної 470
реставрація пристінної келії 250
реставрація оборонного муру 90
реставрація південної в'їзної башти 2
реставрація братського корпусу 100
благоустрій території 17
науково-дослідні, інженерно-геодезичні, гідрологічні роботи на 24
пам'ятках заповідника
реставрація корпусу N 3 55
першочергові роботи з реставрації фасадів пам'яток 42
реставрація пам'ятки архітектури - генуезької фортеці 200
реставрація Кирилівської церкви 165
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний 400
заповідник, Тернопільська область
реставрація житлового будинку "Близнята" 300
реставрація комплексу будівель ансамблю колегіуму 100
Державний історико-архітектурний заповідник, м. Бережани 300
Тернопільської області
реставрація комплексу Замку Синявських 300
Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" 275
Культура
Придбання творів образотворчого мистецтва 560
Мінкультури 560
Придбання творів драматичного мистецтва 150
Мінкультури 150
Придбання творів музичного мистецтва 255
Мінкультури 255
Створення вистав, концертних програм 2000
Мінкультури 2000вгору