Про обрання суддів Вищого адміністративного суду України
Постанова Верховної Ради України від 02.06.20052638-IV
Документ 2638-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів Вищого адміністративного суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 24, ст.330 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів Вищого адміністративного суду України
безстроково:
Бим Магдалину Євгеніївну,
Білугу Сергія Володимировича,
Гаманка Олександра Івановича,
Загороднього Анатолія Федоровича,
Заїку Миколу Миколайовича,
Співака Василя Івановича,
Чалого Сергія Яковича,
Фадєєву Ніну Миколаївну,
Шипуліну Тетяну Михайлівну.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2638-IVвгору