Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 21.10.20102640-VI
Документ 2640-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 9, ст.59 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини четвертої
статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати Мороза Миколу Андрійовича та Пшонку Миколу Павловича
на посади суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 жовтня 2010 року
N 2640-VIвгору