Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти та науки
Угода Кабінету Міністрів України; Грузія; Міжнародний документ від 18.07.2017
Документ 268_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.07.2017

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти та науки


Дата підписання:

18.07.2017


Дата набрання чинності для України:

18.07.2017

Кабінет Міністрів України та Уряд Грузії, далі іменуються «Сторони»,

ґрунтуючись на історичних зв'язках дружби між народами держав Сторін,

усвідомлюючи взаємний інтерес до співробітництва,

прагнучи підтримувати і розвивати взаємовигідні відносини в галузі освіти та науки,

визнаючи у своїх взаємовідносинах та освітній політиці, існування пріоритетів спільних цінностей,

враховуючи освітні та наукові системи в цілому, що сприяє розвитку громадян держав Сторін незалежно від етнічної приналежності, політичних та релігійних поглядів та вірувань,

відповідно до Договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія від 13 квітня 1993 року,

висловлюючи готовність до наукової, організаційно-методичної та інформаційної співпраці,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони відповідно до загальних принципів та норм міжнародного права та чинного законодавства держав Сторін підтримують та розвивають співробітництво між відповідними організаціями та установами держав Сторін у галузі освіти та науки на основі рівності та взаємної поваги.

Стаття 2

Сторони зосередять свої зусилля на розвиткові таких напрямів співробітництва:

- обмін досвідом у найважливіших сферах розвитку, управління та планування освіти, зокрема у сфері вищої освіти,

- підготовка фахівців на основі взаємного обміну студентами, аспірантами, а також докторантами та стажистами в пріоритетних сферах для кожної Сторони. Конкретне число, спеціальності та умови підготовки студентів у вищих навчальних закладах визначаються відповідно до фінансових можливостей Сторін та погоджуються окремо дипломатичними каналами,

- проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних, природничих, технічних та педагогічних наук, що є предметом взаємного інтересу,

- сприяння вивченню грузинської мови у вищих навчальних закладах України та української мови у вищих навчальних закладах Грузії.

Стаття 3

Сторони сприятимуть вивченню грузинської мови у вищих навчальних закладах України та вивченню української мови в акредитованих вищих навчальних закладах Грузії шляхом обміну вчителями української та грузинської мов з метою навчання, участі у мовних семінарах тощо.

Стаття 4

Сторони будуть надавати можливість громадянам України та Грузії отримувати освіту в вищих навчальних закладах відповідних країн за умови оплати за навчання.

Стаття 5

Сторони сприятимуть спільній участі науково-педагогічного працівників в міжнародних освітніх програмах та проектах, семінарах, конференціях, читанні лекцій та інших заходах в галузі гуманітарних наук, зокрема: української мови та літератури, грузинської мови та літератури, історії та культури держав Сторін.

Стаття 6

Сторони сприятимуть встановленню та розвитку прямого співробітництва між вищими навчальними закладами обох країн. Виходячи із взаємної зацікавленості та відповідно до положень цієї Угоди, вони можуть укладати окремі угоди про співробітництво.

Стаття 7

Умови співробітництва на всіх рівнях освіти та науки, а також питання, пов'язані з мобільністю студентів та викладацького складу, будуть визначатися відповідно до фінансових можливостей Сторін та узгоджуватимуться окремо дипломатичними канапами.

Стаття 8

Будь-які поправки та доповнення можуть бути внесені до цієї Угоди за взаємною згодою Сторін у формі окремих протоколів, які стануть невід'ємною частиною цієї Угоди. Сформовані таким чином документи набирають чинності відповідно до статті 10 цієї Угоди.

Стаття 9

Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом консультацій та/або переговорів.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дня підписання. Вона укладається строком на 5 (п'ять) років. Угода автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про припинення дії Угоди. Ця Угода втрачає чинність через 6 місяців після дати отримання повідомлення про припинення дії іншою Стороною.

Підписана в м. Тбілісі 18 липня 2017 року в двох оригінальних примірниках кожен українською, грузинською та англійською мовами, кожен текст є автентичним. У випадку розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевагу має текст англійською мовою.


За Кабінет Міністрів України

За Уряд Грузії


(підпис)

(підпис)
вгору