Документ 268_003-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.10.2017

МЕМОРАНДУМ
про наміри між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Національним центром інтелектуальної власності Грузії (САКПАТЕНТІ) стосовно визнання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" органом, компетентним у проведенні міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи


Дата підписання:

03.10.2017


Дата набрання чинності для України:

03.10.2017

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Національний центр інтелектуальної власності Грузії (САКПАТЕНТІ),

враховуючи положення Договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія, здійсненого 13 квітня 1993 року, та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у сфері охорони промислової власності, вчиненої 7 грудня 1998 року,

на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою інтелектуальної власності України та Національним центром інтелектуальної власності Грузії "САКПАТЕНТІ", вчиненого 23 вересня 2014 року,

беручи до уваги, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності,

враховуючи те, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію,

заявляють про спільну зацікавленість у наступному:

1. Національний центр інтелектуальної власності Грузії (САКПАТЕНТІ) як Відомство, що одержує, відповідно до Правила 35(2) Інструкції до Договору про патентну кооперацію (далі - Інструкція РСТ) має намір визнати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" Органом, компетентним у проведенні міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи для будь-якої міжнародної заявки, поданої до Національного центра інтелектуальної власності Грузії (САКПАТЕНТІ).

2. Національний центр інтелектуальної власності Грузії (САКПАТЕНТІ) як Відомство, що одержує, має намір зробити заяву, передбачену Правилом 35.2 (a) (i) Інструкції РСТ та надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення, передбачене Правилом 35.2 (b) Інструкції РСТ.

3. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та діє до здійснення наміру, зазначеного у пункті 2 цього Меморандуму.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Женева 3 жовтня 2017 року у двох примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при чому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей, переважну силу має текст англійською мовою.


За Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

За національний центр
інтелектуальної власності Грузії
(САКПАТЕНТІ)


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Ніколоз ГОГІЛІДЗЕ


Заступник Міністра

Головавгору