Документ 270-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.09.1996, підстава - 1167-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 1994 р. N 270
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1167 ( 1167-96-п ) від 23.09.96 }
Про заходи щодо фінансування будівництва
Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Міністерства промисловості,
Міністерства економіки та Міністерства фінансів про встановлення
на період до завершення будівництва Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та реконструкції
пов'язаних з ним об'єктів Новокриворізького і Південного
гірничо-збагачувальних комбінатів відрахувань до галузевого фонду
фінансового регулювання підприємствами (об'єднаннями) і
організаціями, що входять до сфери управління Міністерства
промисловості, у розмірі 1,5 відсотка обсягу реалізації продукції
(робіт, послуг) з віднесенням цих сум на собівартість продукції
(робіт, послуг). Міністерству промисловості забезпечити спрямування коштів з
цього фонду в необхідних обсягах на завершення будівництва
зазначених комбінату і об'єктів.
2. Установити, що у разі коли визначені постановою суми не
перераховано підприємствами (об'єднаннями) і організаціями до
галузевого фонду фінансового регулювання, вони вилучаються за
підсумками роботи у відповідному кварталі державними податковими
інспекціями до державного бюджету і зараховуються на спеціальний
рахунок з наступним спрямуванням цих коштів для фінансування
будівництва зазначених комбінату і об'єктів.
3. Міністерству промисловості забезпечити контроль за
безумовним і своєчасним перерахуванням підприємствами
(об'єднаннями) і організаціями коштів до галузевого фонду
фінансового регулювання.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.21вгору