Документ 274-2004-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 29 квітня 2004 р. N 274-р
Київ
Про затвердження переліку імпортного наукового
обладнання, що закуповується у 2004 році для
виконання пріоритетних фундаментальних
досліджень і прикладних розробок

Відповідно до статті 104 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ) затвердити перелік імпортного
наукового обладнання, що закуповується Національною академією наук
у 2004 році у безпосередніх виробників без застосування тендерних
процедур для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і
прикладних розробок, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 274-р
ПЕРЕЛІК
імпортного наукового обладнання, що закуповується
Національною академією наук у 2004 році у
безпосередніх виробників без застосування
тендерних процедур
------------------------------------------------------------------ Назва обладнання, | Установа | Кіль- | Орієнтовна фірма-виробник, країна | Національної | кість,| вартість, | академії наук, | одиниць|тис. гривень | в якій буде | | | встановлено | | | обладнання для | | | колективного | | | користування | | ------------------------------------------------------------------ 1. Універсальний Інститут 1 6080
спектрометр ядерного металофізики
магнітного резонансу імені
(AVANCE 400 WB) фірми Г.В. Курдюмова
Bruker BioSpin GmbH,
ФРН
2. Монокристальний Науково- 1 2350
рентгенівський технологічний
дифрактометр Xcalibur концерн
3 фірми Oxford "Інститут
Diffraction, моно-кристалів"
Великобританія Інститут
сцинтиляційних
матеріалів
3. Фемтосекундний Інститут 1 2620
лазерний комплекс фізики
RegA 9000/9050 фірми
Coherent, США
4. Вимірювальний комплекс Інститут фізики 1 760
для експресного напівпровідників
контролю імені
напівпровідникових В.Є. Лашкарьова
матеріалів
і нанорозмірних
приладів у
складі:
аналізатора параметрів напівпровідників Agilent 4156C фірми Agilent Technologies, США
LCR-вимірювач (від 20 Гц до 1 Мгц) Agilent 4284A-001 фірми Agilent Technologies, США
дослідницького мікроскопа Axioscop 2MAT фірми Carl Zeiss, ФРН
5. Модуль розширення -"- 1 740
фірми Digital
Instruments (ACM) до
скануючого
атомно-силового
електронного
мікроскопа
NanoScope IIIa фірми
Digital Instruments
(ACM), США
6. Надвисоковакуумний Технічний центр 1 7880
мікроскоп із Національної
скануючим зондом академії наук
JSPM-4610 фірми
JEOL, Японія
7. SQID-магнітометр фірми Донецький 1 1300
Quantum Design, США фізико-
технічний
інститут імені
О.О. Галкіна
8. Низькофоновий Інститут 1 770
альфа-бета- геохімії
спектрометр навколишнього
Quantulus 1220 середовища
фірми
PerkinElmer/Wallac,
Фінляндія
9. Випробовувальна Інститут 1 2220
установка 318.25 фірми електро-
MTS Systems зварювання імені
Corporation, США Є.О. Патона
10. Лазерний -"- 1 2130
інтерферометричний
вимірювальний комплекс
у складі:
лазера TORUS 532 фірми Laser Quantum Ltd, Великобританія
устаткування для релаксації напружень Airbrasive Model HME-II фірми S.S. White Technologies, США
апаратури для вимірювання деформацій 3D-ESPI System Q-300 фірми Dantec Ettemeyer GmbH, ФРН
апаратури для діагностики конструкцій Complete system solution Mobile Shearography фірми Steinbichler Optotechnik GmbH, ФРН
11. Мас-спектрометричний Інститут хімії 1 2380
комплекс з лазерною поверхні
десорбцією та
іонізацією AUTOFLEX
(R) II LRF20 фірми
Bruker Daltonik GmbH,
ФРН
12. Проточний Інститут 1 860
цитофлюориметр EPICS біохімії імені
XL фірми Beckman О.В. Палладіна
Coulter, США
13. Конфокальний мікроскоп Інститут 1 2880
Olympus Fluoview 1000 фізіології
BX61WI фірми Olympus імені
Corporation, Японія О.О. Богомольця
14. Хромато-мас- Інститут 1 525
спектрометрична мікробіології і
система Agilent вірусології
6890/5973N фірми імені
Hewlett-Packard, США Д.К. Заболотного
15. Синтезатор нуклеотидів Інститут 1 1110
Medium Scale DNA/RNA молекулярної
Synthesizer біології і
AKTAoligopilot 10 генетики
фірми Amersham
Biosciences Trading
GmbH, Австрія
16. Ектацитометр FACS Інститут 1 880
(проточний проблем
цитофлюориметр) фірми кріобіології і
Becton Dickinson, США кріомедицини
17. Проточний Інститут 1 860
цитофлюориметр EPICS експерименталь-
XL фірми Beckman ної патології,
Coulter, США онкології і
радіобіології
імені
Р.Є. Кавецького
18. Електронний Інститут 1 3265
просвічувальний ботаніки імені
мікроскоп JEM-1230 М.Г. Холодного
фірми JEOL, Японія
19. Прилад real time PCR Інститут 1 390
IQ Cycler фірми клітинної
BioRAD, США біології та
генетичної
інженерії ______________
Усього 19 40000вгору