Податковий кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI
Документ 2755-VI, попередня редакція — Редакція від 01.07.2012, підстава - 4834-VI
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.03.2019, підстава - 2628-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     Інформацію про   результати  обчислення  коригуючої  суми  та 
середньої ціни одного бареля нафти "Brent (DTD)", яка склалася на
біржі ICE за попередню декаду, центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує реалізацію державної політики в нафтогазовому
комплексі, розміщує щодекади не пізніше 13.00 першого робочого дня
поточної декади на власному офіційному веб-сайті у спеціальному
розділі та подає Міністерству фінансів України, центральному
органу державної податкової служби і центральному органу
виконавчої влади в галузі митної справи. { Підрозділ 5 розділу XX доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 4677-VI ( 4677-17 ) від 15.05.2012 }
Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку
1. Протягом дії ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності
щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та
їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв,
космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не
пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної
діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть
участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки
виробничого призначення згідно з переліком ( 1248-2010-п ), який
затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від
сплати земельного податку.
2. До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного
податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм
статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної
промисловості" ( 2660-14 ), земельні ділянки яких безпосередньо
використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме:
літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця,
призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для
відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких
розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних
апаратів та контролю над польотами.
3. До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного
податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів),
перелік ( 48-2011-п ) яких затверджується Кабінетом Міністрів
України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення
виробництва національних фільмів.
4. До 1 січня 2016 року від сплати земельного податку
звільняються суб'єкти суднобудівної промисловості (клас 35.11
група 35 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ). { Пункт 4 підрозділу 6 розділу XX в редакції Закону N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Підрозділ 7. Особливості порядку
повернення торгових патентів
1. Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ), строк дії яких не закінчився на момент набрання
чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної
податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але
не пізніше закінчення строку їх дії).
2. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за
дотримання порядку використання торгових патентів, виданих
відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), та за дотримання строку
сплати за них, передбачену главою 11 розділу II цього Кодексу.
Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку
та фіксованого податку
1. Встановити, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до
розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування
суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від
3 липня 1998 року N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять
восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких
особливостей:
1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і
зборів, визначених Податковим кодексом України:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб -
підприємців);
в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів
та послуг, місце надання яких розташоване на митній території
України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується
юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
г) земельний податок, крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької
діяльності;
ґ) плата за користування надрами;
д) збір за спеціальне використання води;
е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності;
2) нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються
суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок
відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727
( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами)
або фіксований податок відповідно до абзаців шостого - двадцять
восьмого пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян", у порядку, визначеному Законом України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 );
3) єдиний податок або фіксований податок сплачується на
рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або
фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів
відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року
N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами)
та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про прибутковий податок з громадян" ( 129/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30-31, ст. 195)
(крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за
останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому
розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до
Пенсійного фонду України Державним казначейством України не
здійснюється;
4) зарахування до бюджетів та фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування (у тому числі пенсійного
страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року
за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у
порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;
5) повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які
були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також
зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом
на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку з
урахуванням цього підрозділу;
6) у разі повернення авансів (інших платежів), отриманих в
період перебування платника податків на спрощеній системі
оподаткування, з яких був сплачений єдиний податок, на суму такого
повернення відбувається коригування суми виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) у відповідності з коригуванням
суми єдиного податку в порядку, передбаченому цим Кодексом. { Пункт 1 підрозділу 8 розділу XX доповнено підпунктом 6 згідно із
Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
2. Установити, що норми підпункту 2 пункту 293.4 статті 293
та підпункту 7 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього
Кодексу у 2012 році не застосовуються. { Підрозділ 8 розділу XX доповнено пунктом 2 згідно із Законом
N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
3. Не є підставою для прийняття органом державної податкової
служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі -
підприємцю свідоцтва платника єдиного податку наявність у такої
особи на день подання заяви про застосування спрощеної системи
оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків,
який виник за наслідками обліку в податкових органах у лютому 2011
року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за
січень 2012 року. { Підрозділ 8 розділу XX доповнено пунктом 3 згідно із Законом
N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку
з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів,
збору за забруднення навколишнього природного середовища,
а також місцевих податків і зборів
1. Повернення сум податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення
навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і
зборів, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або
надміру, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які
сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний
(податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок
погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня
2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до
1 січня 2011 року.
2. Фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що
відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз
на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду
або знятті транспортних засобів з обліку зобов'язані пред'являти
органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд
транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату
за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня
2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від
його сплати, - документ, що дає право на користування такими
пільгами. У разі неподання таких документів технічний огляд
транспортних засобів та зняття їх з обліку не провадяться.
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
1. Встановити, що погашення простроченої заборгованості
суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою
Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою),
залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною
громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за
кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими
кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному
главою 9 розділу II цього Кодексу.
2. Збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як
загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами
України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом,
справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами
України, до набрання чинності законом про адміністративні послуги
та іншими законами, що регулюватимуть справляння відповідних
зборів (плати, внесків).
2-1. Підлягають списанню:
податковий борг станом на 1 січня 2011 року Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" (крім податкового боргу з
податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення
природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих
періодах) та її дочірніх підприємств ДК "Газ України", ДК
"Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз",
суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу
за регульованим тарифом, перед бюджетом (у тому числі податковий
борг, який виник у зв'язку із порушеннями податкового, валютного
та митного законодавства), а також грошові зобов'язання, які
виникнуть у зв'язку із застосуванням механізму списання відповідно
до статті 2 Закону України "Про деякі питання заборгованості за
спожитий природний газ та електричну енергію" ( 3319-17 );
реструктуризовані суми податків та зборів на умовах,
визначених Законом України від 23 червня 2005 року N 2711-IV
( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу",
підприємствам - виробникам електричної енергії, які мають ліцензію
на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії, а також грошові зобов'язання, які виникнуть у
зв'язку із застосуванням механізму списання відповідно до статті 2
Закону України "Про деякі питання заборгованості за спожитий
природний газ та електричну енергію" ( 3319-17 );
податковий борг суб'єктів господарювання, що здійснюють
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, перед
бюджетом, який виник внаслідок визначення податковими органами
податкового зобов'язання суб'єкта господарювання через наявність
небалансу технологічних витрат електроенергії (понаднормативних
витрат електроенергії), що відносяться до періодів до 1 січня
2011 року;
визначені контролюючими органами станом на 1 січня 2011 року
неузгоджені грошові зобов'язання та пені Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" (крім зобов'язань з податку на додану
вартість при здійсненні митного оформлення природного газу,
ввезеного на митну територію України у минулих періодах) та її
дочірніх підприємств ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК
"Укргазвидобування", АТ "Чорноморнафтогаз" та ДП "Енергоринок", за
якими тривають процедури адміністративного або судового
оскарження;
визначені контролюючими органами неузгоджені грошові
зобов'язання та пені суб'єктів господарювання, що здійснюють
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, через
наявність небалансу технологічних витрат електроенергії
(понаднормативних витрат електроенергії), що відносяться до
періодів до 1 січня 2011 року та за якими тривають процедури
адміністративного або судового оскарження;
розстрочені Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" податкові зобов'язання (з урахуванням процентів,
нарахованих на такі розстрочені суми) з податку на прибуток та
податку на додану вартість.
Суми, списані відповідно до положень цього пункту та Закону
України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний
газ та електричну енергію" ( 3319-17 ), не включаються до валових
доходів та валових витрат учасників процедури списання.
Відповідні рішення про списання зазначених сум приймаються
контролюючими органами в межах їх компетенції у порядку,
передбаченому для списання безнадійного податкового боргу,
протягом десяти робочих днів з дня подання заяви платника
податків. У разі відмови контролюючим органом у списанні згідно з
цим пунктом платники податків можуть оскаржити такі дії в порядку,
визначеному главою 4 цього Кодексу.
Згідно з положеннями цього пункту списанню підлягають суми,
що залишаються несплаченими станом на перше число місяця, у якому
набрав чинності Закон України "Про деякі питання заборгованості за
спожитий природний газ та електричну енергію" ( 3319-17 ).
На списані відповідно до положень цього пункту суми не
нараховуються штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом.
{ Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом
N 3320-VI ( 3320-17 ) від 12.05.2011 - зміна діє до 30 червня 2012
року }
3. Встановити, що в разі якщо законодавчими актами
передбачені інші правила справляння податків, зборів, що
регулюються цим Кодексом, застосовуються правила цього Кодексу.
4. Встановити, що до 1 січня 2015 року справляється збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства відповідно до
Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства" ( 587-14 ).
5. У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом штрафні
санкції, які можуть бути накладені на платників податків за
порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України,
центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим
Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за
наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом,
протягом якого такі акти були введені в дію.
6. Не застосовуються фінансові санкції до платників податку
на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на
загальну систему оподаткування, за порушення податкового
законодавства за наслідками діяльності у другому - четвертому
календарних кварталах 2011 року. { Пункт 6 підрозділу 10 розділу XX із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за
період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі
не більше 1 гривні за кожне порушення.
Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у
2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових
декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного
податку платниками не застосовуються. { Пункт 7 підрозділу 10
розділу XX доповнено абзацом другим згідно із Законом N 4834-VI
( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
8. У випадках, визначених цим Кодексом, до вступу в дію
статті 39 цього Кодексу застосовується пункт 1.20 статті 1 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
Положення підпункту 1.20.10 пункту 1.20 статті 1 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) щодо донарахування податкових зобов'язань платнику
податку податковим органом внаслідок визначення звичайних цін за
процедурою, встановленою законом для нарахування податкових
зобов'язань за непрямими методами, не застосовується. { Пункт 8
підрозділу 10 розділу XX доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
9. Тимчасово, до розробки та впровадження в дію
автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної
звітності" відповідно до пункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, діє
Порядок з підготовки і подання податкових документів в
електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку,
затверджений наказом Державної податкової адміністрації України
від 10 квітня 2008 року N 233 ( z0320-08 ) та зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за N 320/15011.
10. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,
Державної податкової адміністрації України та інших центральних
органів виконавчої влади, прийняті до набрання чинності цим
Кодексом на виконання законів з питань оподаткування, та
нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні
норм законів про оподаткування (в тому числі акти законодавства
СРСР), застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу,
до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу.
11. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками
перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються
у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень
щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій (з
урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу). { Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 11 згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
12. Норми статті 69 цього Кодексу не застосовуються до
зберігачів цінних паперів в період відкриття рахунків в цінних
паперах при проведенні дематеріалізації цінних паперів відповідно
до законодавства. Зобов'язання, передбачені в статті 69, мають
бути виконані зберігачем по закінченню визначеного законодавством
періоду дематеріалізації цінних паперів при зверненні фізичної
особи, зазначеної у цій статті, щодо відкриття для неї таких
рахунків та при відкритті нових рахунків. { Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 12 згідно із Законом
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
13. У податкових (звітних) періодах 2012 року обчислення
коригуючого коефіцієнта, встановленого абзацом першим пункту 259.1
статті 259 цього Кодексу, здійснюється шляхом ділення середньої
ціни одного бареля нафти "Urals", що склалася на момент завершення
проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного
звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою
ціною нафти розуміється ціна нафти "Urals", що дорівнює 100
доларів США за барель. { Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 13 згідно із Законом
N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 }
14. Установити, що до 1 січня 2014 року не застосовуються
штрафні санкції за неподання або порушення строку подання
фізичними особами до органів державної податкової служби
відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків. { Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 14 згідно із Законом
N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2755-VIвгору