Документ 276_071, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.12.2011, підстава - 276_086

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про фінансове співробітництво
(асигнування 2005 року)
{ Угоду ратифіковано Законом
N 623-VI ( 623-17 ) від 29.10.2008 }
{ Зміни до Угоди додатково див.
у Угоді ( 276_086 ) від 30.12.2011 }

Дата підписання: 27.12.2006 Дата ратифікації Україною: 29.10.2008 Дата набрання чинності для України: 05.11.2008
Кабінет Міністрів України
та
Уряд Федеративної Республіки Німеччина
в дусі існуючих дружніх зв'язків між Україною й Федеративною
Республікою Німеччина,
прагнучи до зміцнення й поглиблення цих дружніх зв'язків
шляхом партнерського фінансового співробітництва,
усвідомлюючи, що збереження зазначених зв'язків є основою
цієї Угоди,
маючи намір сприяти соціальному та економічному розвиткові в
Україні,
посилаючися на Заключний протокол міжурядових переговорів з
Фінансового й Технічного співробітництва між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина на 2005 рік,
проведених 5 липня 2005 року,
домовилися про таке:
Стаття 1
1) Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінетові
Міністрів України або іншим бенефіціарам, яких повинні спільно
вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки
Німеччина, можливість отримати від Кредитної установи для
відбудови (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) (далі - Кредитна
установа) такі суми:
1. Позички в розмірі до 10000000 євро (десяти мільйонів
євро), (умови: термін погашення - 40 років, у тому числі
пільговий період - 10 років; процентна ставка - 0,75%
річних; на невиплачені суми позички нараховуються
комісійні за згоду на їхнє надання - 0,25% річних;
витрати по перерахуванню й трансферту коштів
визначатимуться договорами, які будуть укладені відповідно
до пункту 1 статті 2 цієї Угоди) для проекту "Підтримка
малих і середніх підприємств", якщо після перевірки,
проведеної за дорученням Уряду Федеративної Республіки
Німеччина, буде встановлено, що цей проект заслуговує на
сприяння.
2. Гранти на супровідні заходи, необхідні для реалізації
зазначеного у підпункті 1 проекту й опікування ним,
у розмірі до 2000000 євро (двох мільйонів євро).
3. Грант у розмірі до 7000000 євро (семи мільйонів євро) на
проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури",
якщо після перевірки, проведеної за дорученням Уряду
Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що
цей проект заслуговує на сприяння, і буде підтверджено,
що він як проект соціальної інфраструктури відповідає
особливим вимогам стосовно грантового сприяння;
реалізація проекту в Україні здійснюватиметься
Українським фондом соціальних інвестицій( м. Київ ).
4. Грант для створення Фонду досліджень та фахівців у розмірі
до 1000000 євро (одного мільйона євро).
2) Назву проекту фінансового співробітництва "Підтримка
ефективного використання енергії малими та середніми
підприємствами України", під який у рамках міжурядової угоди від
20 лютого 2004 року ( 276_051 ) були взяті зобов'язання щодо
асигнувань за рахунок бюджету 2003 року (позичка: 4 мільйони
євро / грант: 1 мільйон євро), змінено на "Енергоефективність та
відновлювальні види енергії".
3) У рамках офіційного співробітництва задля економічного
розвитку Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінетові
Міністрів України або іншому позичальнику, якого повинні спільно
вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки
Німеччина, можливість додатково до сум, зазначених у пунктах 1 та
2, та за наявності гарантійного забезпечення отримати від
Кредитної установи позички на суму до 70000000 євро (сімдесяти
мільйонів євро). Зазначені позички використовуватимуться для
надання кредитів змішаного фінансування або пакетних кредитів у
межах цієї Угоди про фінансове співробітництво. Ці позички
Кредитної установи передбачаються для проектів, наведених нижче:
1. для проекту "Енергоефективність та відновлювальні види
енергії" - позичка Кредитної Установи в розмірі до
50000000 євро (п'ятдесяти мільйонів євро); умови надання
позички для зазначеного проекту визначатимуться в
кредитних договорах між Кредитором, Позичальником та
Виконавцем проекту; а також
2. для проекту "Підтримка малих і середніх підприємств" -
позичка Кредитної установи в розмірі до 20000000 євро
(двадцяти мільйонів євро); умови надання позички для
зазначеного проекту визначатимуться в кредитних
договорах між Кредитором, Позичальником та Виконавцем
проекту.
4) У випадку неможливості надання згаданого в підпункті 3
пункту 1 підтвердження стосовно зазначеного там же проекту Уряд
Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінетові Міністрів
України можливість отримати від Кредитної установи для цього
проекту позичку в розмірі, не більше суми передбаченого гранту, на
умовах згідно з підпунктом 1 пункту 1.
5) Проекти, зазначені в пункті 1, можуть бути замінені іншими
проектами за взаємним погодженням між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Якщо проект,
зазначений у підпункті 3 пункту 1, замінюється іншим проектом у
галузі екології чи соціальної інфраструктури, або якщо кошти
спрямовуються на створення Фонду гарантування кредитів для
середніх підприємств або на заходи задля самодопомоги в боротьбі з
бідністю чи задля поліпшення положення жінки в суспільстві, і якщо
цей проект/фонд/захід відповідає особливим вимогам стосовно
грантового сприяння, то в такому випадку може бути наданий грант;
в інших випадках може бути надана позичка.
6) Якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина надалі
надаватиме Кабінетові Міністрів України можливість отримати від
Кредитної установи подальші позички або гранти для підготовки
проектів, зазначених у пункті 1, або подальші гранти для
супровідних заходів, необхідних для здійснення зазначених у пункті
1 проектів й опікування ними, то застосовуватимуться положення
цієї Угоди.
7) Якщо гранти, надані згідно з підпунктами 2 і 4 пункту 1
для підготовчих і супровідних заходів, не використовуються для
таких заходів, то вони трансформуються в позички згідно з умовами,
зазначеними в підпункті 1 пункту 1.
Стаття 2
1) Використання сум, зазначених у статті 1, умови, за яких
вони надаються, та порядок розміщення підрядів визначаються в
договорах, що укладаються між отримувачами позичок і грантів і
Кредитною установою й підлягають правовим приписам, чинним у
Федеративній Республіці Німеччина, та погодженню з Кабінетом
Міністрів України.
2) Зобов'язання про надання сум, зазначених у підпунктах 1 -
4 пункту 1 статті 1, втрачає чинність, якщо протягом строку у
вісім років після року прийняття зобов'язань стосовно асигнувань
не були укладені відповідні договори про позички та гранти.
Стосовно цих сум строк закінчується після 31 грудня 2013 року.
3) Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде
позичальником, гарантуватиме Кредитній установі здійснення всіх
платежів у євро на виконання зобов'язань позичальників згідно з
договорами, що укладатимуться відповідно до пункту 1 цієї статті.
4) Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде
отримувачем грантів, гарантуватиме Кредитній установі задоволення
можливих з її боку претензій на повернення коштів, які можуть
виникнути згідно з договорами про фінансування, що укладатимуться
відповідно до пункту 1 цієї статті.
Стаття 3
Кредитна установа звільняється від усіх податків та інших
державних зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і
виконанням договорів, зазначених у статті 2.
Стаття 4
Стосовно перевезень людей і вантажів морським, наземним та
повітряним транспортом, що пов'язані з наданням за цією Угодою
позичок і грантів, Кабінет Міністрів України дозволяє пасажирам і
постачальникам вільний вибір транспортних підприємств, не вживає
жодних заходів, що виключають або утруднюють рівноправну участь
транспортних підприємств - резидентів Федеративної Республіки
Німеччина, та надає у випадку необхідності дозволи, потрібні для
участі цих підприємств.
Стаття 5
Ця Угода набирає чинності з дати отримання Урядом
Федеративної Республіки Німеччина письмового повідомлення Кабінету
Міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання нею чинності.
Учинено в Києві 27 грудня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Федеративної Республіки Німеччина
(підпис) (підпис)вгору