Документ 2855-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції
про боротьбу з бомбовим тероризмом
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.72 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з
бомбовим тероризмом ( 995_374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
ООН 15 грудня 1997 року (додається*), з таким застереженням:
"Положення пункту 2 статті 19 не виключає здійснення Україною
власної юрисдикції щодо членів збройних сил держави та
переслідування в разі незаконності їхніх дій. У тій мірі, в якій
такі дії не регулюються іншими нормами міжнародного права, матиме
застосування ця Конвенція".
2. Україна здійснює юрисдикцію щодо злочинів, зазначених у
статті 2 Конвенції, у випадках, передбачених пунктом 2 статті 6
Конвенції.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2855-III
_______________
* Додається до оригіналу.вгору