Документ 2875-VI, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення у 2011 році
іменних стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених" ( 774-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 17, ст. 257; 2009 р., N 6, ст. 58)
призначити у 2011 році 15 іменних стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень
щомісяця кожна:
ГАЛУЗІ Олексію Анатолійовичу - доктору фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту електрофізики і
радіаційних технологій НАН України;
ГЛАДКОМУ Олександру Віталійовичу - кандидату географічних
наук, докторанту Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні - доктору фізико-математичних наук,
професору Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут";
ЄЛІСЄЄВУ Євгену Анатолійовичу - доктору фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем
матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;
КАПУСТЯНУ Олексію Володимировичу - доктору
фізико-математичних наук, доценту Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
КОЩІЙ Оксані Вікторівні - кандидату економічних наук, доценту
Луцького національного технічного університету;
МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні - доктору фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізики
напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;
ПОПОВУ Сергію Віталійовичу - доктору технічних наук,
провідному науковому співробітнику Харківського національного
технічного університету радіоелектроніки;
СКИДАНУ Олегу Васильовичу - доктору економічних наук, доценту
Житомирського національного агроекологічного університету;
СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - доктору фізико-математичних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту механіки
ім. С.П. Тимошенка НАН України;
СТОРОНЯНСЬКІЙ Ірині Зеновіївні - кандидату економічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень
НАН України;
СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - кандидату
фізико-математичних наук, доценту Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
ФЕСЮКУ Василю Олександровичу - доктору географічних наук,
професору Луцького національного технічного університету;
ЧЕРПАКУ Владиславу Володимировичу - доктору технічних наук,
доценту Національного університету "Львівська політехніка";
ШПИКУЛЯКУ Олександру Григоровичу - кандидату економічних
наук, старшому науковому співробітнику Національного наукового
центру "Інститут аграрної економіки" НААН України.
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
починаючи з 1 січня 2011 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2875-VIвгору