Угода про співробітництво у сфері туризму між Урядом України та Урядом Грецької Республіки
Угода Кабінету Міністрів України; Греція; Міжнародний документ від 11.11.1996
Документ 300_008, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.11.1996
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.06.1998. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво у сфері туризму між Урядом
України та Урядом Грецької Республіки
Дата підписання: 11.11.1996 Дата набрання чинності для України: 01.06.1998
Уряд України та Уряд Грецької Республіки (далі "Договірні
Сторони"), керуючись бажанням розвивати та зміцнювати співробітництво у
сфері туризму між обома країнами, прагнучи створити сприятливі умови для розвитку двосторонніх
туристичних зв'язків як чинника збереження та поглиблення дружніх
відносин, бажаючи розвивати ці відносини шляхом широкого
співробітництва між державними органами, що займаються питаннями
туризму, та іншими туристичними організаціями, погодились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони сприяють туристичним подорожам а метою
збільшення туристичного потоку між Грецькою Республікою та
Україною, враховуючи вимоги національного законодавства та
міжнародні зобов'язання.
Стаття 2
Договірні Сторони сприяють взаємному розвиткові туризму
шляхом обміну інформацією, розповсюдження туристичних буклетів,
рекламних матеріалів згідно з їхнім законодавством. З цією метою
вони також вивчають можливості участі у туристичних ярмарках,
виставках та інших туристичних заходах, що організовуються на
території іншої Сторони, та обміну журналістами та іншим
персоналом засобів масової інформації, який працює для туристичної
сфери. Крім того, вони вивчають можливості відкриття на території
іншої Сторони інформаційного туристичного агентства згідно із
спеціальною домовленістю між двома Сторонами.
Стаття 3
Договірні Сторони докладають всіх зусиль для розвитку
туристичного руху та відкриття нових туристичних маршрутів між
двома країнами і з цією метою сприяють співробітництву між
туристичними агентствами, а також між іншими фірмами та
організаціями, які працюють у сфері туризму.
Стаття 4
Договірні Сторони заохочують обмін досвідом та новими
досягненнями у сфері планування та фінансування туризму, сприяють
розвитку туристичної інфраструктури та використанню туристичних
споруд, а також створенню спільних підприємств та інвестиційних
проектів у сфері туризму згідно з їхнім національним
законодавством. З цією метою вони регулярно повідомляють одна одну
про заходи заохочення інвестування туризму, передбачені їх
національним законодавством, а також про можливості інвестування у
кожній з двох країн.
Стаття 5
Договірні Сторони обмінюються думками з питань
співробітництва у сфері міжнародного туризму, включаючи їх участь
у роботі міжнародних туристичних організацій.
Стаття 6
З метою виконання цієї Угоди створюється Спільна комісія, до
складу якої входять уповноважені представники кожної з країн. Засідання Комісії відбуваються в кожній із країн по черзі у
час, встановлений за згодою обох Сторін.
Стаття 7
Ця Угода набуває чинності від дня отримання Договірними
Сторонами по дипломатичних каналах повідомлення про виконання ними
всіх процедур, необхідних згідно з їхнім законодавством для
набуття Угодою чинності. Ця Угода діє протягом 5 років, і її дія автоматично
продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди якщо одна із
Сторін не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення відповідного
періоду, письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір
припинити дію цієї Угоди.
Вчинено в м. Афіни 11 листопада 1996 р. у двох примірниках,
кожний українською, грецькою та англійською мовами, при чому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при їх
тлумаченні перевага надається тексту англійською мовою.

За Уряд України За Уряд Грецької Республіки
(підпис) (підпис)вгору