Документ 3116-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 13 Закону України
"Про оренду землі"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.234 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 13 Закону України "Про оренду землі"
( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47,
ст. 280; 1999 р., N 44, ст. 386) викласти в такій редакції:
"Договір оренди земельної ділянки посвідчується нотаріально
за її місцезнаходженням:
на строк до 5 років - за бажанням однієї із сторін договору;
на строк більше 5 років - в обов'язковому порядку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3116-IIIвгору