Документ 319-92-р, поточна редакція — Прийняття від 30.05.1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 травня 1992 р. N 319-р
Київ

1. Прийняти пропозицію Мінекономіки України, корпорації
"Легтекс" і МВС України про розміщення починаючи з другого
півріччя ц.р. виробництва тканин для виготовлення речового майна
для особового складу органів внутрішніх справ України на
підприємствах легкої промисловості в обсягах і за асортиментом
згідно з додатком.
2. Корпорації "Легтекс" разом з МВС України розробити і
затвердити зразки шинельного сукна, розмістити його виробництво на
одному із текстильних підприємств України з тим, щоб до кінця
поточного року виробити 100 тис. метрів.
3. Мінекономіки України разом з МЗЕЗторгом України внести
необхідні зміни до обсягів поставок тканин іншим споживачам у
другому півріччі 1992 року.
4. Міндержресурсів України забезпечити текстильні
підприємства лавсановим волокном, хімічними матеріалами і
барвниками для виробництва нових видів тканин.
5. Мінекономіки разом з Міндержресурсів, Міноборони і Службою
безпеки, МВС України, іншими заінтересованими міністерствами й
відомствами визначити до 1 липня ц.р. обсяги речового майна для
задоволення потреб спецспоживачів у 1993 році.
6. Мінекономіки разом з Міндержресурсів, МЗЕЗторгом України і
корпорацією "Легтекс" визначити потребу у тканинах, волокнах,
інших матеріалах, необхідних для виготовлення речового майна у
1993 році, та встановити джерела її покриття, а корпорації
"Легтекс" забезпечити виробництво речового майна на швейних,
трикотажних, взуттєвих та інших підприємствах легкої
промисловості.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Інд. 23

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 травня 1992 р. N 319-р
ЗАВДАННЯ
на виробництво тканин у 1992 році для забезпечення
потреб МВС України
------------------------------------------------------------------ Підприємство-виготовлювач | Найменування |Обсяги вироб- | виробів |ництва, тис. | |метрів ------------------------------------------------------------------ Чернігівське виробничо- костюмна шерстяна 350
торговельне текстильно- тканина арт. 2265 "С"
швейне об'єднання
Донецьке виробничо байка арт. 1671 бязь 160
текстильно-швейне об'єднання смугаста арт. 145,149 20
Черкаський шовковий комбінат саржа арт. 421083, 500
421070
Тернопільське виробничо- бавовнолавсанова
торговельне об'єднання тканина арт. 3022
кольору хакі 200
сіра та смугаста 400
Херсонське виробниче костюмна тканина арт. 200
бавовняне об'єднання 3188 бязь арт. 149 150
Примітка. Артикули тканин може бути уточнено за погодженням з
МВС України

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору