Документ 32-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.03.2018, підстава - 202-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 січня 2004 р. № 32
Київ

Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1067 від 01.08.2006
№ 984 від 01.08.2007
№ 370 від 06.04.2011
№ 44 від 25.01.2012
№ 334 від 13.08.2014
№ 202 від 21.03.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Прийняти пропозицію Державного комітету телебачення і радіомовлення про встановлення Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва.

2. Установити, що починаючи з 2018 року Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва присуджується щороку в чотирьох номінаціях у розмірі 20 тис. гривень кожна за рахунок коштів, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на ці цілі у державному бюджеті.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1067 від 01.08.2006, № 984 від 01.08.2007, № 202 від 21.03.2018}

3. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва і опис диплома її лауреата (додається).

4. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 3 постанови Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1970 р. № 372 "Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі Українки" (ЗП УРСР, 1970 р., № 8, ст. 74);

постанову Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1970 р. № 658 "Про літературну премію імені Лесі Українки" (ЗП УРСР, 1971 р., № 1, ст. 9).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. № 32

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва

1. Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (далі - Премія) присуджується щороку до дня народження Лесі Українки - 25 лютого за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

2. На здобуття Премії висуваються оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років (далі - твори), але не пізніше ніж за півроку до їх подання на конкурс. Премія не присуджується повторно, а також за твори, які були відзначені іншими преміями.

3. Премія присуджується у чотирьох номінаціях у розмірі 20 тис. гривень кожна.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1067 від 01.08.2006, № 984 від 01.08.2007, № 202 від 21.03.2018}

4. Премія присуджується у таких номінаціях:

літературні твори для дітей та юнацтва;

художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва;

театральні вистави для дітей та юнацтва;

кінотвори для дітей та юнацтва.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 984 від 01.08.2007}

5. Для конкурсного відбору творів на здобуття Премії, визначення її лауреатів утворюється Комітет з присудження Премії (далі - Комітет), який діє на громадських засадах.

Комітет очолює Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 370 від 06.04.2011, № 44 від 25.01.2012, № 334 від 13.08.2014}

До складу Комітету входять Голова (заступник Голови) Держкомтелерадіо, заступник Міністра культури, заступник Міністра освіти і науки, представники Національної спілки письменників, Національної спілки художників, Національної спілки театральних діячів, Національної спілки кінематографістів, інші особи за рішенням голови Комітету.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1067 від 01.08.2006, № 370 від 06.04.2011, № 334 від 13.08.2014}

Персональний склад Комітету затверджує його голова.

6. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

відбирає твори на здобуття Премії;

готує обґрунтовані пропозиції щодо номінованих творів.

7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить його голова або за його дорученням - заступник голови.

Засідання Комітету є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його складу.

Рішення Комітету про висунення творів на здобуття Премії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1067 від 01.08.2006}

8. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює Держкомтелерадіо.

9. На здобуття Премії можуть бути висунуті твори окремих авторів і творчих колективів у складі не більше ніж п'ять осіб. Не допускається включення до складу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультаційні функції.

10. Держкомтелерадіо забезпечує приймання та розгляд документів і готує Комітетові подання про присудження Премії.

Щороку до 1 грудня відповідно до номінацій, за якими присуджується Премія, творчі спілки, літературно-мистецькі об'єднання, видавництва і видавничі організації подають Держкомтелерадіо такі документи:

клопотання про присудження Премії;

список кандидатів та їх творів;

характеристика кандидата на здобуття Премії, в якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат (у разі висунення колективу - відомості про діяльність і досягнення колективу);

копія паспорта (у разі висунення колективу - копія паспорта кожного члена колективу);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі висунення колективу - копія довідки кожного члена колективу).

Підготовлені матеріали Держкомтелерадіо подає на розгляд Комітету.

11. Список прийнятих Комітетом до розгляду творів із зазначенням їх авторів, творчих спілок, літературно-мистецьких об'єднань, видавництв і видавничих організацій, що висунули твори на здобуття Премії, публікується в газетах "Урядовий кур'єр" і "Літературна Україна".

Обґрунтовані пропозиції щодо номінованих творів на здобуття Премії Комітет подає до 1 січня Держкомтелерадіо, який в установленому порядку вносить узгоджені пропозиції до Кабінету Міністрів України для прийняття рішення про присудження Премій.

12. Диплом лауреата Премії вручається в урочистій обстановці.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2003 р. № 32

ОПИС
диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва

Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (далі - диплом) складається з обкладинки і вкладки з текстом.

Обкладинка має форму прямокутника розміром 430 х 302 міліметри, складеного в один згин по лінії короткої сторони. Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнуто палітурним матеріалом червоного кольору.

На лицьовому боці обкладинки - тиснений фарбою золотистого кольору напис "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки". Всередині обкладинки на місці її згину закріплено муарову стрічку синього і жовтого кольорів (співвідношення кольорів стрічки - 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420х297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. У центрі сторінки синьою фарбою надруковані слова "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки".

На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.

На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреат Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки

_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

у номінації __________________________________________________".

Нижче зазначається дата і номер постанови Кабінету Міністрів України про присудження премії. Диплом підписується Прем'єр-міністром України. У лівому нижньому кутку друкарським способом проставлено номер диплома.

{Опис із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 01.08.2007}вгору