Документ 321-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2019, підстава - 806-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. № 321
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 238 від 14.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1085 від 28.11.2012
№ 306 від 06.08.2014
№ 374 від 11.08.2014
№ 1057 від 16.12.2015
№ 781 від 26.10.2016
№ 491 від 12.07.2017
№ 238 від 14.03.2018
№ 806 від 14.08.2019}

{У назві та тексті Постанови слова “інвалідів” та “дітей-інвалідів” замінено відповідно словами “осіб з інвалідністю” та “дітей з інвалідністю” згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, що додається;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, згідно з додатком 1;

перелік технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які може виплачуватися грошова компенсація їх вартості, згідно з додатком 2.

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 238 від 14.03.2018}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1057 від 16.12.2015}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 321
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 238)

ПОРЯДОК
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

{У тексті Порядку слова “при лімфодемі” виключено, а після слова “жінки” в усіх відмінках доповнено словом “, дівчата” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм:

безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (далі - компенсація);

безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Особи, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, а ті особи, що не підлягають забезпеченню зазначеними засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, - згідно з цим Порядком на підставі довідки територіального відділення Фонду соціального страхування України про відмову особи у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації.

2. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (далі - органи соціального захисту населення), належать:

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

До технічних та інших засобів реабілітації, за які за бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників виплачується компенсація, належать:

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;

протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави;

друге крісло колісне.

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними технічними та іншими засобами реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації (далі - індивідуальна програма), якщо інше не передбачено цим Порядком.

{Абзац тринадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, діти з порушеннями опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років) забезпечуються протезно-ортопедичними виробами (за винятком ортопедичного взуття).

{Абзац чотирнадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

Жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, післяопераційними протезами, ліфами для їх кріплення, спеціальними ліфами для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальником), ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

{Абзац шістнадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

Особи, визначені абзацом сьомим статті 4 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” (далі - постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності.

{Абзац сімнадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

3. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також інші окремі категорії населення (діти віком до 18 років, а також особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, особи похилого віку, жінки, дівчата після мастектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз, постраждалі внаслідок антитерористичної операції) (далі - інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про загальну середню освіту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

4. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації, в тому числі шляхом виплати компенсації, без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб, за що несуть відповідальність згідно із законодавством.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі під час первинного та складного протезування і ортезування та первинного забезпечення кріслом колісним можуть надаватися послуги з підбору, адаптації, освоєння зазначених засобів (далі - реабілітаційні послуги).

Надання реабілітаційних послуг здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, та на інших підприємствах, в установах, організаціях, що мають належні умови для їх надання, а також фахівцями, які мають відповідний рівень професійної підготовки.

{Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

Надання реабілітаційних послуг здійснюється в установленому Мінсоцполітики порядку.

5. Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі - підприємства).

Перелік підприємств визначається Мінсоцполітики.

Введення в обіг та/або в експлуатацію технічних та інших засобів реабілітації здійснюється тільки у разі їх відповідності вимогам законодавства за умови належного постачання, встановлення, технічного обслуговування та застосування за призначенням.

6. Медичні показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, а також для виплати компенсації, у тому числі для надання реабілітаційних послуг, визначають для:

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

осіб з інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;

дітей з інвалідністю та інших осіб, за винятком постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування у приміщенні); осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування поза межами приміщення або електроскутером) - обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку із зазначенням засобу реабілітації (крісло колісне з електроприводом або електроскутер);

{Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - військово-лікарські комісії (далі - ВЛК) з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я.

Технічні характеристики технічних та інших засобів реабілітації, призначених для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, за рахунок коштів державного бюджету, містяться в електронному каталозі - класифікаторі технічних та інших засобів реабілітації серійного виробництва, а також комплектувальних виробів для виготовлення технічних засобів реабілітації індивідуального виробництва для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, який формується Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів.

7. Особам з інвалідністю по слуху, законним представникам дітей з інвалідністю по слуху віком від семи років виплачується компенсація за придбання мобільного телефона (з функцією відеоспілкування).

Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по слуху та дітям з інвалідністю по слуху за мобільний телефон (з функцією відеоспілкування) є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху, та фіскальний чек, що підтверджує придбання товару, зазначеного в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 238.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Особи з інвалідністю по слуху, законні представники дітей з інвалідністю по слуху віком від семи років можуть придбати планшет замість мобільного телефона (з функцією відеоспілкування) із строком п’ять років, на який видано виріб.

Особам з інвалідністю по слуху, законним представникам дітей з інвалідністю по слуху віком від семи років, що надали фіскальний чек, який підтверджує придбання планшета замість мобільного телефона (з функцією відеоспілкування), відшкодовується вартість планшета в межах граничної ціни на мобільний телефон (з функцією відеоспілкування).

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

8. Особам з інвалідністю I і II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від 14 років виплачується компенсація за придбання годинника (електронного - дітям віком від шести років), мобільного телефона (дітям віком від семи років).

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Особам з інвалідністю I групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від шести років виплачується компенсація за придбання палиці тактильної.

Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору, зазначеним у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору, та фіскальний чек, що підтверджує придбання засобу, зазначеного в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів”.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

9. На підставі висновку МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору, та фіскального чека, що підтверджує придбання диктофона, виплачується компенсація особам з інвалідністю I і II групи по зору з числа студентів та слухачів закладів вищої освіти, особам, які працюють на посадах керівників та їх заступників, дітям з інвалідністю з 14 років, що навчаються в закладах загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти, а також юристам, журналістам, педагогічним працівникам, науковцям, перекладачам. Іншим спеціалістам виплачується компенсація за придбання диктофона за наявності висновку МСЕК, що підтверджує інвалідність по зору, фіскального чека, що підтверджує придбання такого засобу, а також рішення комісії, утвореної органом соціального захисту населення, до складу якої входить представник громадської організації осіб з інвалідністю по зору.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

10. Особи з інвалідністю I та II групи по зору та законні представники дітей з інвалідністю по зору віком від семи років можуть придбати аудіоплеєр замість мобільного телефона.

Особам з інвалідністю I та II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від семи років, які надали фіскальний чек, що підтверджує придбання аудіоплеєра замість мобільного телефона, відшкодовується вартість аудіоплеєра в межах граничної ціни на мобільний телефон із строком п’ять років, на який видано виріб.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

11. Ліжками з ручним регулюванням або з електричним приводом та протипролежневими матрацами забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та постраждалі внаслідок антитерористичної операції з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК, рішенням ВЛК. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та постраждалі внаслідок антитерористичної операції (з числа постійно лежачих), які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

Ліжка з ручним регулюванням не підлягають заміні на ліжка з електричним приводом.

12. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості.

Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю, наступними - позачергово - постраждалі внаслідок антитерористичної операції, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та постраждалі внаслідок антитерористичної операції пріоритетно забезпечуються взуттям на протези нижніх кінцівок, взуттям на ортези (апарати, тутори) нижніх кінцівок та ортопедичним взуттям, виготовленим за індивідуальним замовленням, при таких патологіях нижніх кінцівок:

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

різко виражена деформація стопи - варусна, вальгусна (з (без) розпластаністю переднього відділу стопи, відхиленням першого пальця III-IV ступеня), наявність молоткоподібних пальців;

різниця у довжині нижніх кінцівок більш як 3 сантиметри - для дорослих, більш як 2 сантиметри - для дітей;

слоновість, набряки внаслідок хронічного лімфостазу нижніх кінцівок, гігантизм (за умови наявності перевищення співвідношення обхвату в пучковій частині стопи (перетин 0,72/0,68) над довжиною стопи (L) більш як 20 міліметрів та перевищення параметрів обхвату гомілки більш як 400 міліметрів - для взуття для дітей та більш як 500 міліметрів - для взуття для дорослих);

вроджена клишоногість і плосковальгусна установка стоп у дітей II-III ступеня;

неврологічні захворювання, що призводять до деформації стоп та суглобів усіх видів деформації;

облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг III ступеня за наявності трофічних виразок;

ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Горанжо;

різниця у довжині стоп (2 сантиметри і більше);

деформація стопи, що потребує виготовлення взуття на індивідуальному ортопедичному копилі (за гіпсовим зліпком або ортопедичному копилі, припасованому до індивідуальних вимог пацієнта, або ортопедичному копилі, виготовленому за індивідуальним замовленням, зокрема шляхом індивідуального її сканування);

{Абзац дванадцятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

падаюча стопа.

13. У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники своєчасно не звернулися із заявою про заміну технічного та іншого засобу реабілітації, строк експлуатації якого закінчився, такий засіб за пропущений період не видається.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Облік та звітність

14. Облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплату компенсації (далі - облік), ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання таких осіб.

Орган соціального захисту населення бере на облік в установленому Мінсоцполітики порядку особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу за їх місцем проживання/перебування.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

15. Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення, виконавчому органу ради об’єднаної територіальної громади заяву про взяття на облік за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:

паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

{Абзац третій пункту 15 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9 цього Порядку);

рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

{Абзац сьомий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

{Абзац восьмий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

документ, що містить інформацію про місце проживання/перебування особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

{Абзац дев'ятий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для осіб, визначених абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність);

{Абзац десятий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність);

{Абзац одинадцятий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 14 років, та осіб, документи, що посвідчують особу, яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

{Абзац п'ятнадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

{Абзац шістнадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник обласної, територіальної або первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус і повноваження.

За бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або її законного представника для подачі заяви про взяття їх на облік орган соціального захисту населення, виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади та/або уповноважені представники соціальних установ приїжджають до такої особи за місцем проживання/перебування.

16. Заява про взяття на облік реєструється працівником органу соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - журнал реєстрації).

17. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата подання заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 15 цього Порядку, про що робиться запис у журналі реєстрації.

Якщо заява про взяття на облік разом із зазначеними документами надсилається поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення.

18. У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 15 цього Порядку документи, орган соціального захисту населення повідомляє особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам під час звернення або у триденний строк з дати надходження документів, якщо документи надсилаються поштою, про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата подання повного пакета документів або зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

{Абзац перший пункту 18 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 15 цього Порядку, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних), а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні за місцем проживання/перебування:

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновку ЛКК) та індивідуальної програми - у відповідних закладах охорони здоров’я;

копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, - у відповідних контролюючих органах.

19. Дані, що містяться в зазначених у пункті 15 цього Порядку документах, вносяться особою з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками, законним представником дитини з інвалідністю, керівником обласної, територіальної або первинної організації УТОС, УТОГ до заяви про взяття на облік, після чого працівник органу соціального захисту населення звіряє їх з пред’явленими документами, з яких робить копії.

Особи з інвалідністю, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей з інвалідністю, керівники обласної, територіальної або первинної організації УТОС, УТОГ несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться у пред’явлених документах.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі у взятті на облік.

Працівники органу соціального захисту населення несуть відповідальність за нерозголошення даних щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

Взяття на облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на лікуванні у військово-медичних закладах, госпіталях для ветеранів війни, на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених у пункті 15 цього Порядку, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до органів соціального захисту населення.

20. Орган соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 15 цього Порядку:

1) формує особову справу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (виплати компенсації) (далі - особова справа);

2) заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - картка);

3) вносить персональні дані особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи до банку даних, у тому числі у разі зміни таких даних;

4) формує окремо на кожний виріб направлення у банку даних на забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням медичних висновків (далі - направлення) та видає або надсилає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законному представнику оригінал направлення у паперовому вигляді за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в одному примірнику;

{Підпункт 4 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

5) у разі повторного забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації інформує особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу та їх законних представників про завершення строку, на який видано технічний та інший засіб реабілітації за два місяці до закінчення зазначеного строку та видає або надсилає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам оригінал направлення у паперовому вигляді на підставі поданої особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законним представником заяви за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

{Підпункт 5 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

6) ознайомлює особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу або їх законних представників з:

переліком підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам із зазначенням контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

електронним каталогом технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

сумісністю технічних та інших засобів реабілітації під час їх призначення;

{Підпункт 6 пункту 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

механізмом забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та отримання компенсації.

21. Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 15 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця оригінала направлення, скріпленого печаткою органу соціального захисту населення, копії договору та актів приймання-передачі робіт (надання послуг), картки.

22. Направлення, видані органами соціального захисту населення, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам або їх законним представникам, діють протягом строку, визначеного висновком МСЕК, ЛКК, рішенням ВЛК.

У разі повторного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації обов’язковим є отримання ними оригіналу направлення у паперовому вигляді.

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

23. Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки та кріслами колісними здійснюється згідно з договорами, укладеними органом соціального захисту населення з підприємством та особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками (далі - тристоронній договір).

Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних нижніх кінцівок та крісел колісних), надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, надання реабілітаційних послуг здійснюється згідно з договорами, укладеними органом соціального захисту населення з підприємством.

Договори, у тому числі тристоронні, укладаються за місцем проживання/перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або її законних представників, за місцем проходження реабілітації.

Типові форми договорів про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг затверджуються Мінсоцполітики.

У тристоронніх договорах сторони можуть передбачати здійснення часткової передоплати на забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними нижніх кінцівок у межах граничних цін у розмірі до 50 відсотків їх вартості.

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники обирають підприємство і повідомляють відповідний орган соціального захисту населення про вибір такого підприємства.

Орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про вибір підприємства особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками повідомляє підприємство щодо такого вибору, про що робиться відповідна відмітка у банку даних.

Підприємство протягом наступних 20 робочих днів подає органу соціального захисту населення згоду/відмову на забезпечення відповідним технічним та іншим засобом реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, про що підприємством робиться відповідна відмітка у банку даних.

Орган соціального захисту населення після надання згоди та внесення підприємством до банку даних необхідної для формування договору інформації формує в банку даних протягом п’яти робочих днів тристоронній договір.

{Абзац дев'ятий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

За необхідності проведення огляду особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи підприємство інформує особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу або її законного представника про спосіб та дату огляду, дату приїзду до особи.

Підприємство протягом трьох робочих днів після прибуття у разі необхідності особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи до підприємства надсилає поштою або в інший спосіб органу соціального захисту населення три примірники договору, підписані особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками та керівником підприємства(уповноваженою ним особою).

Підписання договорів з підприємствами можливо здійснювати з використанням кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац дванадцятий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Невід’ємним додатком до тристороннього договору є узгоджені особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками та підприємством замовлення на виготовлення протезно-ортопедичного виробу, яке надається сторонам договору разом із примірниками акта приймання-передачі робіт (надання послуг), або анкета на виготовлення/забезпечення кріслом колісним з визначенням функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи.

{Абзац тринадцятий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

У разі отримання від підприємства обґрунтованої відмови щодо забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, про що робиться відповідна відмітка у банку даних, орган соціального захисту населення інформує про це особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу або їх законних представників і пропонує обрати інше підприємство.

Якщо після підписання тристороннього договору особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники відмовилися від забезпечення на зазначеному підприємстві протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки, кріслами колісними, складається акт про відмову з обґрунтуванням причин такої відмови.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 14.08.2019}

Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня отримання зазначених в абзацах першому і другому цього пункту всіх примірників договорів, підписаних іншими сторонами договору, укладає договір у межах відповідних бюджетних призначень, про що робиться відповідна позначка в банку даних, та протягом п’яти робочих днів з дати укладення надсилає примірники договору сторонам договору.

{Абзац шістнадцятий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 806 від 14.08.2019}

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих днів з дати укладення договору.

Після забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічним засобом реабілітації згідно з тристороннім договором підприємство надсилає поштою або в інший спосіб органу соціального захисту населення три примірники акта приймання-передачі робіт (надання послуг), підписані особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками та керівником (уповноваженою ним особою) підприємства, для подальшого підписання органом соціального захисту населення та перерахування коштів в установленому порядку.вгору