Про обрання суддів Верховного Суду України
Постанова Верховної Ради України від 15.12.20053217-IV
Документ 3217-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів Верховного Суду України
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 13, ст.111 }

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів Верховного Суду України безстроково:
Глоса Леоніда Федоровича,
Данчука Валерія Георгійовича,
Косенка Василя Йосиповича,
Костенка Анатолія Васильовича,
Левченка Євгена Федоровича,
Лихуту Любов Миколаївну,
Мороза Миколу Андрійовича,
Охрімчук Людмилу Іванівну,
Шевченко Тетяну Валентинівну,
Шелеста Миколу Анатолійовича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3217-IVвгору