Документ 338-IV, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Федорівка Гусятинського району
Тернопільської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Федорівка Гусятинського району Тернопільської
області колишнє найменування - село Тудорів.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 338-IVвгору