Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи, Перелік від 24.05.2017355
Документ 355-2017-п, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2018. Подивитися в історії? )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 355

ПЛАН
заходів із впровадження Технічного регламенту радіообладнання

{План заходів набирає чинності з 07.12.2017 - див. пункт 5 Постанови}

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом радіообладнання (далі - Технічний регламент)

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку

2017-2018 роки

2. Формування та оприлюднення переліку національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

постійно

3. Забезпечення розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для оцінки відповідності радіообладнання

національний орган стандартизації
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

-“-

4. Призначення органів з оцінки відповідності радіообладнання вимогам Технічного регламенту та публікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку

-“-

5. Внесення змін до Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв’язку

у разі потреби

6. Розроблення та впровадження нормативно-правових актів відповідно до положень Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

постійно

7. Створення секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту та забезпечення виконання такою групою завдань

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
призначені органи з оцінки відповідності

до набрання чинності Технічним регламентомЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 355

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705).

2. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 613 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 52, ст. 2079).

3. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 446 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1790).

5. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 181 “Про внесення зміни до пункту 16 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 871).вгору