Про створення Державної адміністрації залізничного транспорту України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.1991356
Документ 356-91-п, поточна редакція — Редакція від 30.07.1993, підстава - 586-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 1991 р. N 356
Київ
Про створення Державної адміністрації
залізничного транспорту України
( Постанова втратила чинність, крім абзацу першого
пункту 1, на підставі Постанови КМ N 586
( 586-93-п ) від 30.07.93 )

З метою організації ефективного управління залізничним
транспортом та забезпечення потреб народного господарства й
населення в перевезеннях Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Створити Державну адміністрацію залізничного транспорту
України (Укрзалізниця).
Укрзалізниця є державним органом управління, який здійснює
керівництво залізничним транспортом.
2. Передати у відання Укрзалізниці Донецьку, Львівську,
Одеську, Південну, Південно-Західну, Придніпровську залізниці, а
також усі інші розташовані на території України підприємства,
установи й організації, що були підпорядковані Міністерству шляхів
СРСР.
3. Покласти на Укрзалізницю виконання таких основних завдань:
координація діяльності підвідомчих підприємств, установ і
організацій щодо задоволення потреб народного господарства і
населення в перевезеннях;
розробка пропозицій щодо напрямів єдиної інвестиційної і
тарифної політики в галузі та її реалізація;
вирішення питань соціально-економічного розвитку підвідомчих
підприємств, установ і організацій;
забезпечення соціального захисту працівників залізничного
транспорту та членів їхніх сімей, учнів і студентів навчальних
закладів галузі;
організація матеріально-технічного забезпечення підприємств,
установ і організацій залізничного транспорту;
сприяння зовнішньоекономічній діяльності підприємств, установ
і організацій галузі.
4. Надати Укрзалізниці право управління державним майном,
закріпленим за залізницями та іншими підприємствами, установами і
організаціями, які входять до її системи, за винятком функцій,
віднесених до компетенції Фонду державного майна України.
У зв'язку з цим визнати таким, що втратив чинність, пункт 1
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1991 р.
N 320.
5. Установити, що:
Укрзалізницю очолює президент. Президент і віце-президенти
призначаються Кабінетом Міністрів України;
накази і розпорядження Державної адміністрації, видані у
межах її компетенції, є обов'язковими для підприємств, установ і
організацій залізничного транспорту;
при плануванні розвитку народного господарства України
виділення матеріально-технічних і фінансових ресурсів для потреб
Укрзалізниці провадиться окремим рядком;
робочий апарат Укрзалізниці утримується за рахунок
відрахувань підприємств галузі.
6. Укрзалізниці у місячний строк підготувати та подати
Кабінетові Міністрів України проект Положення про Державну
адміністрацію залізничного транспорту України, погоджений з
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством
юстиції та Фондом державного майна України.
7. Розмістити робочий апарат Укрзалізниці у службових
приміщеннях управління Південно-Західної залізниці по
вул. Лисенка, 6, у м. Києві.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 34вгору