Документ 356_005, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.03.1992


Угода
між Урядом України і Урядом Республіки Індія
про співробітництво в галузі культури, мистецтва,
освіти, туризму, спорту та засобів масової
інформації

Уряд України і Уряд Республіки Індія, які надалі іменуються
"Сторонами", керуючись історичними і традиційними почуттями дружби, проголошуючи своє бажання розвивати і зміцнювати дружбу і
співробітництво між обома Сторонами в галузях культури, мистецтва,
освіти, туризму, спорту та засобів масової інформації, домовились про таке:
Стаття I
Сторони заявляють про своє бажання підтримувати і зміцнювати
співробітництво в галузі культури, мистецтва, освіти, туризму,
спорту та засобів масової інформації.
Стаття II
Сторони виражають своє бажання сприяти спільним культурним
обмінам, стимулювати співробітництво і підтримувати розвиток
відносин між освітніми, науковими, культурними, спортивними та
дослідними закладами Сторін.
Стаття III
Кожна із Сторін прийме в свої освітні, культурні, наукові і
технічні заклади, наскільки дозволятимуть ресурси і потреби,
громадян, рекомендованих іншою Стороною для навчання, стажування,
проведення дослідної роботи і спеціалізації.
Стаття IV
Кожна із Сторін, у відповідності із законами і правилами
своєї країни, забезпечить громадянам іншої країни доступ в
бібліотеки, галереї, архіви та інші культурні заклади для наукової
роботи, навчання та інших цілей, що співпадають з цією Угодою.
Стаття V
Сторони розглянуть питання про відкриття культурних закладів
одна одної в своїх країнах у відповідності з законами, що діють в
кожній країні, для досягнення цілей даної Угоди.
Стаття VI
Сторони прагнутимуть сприяти взаємному визнанню ступенів,
дипломів і сертифікатів, виданих університетами та іншими
освітніми установами в обох країнах.
Стаття VII
Сторони сприятимуть співробітництву між обома країнами у
справах, що мають відношення до засобів масової інформації,
включаючи кінематографію, телебачення та радіомовлення.
Стаття VIII
Сторони сприятимуть, наскільки можливо, співробітництву між
обома країнами в галузі спорту.
Стаття IX
Сторони сприятимуть, наскільки можливо, співробітництву між
обома країнами в галузі туризму.
Стаття Х
Сторони зобов'язуються вживати всіх відповідних заходів,
забезпечувати всі можливі умови для здійснення положень цієї
Угоди.
Стаття XI
З метою виконання умов цієї Угоди Сторони домовились створити
групу, що складатиметься з рівного числа членів - представників
кожної Сторони. Представники групи будуть: а) формулювати детальну програму обмінів; б) періодично контролювати втілення в життя цієї Угоди. Група зустрічатиметься, коли це буде необхідно.
Стаття XII
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і буде
діяти п'ять років. Строк її дії буде автоматично продовжено на
наступний період у п'ять років, якщо жодна із Сторін не повідомить
іншу про своє рішення припинити її дію за 6 місяців до закінчення
строку дії Угоди.
Здійснено в Делі 27 березня 1992 року в двох примірниках
українською, хінді та англійською мовами. Всі тексти мають
однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Індія
(підпис) (підпис)
Анатолій Зленко Мадхавсінх Соланківгору