Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індія про співробітництво в галузі туризму
Угода Кабінету Міністрів України; Індія; Міжнародний документ від 12.08.2003
Документ 356_015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2003

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Індія про співробітництво в галузі туризму

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Індія, далі -
"Сторони", бажаючи зміцнювати дружні відносини та взаєморозуміння між
двома країнами з метою розвитку туризму на основі рівності та
взаємної вигоди, погодилися про таке:
Стаття 1
Сторони створюватимуть сприятливі умови для розвитку
довготермінового взаємовигідного співробітництва в галузі туризму
між двома країнами.
Стаття 2
Сторони, відповідно до чинного законодавства кожної з країн,
заохочуватимуть запровадження спрощеної процедури пересування для
своїх громадян, які подорожують з метою туризму до країни іншої
Сторони.
Стаття 3
Кабінет Міністрів України уповноважує Державну туристичну
адміністрацію України, а Уряд Республіки Індія уповноважує
Міністерство туризму Індії як органи, що є відповідальними за
будь-які питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди.
Стаття 4
Сторони сприятимуть органам, відповідальним за реалізацію
Угоди, у відкритті офіційного туристичного представництва на
території країни іншої Сторони відповідно до чинного законодавства
країни розташування представництва.
Стаття 5
Сторони, відповідно до чинного законодавства своїх країн,
заохочуватимуть органи, відповідальні за реалізацію Угоди, до
координації туристичної діяльності шляхом обміну досвідом та
інформацією щодо туристичних ресурсів, законодавства в галузі
туризму, заходів, що здійснюються для збереження та сталого
розвитку природного і культурного потенціалу двох країн.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть обмін досвідом щодо організації та
управління туристичним бізнесом, надаватимуть одна одній допомогу
в підготовці професійних кадрів для сфери туризму. Сторони також
сприятимуть обміну навчальними планами та методичними розробками у
сфері туристичної освіти та науковими дослідженнями.
Стаття 7
Сторони надаватимуть сприяння у спрощенні митних процедур,
пов'язаних з ввозом і вивозом туристичних фільмів, документації,
виставкової продукції, інших рекламних та інформаційних матеріалів
згідно з внутрішнім законодавством країни, до якої ввозяться
згадані матеріали.
Стаття 8
З метою реалізації цієї Угоди Сторони створять Робочу групу у
складі рівної кількості представників обох країн, до якої також
можуть бути включені представники приватного туристичного сектора.
Засідання Робочої групи проводитимуться по черзі в кожній країні
за взаємним узгодженням дати та місця їх проведення.
Стаття 9
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення. Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на
виконанні програм та інших проектів, узгоджених в період дії цієї
Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами. Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і
вважатиметься продовженою на наступний п'ятирічний період, якщо
жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі по
дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не пізніше,
ніж за три місяці до закінчення відповідного строку.
На посвідчення чого представники Сторін, що підписалися
нижче, належним чином уповноважені їхніми Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в м. Нью-Делі 12 серпня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською, хінді та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей при тлумаченні перевага надається
тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Індіявгору