Про заходи по дальшому розвитку виробництва місцевих будівельних матеріалів
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 10.10.1986360
Документ 360-86-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.1988, підстава - 414-87-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 10 жовтня 1986 р. N 360
Київ
Про заходи по дальшому розвитку виробництва
місцевих будівельних матеріалів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
N 414 ( 414-87-п ) від 16.12.87 )

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що за роки
одинадцятої п'ятирічки проведено певну роботу по розвитку
виробництва місцевих будівельних матеріалів. Введено у дію
потужності по виробництву стінових матеріалів на 680 млн. штук
умовної цегли, щебеню - на 3643 тис. куб. метрів, пористих
заповнювачів - на 1125 тис. куб. метрів, вапна - на 295 тис. тонн,
проведено ряд заходів по поліпшенню технічного рівня виробництва.
Це дало змогу в 1985 році збільшити порівняно з 1980 роком випуск
вказаних матеріалів та поліпшити їх якість.
Поряд з тим Міністерство промисловості будівельних матеріалів
УРСР, Держагропром УРСР та інші міністерства і відомства УРСР
Кіровоградський, Київський, Львівський, Миколаївський, Одеський,
Харківський облвиконкоми не приділяють належної уваги питанням
технічного переозброєння підприємств по виробництву цегли, щебеню,
вапна та інших місцевих будівельних матеріалів, повного
використання наявних потужностей, розширення обсягів використання
вторинних сировинних ресурсів та відходів виробництва і збільшення
за рахунок цього випуску зазначеної продукції.
Не виконані передбачені на одинадцяту п'ятирічку завдання по
введенню в дію нових потужностей і виробництву місцевих
будівельних матеріалів, унаслідок чого не забезпечуються потреби в
них народного господарства і населення республіки.
Держагропром УРСР не виконує в 1986 році плану по виробництву
щебеню, цегли, керамзитового гравію та вапна.
З метою якнайповнішого задоволення потреб народного
господарства і населення в місцевих будівельних матеріалах,
поліпшення їх якості та підвищення технічного рівня виробництва,
на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1986 р.
N 1084 "Про організацію виробництва будівельної цегли з
використанням вуглевмісних відходів збагачувальних фабрик" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам та
Київському міськвиконкому вжити невідкладних заходів до
максимального використання наявних резервів для збільшення випуску
місцевих будівельних матеріалів. Забезпечити виконання в
1986-1990 роках завдань по їх виробництву згідно з додатками N 1 і
2 та введення у дію потужностей по випуску цих матеріалів за
рахунок будівництва, реконструкції та технічного переозброєння
підприємств згідно з додатками N 3 і 4.
2. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР
і Міністерству вугільної промисловості УРСР забезпечити своєчасну
розробку проектно-кошторисної документації та в 1987-1992 роках
будівництво підприємств і реконструкцію виробництв по виготовленню
будівельної цегли з використанням вуглевмісних відходів
збагачувальних фабрик та введення у дію потужностей по випуску
такої цегли в кількості 1,5 млрд. штук на рік згідно з додатками
N 5 і 6.
Міністерству будівництва УРСР, Міністерству монтажних і
спеціальних будівельних робіт УРСР забезпечити в 1987-1990 роках
виконання на вказаних об'єктах будівельно-монтажних робіт понад
ліміти підрядних робіт, що підлягають виконанню для Міністерства
промисловості будівельних матеріалів УРСР.
Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР і
Міністерству вугільної промисловості УРСР передбачати в планах на
1987-1990 роки виділення Міністерству будівництва УРСР і
Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання завдань,
встановлених у додатках N 5 і 6.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 414 ( 414-87-п ) від 16.12.87 )
4. З метою скорочення строків будівництва й реконструкції
заводів по виготовленню будівельної цегли з використанням
вуглевмісних відходів передбачати в проектах цих заводів
застосування легких металевих конструкцій у комплектному
виконанні. Поставка будівельних конструкцій і технологічного
устаткування та їх монтаж на цих заводах повинні здійснюватись, як
правило, після завершення всіх робіт по спорудженню фундаментів,
обладнанню позамайданчикових споруд, інженерних мереж і
комунікацій, будівництву житлових будинків та інших об'єктів
соціального призначення для експлуатаційного персоналу.
Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР
зобов'язано виготовити і поставити для цих цегельних заводів легкі
металеві конструкції в комплектному виконанні, пальникові
пристрої, а також здійснити монтаж конструкцій, технологічного
устаткування, печей (з газорегулюючою апаратурою), вентиляційного
устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів
автоматичного регулювання в строки, необхідні для виконання
завдань по будівництву заводів по виробництву будівельної цегли з
використанням вуглевмісних відходів.
Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР
зобов'язано забезпечити починаючи з 1988 року поставку збірних
елементів і конструкцій випалювальних печей Міністерству монтажних
і спеціальних будівельних робіт СРСР.
5. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР:
збільшити використання вуглевмісних відходів збагачувальних
фабрик при виробництві будівельної цегли та довести в 1990 році
випуск такої цегли до 2 млрд. штук, у тому числі 700 млн. штук на
підприємствах, які вводяться у дію згідно з додатком N 6 до цієї
постанови;
забезпечити в 1987-1988 роках будівництво в місті Житомирі
спеціалізованого цеху по виготовленню з жаростійкого бетону
збірних елементів і конструкцій випалювальних печей;
у двомісячний строк розробити й затвердити по кожному
підприємству, яке виробляє керамічну цеглу, заходи по докорінному
поліпшенню її якості, збільшенню виробництва цегли облицювальної,
а також для спорудження димових труб;
для прискорення технічного переозброєння підприємств по
виробництву місцевих будівельних матеріалів створити у
1987-1990 роках на базі Васильківського
дослідно-експериментального механічного заводу та інших
ремонтно-механічних заводів і цехів власне машинобудівне
виробництво, довести у 1990 році випуск устаткування, машин і
механізмів до 30 млн. крб, та потужності ремонтно-будівельних
трестів до 25 млн. крб. будівельно-монтажних робіт на рік;
спрямувати роботу науково-виробничого об'єднання
"Будматеріали" на прискорення розробки і впровадження у
виробництво місцевих будівельних матеріалів нових технологічних
процесів, значне підвищення якості продукції, збільшення випуску
нових і ефективних матеріалів та виробів, розширення обсягів
використання вторинних сировинних ресурсів і відходів виробництва.
Забезпечити силами проектно-конструкторських організацій
об'єднання своєчасну розробку технічної документації для
проведення робіт по реконструкції та технічному переозброєнню
підприємств по виробництву місцевих будівельних матеріалів. При
необхідності збільшити потужність зазначених організацій.
6. Держплану УРСР, Міністерству промисловості будівельних
матеріалів УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР і
облвиконкомам спрямовувати для продажу населенню, з зарахуванням у
товари народного споживання, 50 процентів цегли, яка
виготовлятиметься підприємствами, збудованими й реконструйованими
згідно з додатком N 6 до цієї постанови.
7. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР
разом з Міністерством вугільної промисловості УРСР подати в
першому півріччі 1987 р. Державному комітетові УРСР по цінах
погоджені з Міністерством промисловості будівельних матеріалів
СРСР пропозиції про рівень цін на цеглу підвищеної якості,
виготовлювану з вуглевмісних відходів.
Державному комітетові УРСР по цінах за погодженням з
Державним комітетом СРСР по цінах вирішити питання про рівень цін
на вказану цеглу.
8. Міністерству вугільної промисловості УРСР і Міністерству
чорної металургії УРСР забезпечити будівництво на збагачувальних
фабриках відвантажувальних майданчиків і установок по сортуванню
вуглевмісних відходів, а також поставку в 1987-1992 роках цих
відходів Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР за
погодженими технічними умовами згідно з додатком N 7.
Управлінням Донецької, Львівської та Придніпровської
залізниць забезпечити перевезення вуглевмісних відходів у
кількості й строки, передбачені в зазначеному додатку.
9. Міністерству вугільної промисловості УРСР вжити заходів до
комплексної переробки вугілля на збагачувальних фабриках,
передбачивши при будівництві нових і реконструкції діючих
збагачувальних фабрик створення виробництв по виготовленню
будівельної цегли та інших виробів з використанням вуглевмісних
відходів.
10. Міністерству будівництва УРСР забезпечити введення у дію
в 1988 році Фастівського заводу газомазутних пальникових пристроїв
і газової апаратури та в 1987-1988 роках будівництво об'єктів і
введення у дію потужностей по виробництву машинобудівної продукції
на Хмельницькому заводі "Строммашина" та Сімферопольському
машинобудівному заводі.
11. Міністерству будівництва УРСР, Міністерству меліорації і
водного господарства УРСР, Держагропрому УРСР здійснити протягом
дванадцятої п'ятирічки будівництво піщаних кар'єрів у південних
областях республіки для забезпечення потреб підпорядкованих
організацій будівельним піском.
Міністерству геології УРСР прискорити розвідку перспективних
родовищ будівельного піску за заявками вказаних міністерств і
Комітету.
12. Держплану УРСР і Держпостачу УРСР:
передбачати в планах на 1987-1990 роки виділення Міністерству
промисловості будівельних матеріалів УРСР і Міністерству вугільної
промисловості УРСР місцевих будівельних матеріалів та інших
матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання завдань
по виробництву будівельної цегли з використанням вуглевмісних
відходів збагачувальних фабрик;
разом з Держагропромом УРСР у тримісячний строк подати до
Ради Міністрів УРСР пропозиції про виготовлення на машинобудівних
підприємствах республіки устаткування й запасних частин для
підприємств по виробництву місцевих будівельних матеріалів.
13. Облвиконкомам, Київському міськвиконкому подавати
підприємствам по виробництву місцевих будівельних матеріалів
практичну допомогу в комплектуванні робітничими кадрами,
поліпшенні умов праці й забезпеченні житлом, а також виготовленні
запасних частин і засобів механізації на машинобудівних
підприємствах областей і міста, залученні коштів міністерств і
відомств для розширення випуску місцевих будівельних матеріалів,
відведенні земель під кар'єри.
14. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
11 вересня 1986 р. N 1084:
( Підпункт 1 пункту 14 втратив чинність на підставі Постанови
Ради Міністрів УРСР N 414 ( 414-87-п ) від 16.12.87 )
2) Дозволила, як виняток, Міністерству промисловості
будівельних матеріалів СРСР і Міністерству вугільної промисловості
СРСР при наявності затвердженого техніко-економічного
обгрунтування, генерального плану та основних технічних рішень
розробляти робочі креслення й кошториси на окремі об'єкти і види
робіт для підприємств по виробництву будівельної цегли з
використанням вуглевмісних відходів та здійснювати за ними в
1987 році будівництво підприємств до затвердження проектів.
3) Доручила Держбуду СРСР, Міністерству промисловості
будівельних матеріалів СРСР і Міністерству будівельного, шляхового
і комунального машинобудування СРСР розробити й затвердити в
1986 році проект (для повторного застосування) автоматизованого
цегельного заводу потужністю 60 млн. штук умовної цегли на рік з
урахуванням використання відходів з різним вмістом вуглецю.
Розробити варіант проекту цегельного заводу для будівництва у
південних районах країни.

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 24

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 жовтня 1986 р. N 360
ЗАВДАННЯ
по виробництву місцевих будівельних матеріалів
в 1986-1990 роках
------------------------------------------------------------------ Міністерства і відомства | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | рік | рік | рік | рік | рік ------------------------------------------------------------------ Стінові матеріали - млн. штук умовної цегли
Всього по УРСР 13837 14014 14095 14223 14410
з них:
Мінбудматеріалів УРСР 8880 9000 9050 9100 9200
Мінбуд УРСР 970 975 975 978 980
Мінвуглепром УРСР 77 85 90 96 105
МВС УРСР 90 90 93 96 100
Держагропром УРСР 3290 3329 3347 3388 3450
Укоопспілка 75 75 75 75 75
Київський міськвиконком 455 460 465 490 500
Із загального обсягу стінових
матеріалів - цегла будівельна
Всього по УРСР 9406 9500 9585 9713 9894
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 6060 6150 6200 6250 6375
Мінбуд УРСР 180 182 182 182 182
Мінвуглепром УРСР 23 23 25 45 50
Держагропром УРСР 2720 2720 2749 2784 2820
Укоопспілка 66 67 67 67 67
Київський міськвиконком 357 358 362 385 400
Пористі заповнювачі - тис. куб. метрів
Всього по УРСР 5325 5625 5685 5885 6335
із них:
Мінбудматеріалів УРСР 1400 1440 1480 1530 1670
Мінбуд УРСР 1380 1500 1500 1630 1810
Мінчормет УРСР 1260 1400 1400 1400 1400
Мінвуглепром УРСР - - - - 100
Держагропром УРСР 1005 1005 1005 1020 1035
Київський міськвиконком 280 280 300 305 320
Із загальної кількості
пористих заповнювачів -
керамзитовий гравій
Всього по УРСР 3819 3870 3940 4130 4590
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 1346 1370 1410 1450 1600
Мінбуд УРСР 1280 1300 1300 1430 1610
Мінвуглепром УРСР - - - - 100
Держагропром УРСР 913 920 930 945 960
Київський міськвиконком 280 280 300 305 320
Вапно будівельне і технологічне для виробництва
будівельних матеріалів - тис. тонн
Всього по УРСР 2977 3010 3087 3112 3177
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 2200 2223 2235 2250 2300
Мінбуд УРСР 237 237 272 277 277
Держагропром УРСР 540 550 580 585 600
Нерудні будівельні матеріали - тис. куб. метрів
Всього по УРСР 153771 155848 158326 160887 163167
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 49340 49810 50260 51010 51510
Мінбуд УРСР 17055 17130 17210 17270 17330
Міншляхбуд УРСР 26485 26865 27350 27905 28395
Мінчормет УРСР 8440 8550 8560 8670 8780
Мінвуглепром УРСР 900 900 900 900 900
Мінжитлокомунгосп УРСР 1910 1937 2115 2165 2170
Мінводгосп УРСР 1410 1660 1660 1660 1660
МВС УРСР 704 706 708 709 714
Мінлісгосп УРСР 227 232 242 242 242
Держагропром УРСР 21942 22170 22700 23110 23470
Головрічфлот УРСР 21432 21932 22635 23240 23940
Укоопспілка 386 386 386 386 386
Київський міськвиконком 3540 3570 3600 3620 3670
Із загальної кількості
нерудних матеріалів -
щебінь і гравій
Всього по УРСР 97842 99123 100726 102557 104017
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 41580 42000 42400 43100 43550
Мінбуд УРСР 4395 4410 4440 4450 4460
Міншляхбуд УРСР 20300 20680 21165 21720 22210
Мінчормет УРСР 7900 8000 8000 8100 8200
Мінвуглепром УРСР 300 300 300 300 300
Мінжитлокомунгосп УРСР 1710 1737 1860 1900 1905
Мінводгосп УРСР 1150 1265 1265 1265 1265
МВС УРСР 395 397 399 400 405
Мінлісгосп УРСР 215 220 230 230 230
Держагропром УРСР 18103 18300 18830 19240 19600
Головрічфлот УРСР 122 122 125 130 130
Укоопспілка 382 382 382 382 382
Київський міськвиконком 1290 1310 1330 1340 1380
Пісок будівельний - тис. куб. метрів
Всього по УРСР 52789 53565 54440 55170 55990
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 6350 6400 6450 6500 6550
Мінбуд УРСР 12590 12650 12700 12750 12800
Міншляхбуд УРСР 5755 5755 5755 5755 5755
Мінчормет УРСР 430 440 450 460 470
Мінвуглепром УРСР 600 600 600 600 600
Мінжитлокомунгосп УРСР 145 145 200 210 210
Мінводгосп УРСР 230 365 365 365 365
Держагропром УРСР 3139 3150 3150 3150 3150
Головрічфлот УРСР 21300 21800 22500 23100 23800
Київський міськвиконком 2250 2260 2270 2280 2290

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 жовтня 1986 р. N 360
ЗАВДАННЯ
по виробництву ефективних місцевих будівельних
матеріалів в 1986-1990 роках
------------------------------------------------------------------ |Одиниця|1986- | в тому числі |виміру |1990 |------------------------------ | |роки -| 1986| 1987| 1988| 1989| 1990 | |всього| рік | рік | рік | рік | рік ------------------------------------------------------------------ Мінбудматеріалів
УРСР
Облицювальна цегла:
керамічна млн.
штук
умовної
цегли 550 20 42 94 164 230
силікатна -"- 2375 465 470 470 470 500
Цегла та камені
порожнисті
керамічні -"- 4770 790 845 925 1025 1185
силікатні -"- 2025 375 390 410 420 430
Цегла для
будівництва
димових труб -"- 640 100 120 130 140 150
Керамзит
насипною масою тис.
до 450 кг/куб. м куб. м 4150 700 750 800 900 1000
Ефективні стінові млн.
блоки з штук
ніздрюватого умовної
бетону цегли 2540 475 475 480 500 610
Гіпс формувальний тис.
високоміцний тонн 115 13 15 15 32 40
Гіпсові
перегородкові тис.
плити і панелі кв. м 4650 885 895 920 950 1000
Щебінь дрібних тис.
фракцій куб. м 89100 17260 17640 17810 18100 18290
Щебінь митий -"- 71325 14165 14215 14265 14315 14365
Держагропром УРСР
Керамзит насипною
масою до
450 кг/куб. м -"- 1130 205 210 215 225 275
Щебінь дрібних
фракцій -"- 17740 3500 3520 3560 3560 3600
Мінбуд УРСР
Керамзит насипною
масою до
450 кг/куб. м -"- 680 10 50 125 175 320
Гіпсові і
перегородкові плити тис.
і панелі кв. м 13810 1620 1640 1665 1705 1760
Щебінь дрібних тис.
фракцій куб. м 3800 720 740 760 780 800
Щебінь митий -"- 7050 1370 1390 1410 1430 1450
Міншляхбуд УРСР
Щебінь дрібних
фракцій -"- 20593 4000 4143 4150 4150 4150
Мінводгосп УРСР
Щебінь митий -"- 500 100 100 100 100 100
Київський
міськвиконком
Керамзит насипною
масою до
450 кг/куб. м -"- 175 - - 25 50 100
Облицювальна цегла млн. штук
умовної
цегли 10 - - 2 3 5
Цегла та камені
порожнисті -"- 860 160 160 165 175 200
Щебінь митий тис.
куб. м 1250 150 200 250 300 350

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 жовтня 1986 р. N 360
ЗАВДАННЯ
по введенню в дію потужностей по виробництву
місцевих будівельних матеріалів в 1986-1990 роках
------------------------------------------------------------------ |1986 -| в тому числі |1990 |----------------------------------- |роки -| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |всього| рік | рік | рік | рік | рік ------------------------------------------------------------------ Стінові матеріали - млн. штук умовної цегли
Всього по УРСР 2115 83 314 465 667 586
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 1670 83 234 433 540 380
Мінвуглепром УРСР 180 - - 30 90 60
Держагропром УРСР 170 - - - 35 135
Київський міськвиконком 95 - 80 2 2 11
Із загального обсягу
стінових матеріалів -
цегла будівельна
Всього по УРСР 1661 83 280 405 382 511
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 1446 83 200 403 380 380
Держагропром УРСР 120 - - - - 120
Київський міськвиконком 95 - 80 2 2 11
Вапно - тис. тонн
Всього по УРСР 262 32 100 - - 130
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 162 32 - - - 130
Мінбуд УРСР 50 - 50 - - -
Держагропром УРСР 50 - 50 - - -
Гіпс - тис. тонн
Мінбудматеріалів УРСР 55 - 55 - - -
Пористі заповнювачі - тис. куб. м
Всього по УРСР 1515 - 50 480 200 785
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 420 - 20 100 100 200
Мінбуд УРСР 400 - - 100 100 200
Мінвуглепром УРСР 285 - - - - 285
Мінводгосп УРСР 200 - - 200 - -
Держагропром УРСР 180 - - 80 - 100
Київський міськвиконком 30 - 30 - - -
Пісок будівельний - тис. куб. м
Всього по УРСР 4435 200 70 350 400 3415
в тому числі:
Мінбуд УРСР 3850 - - 350 400 3100
Мінводгосп УРСР 515 200 - - - 315
Мінжитлокомунгосп УРСР 70 - 70 - - -
Щебінь і гравій - тис. куб. м
Всього по УРСР 8885 985 1880 1285 1340 3395
в тому числі:
Мінбудматеріалів УРСР 1760 150 340 300 400 570
Мінводгосп УРСР 1850 - - - - 1850
Мінжитлокомунгосп УРСР 280 - 280 - - -
Міншляхбуд УРСР 2845 535 610 585 540 575
Держагропром УРСР 2150 300 650 400 400 400

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 жовтня 1986 р. N 360
ЗАВДАННЯ
по будівництву, реконструкції та технічному
переозброєнню підприємств по виробництву
місцевих будівельних матеріалів
на 1986-1992 роки
------------------------------------------------------------------ |Потуж-|Строки| Міністерство, |ність |будів-| відомство яке | |ництва| здійснює роботи | |(роки)| ------------------------------------------------------------------ Стінові матеріали - млн. штук умовної цегли
Мінбудматеріалів УРСР
Загвіздянський завод керамічних 60 1983- Мінбуд УРСР
стінових матеріалів, 1986
Івано-Франківська область
(будівництво)
Трипільський завод силікатних 80 1988- -"-
стінових матеріалів, Київська 1989
область, цех ніздрюватих бетонів
(розширення)
Житомирський силікатний завод, 80 1988- -"-
цех ніздрюватих бетонів 1989
(розширення)
Куп'янський силікатний завод, 160 1988- -"-
Харківська область, цех 1990
ніздрюватих бетонів
(розширення)
Тернопільський завод 80 1989- -"-
ніздрюватих бетонів 1991
(будівництво)
Берегівське заводоуправління 80 1988- -"-
будівельних матеріалів, 1989
Закарпатська область, цех
ніздрюватих бетонів
(розширення)
Готвальдівський завод 120 1989- -"-
силікатних стінових матеріалів, 1992
Харківська область
(будівництво)
Баштанський цегельний завод, 60 1988- -"-
Миколаївська область 1991
(будівництво)
Харківський цегельний завод 5 1987- Мінбудматеріалів
N 13 (технічне переозброєння 1988 УРСР
з переведенням на випуск
облицювальної цегли)
Кутейніківський цегельний 5 1986- -"-
завод, Донецька область 1987
(технічне переозброєння)
Гродівський цегельний завод, 6 1986 -"-
Донецька область
(реконструкція)
Керченський завод будматеріалів, 6 1986 -"-
Кримська область
(техніче переозброєння)
Надвірнянський цегельний завод, 8 1986 -"-
Івано-Франківська область
(технічне переозброєння)
Коломийський завод будматеріалів, 3 1986 -"-
Івано-Франківська область,
(технічне переозброєння)
Талалаєвський цегельний завод, 4 1986- -"-
Чернігівська область, 1987
(технічне переозброєння)
Козловський цегельний завод, 2 1986- -"-
Тернопільська область 1987
(розширення)
Козелецький цегельний завод, 5 1986- -"-
Чернігівська область 1987
(реконструкція)
Бердичівський цегельний завод, 8 1987- -"-
Житомирська область 1988
(реконструкція)
Кіровоградський завод 50 1988- -"-
керамічних стінових матеріалів 1991
(будівництво)
Булдинське заводоуправління 30 1986- -"-
будівельних матеріалів, 1988
Одеська область (реконструкція)
Курязький завод силікатних 40 1987- -"-
виробів, Харківська область 1990
(реконструкція)
Держагропром УРСР
Макошинський силікатний завод, 60 1988- Держагропром УРСР
Чернігівська область 1990
(будівництво)
Кам'янець-Подільський комбінат 15 1989- -"-
будівельних матеріалів, 1990
Хмельницька область
(розширення)
Сумський завод керамічних 30 1988- -"-
стінових матеріалів (будівництво) 1990
Тернопільський завод керамічних 30 1988- -"-
стінових матеріалів 1990
(будівництво)
Канівський завод ніздрюватих 35 1987- -"-
бетонів, Черкаська область 1989
(будівництво)
Київський міськвиконком
Завод керамічних стінових 80 1985- Мінбуд УРСР
матеріалів, м. Київ (будівництво) 1987
Корчуватський комбінат 11 1988- Київський
будівельних матеріалів, м. Київ 1990 міськвиконком
(реконструкція цегельних заводів
N 9 і 11)
Петрівський цегельний завод 2 1988 -"-
(технічне переозброєння)
Ірпінський комбінат "Прогрес" 2 1989 -"-
(технічне переозброєння)
Мінвуглепром УРСР
Торезький комбінат промислових 30 1988- Мінвуглепром УРСР
підприємств, Донецька область 1989
(розширення)
Краснолуцький завод 30 1986- -"-
залізобетонних виробів N 7, 1988
Ворошиловградська область
(розширення)
Вапно - тис. тонн
Мінбудматеріалів УРСР
Курязький завод селікатної 32 1986- Мінбудматеріалів
цегли, Харківська область 1987 УРСР
(реконструкція)
Гвардійський вапняний завод, 65 1989- Мінбуд УРСР
Кримська область (будівництво) 1990
Готвальдівський завод 65 1989- -"-
силікатних стінових матеріалів, 1992
Харківська область
(будівництво)
Дубовицький вапняний завод, 65 1989- -"-
Івано-Франківська область 1990
Мінбуд УРСР
Завод залізобетонних виробів 50 1986- -"-
тресту "Харківжитлобуд" 1987
Держагропром УРСР
Кролевецький завод силікатної 50 1986- Держагропром УРСР
цегли, Сумська область 1987
(реконструкція)
Гіпс - тис. тонн
Мінбудматеріалів УРСР
Київський завод будівельних 10 1986- Мінбудматеріалів
матеріалів (технічне 1987 УРСР
переозброєння)
Кіровський завод будівельних 22 1986- -"-
матеріалів, Кримська область 1987
(технічне переозброєння)
Кострижівський комбінат 23 1986- Мінбуд УРСР
будівельних матеріалів, 1987
Чернівецька область
(технічне переозброєння)
Пористі заповнювачі - тис. куб. м
Мінбудматеріалів УРСР
Керченський завод 100 1987- Мінбуд УРСР
керамзитового гравію, 1989
Кримська область
(реконструкція)
Бурштинський завод 200 1988- -"-
шлакоаргелітового гравію, 1990
Івано-Франківська область
(будівництво)
Вінницький завод керамзитового 100 1987- -"-
гравію (реконструкція) 1988
Мінвуглепром УРСР
Первомайський завод керамзитового 285 1988- Мінвуглепром УРСР
гравію, Ворошиловградська 1990
область (будівництво)
Мінводгосп УРСР
Каховський керамзитовий завод, 200 1987- Мінводгосп УРСР
Херсонська область (будівництво) 1988
Мінбуд УРСР
Марганецький завод керамзитового 200 1988- Мінбуд УРСР
гравію, Дніпропетровська 1990
область (розширення)
Козельщинський завод 100 1987- -"-
керамзитового гравію, 1988
Полтавська область
(розширення)
Мукачівський домобудівний 100 1989- -"-
комбінат, Закарпатська область 1991
(технічне переозброєння)
Київський міськвиконком
Корчуватський комбінат 30 1986- Київський
будівельних матеріалів, 1987 міськвиконком
м. Київ, (реконструкція)
Держагропром УРСР
Куліндорівський завод 80 1987- Держагропром УРСР
керамзитового гравію, 1988
Одеська область (розширення)
Березовицький завод 100 1988- -"-
залізобетонних виробів, 1990
Тернопільська область
(технічне переозброєння)
Щебінь і гравій - тис. куб. м
Мінбудматеріалів УРСР
Недайводський кар'єр, 1600 1989- Мінбуд УРСР
Дніпропетровська область 1992
(будівництво)
Надвірнянський кар'єр, 50 1987- -"-
Івано-Франківська область 1988
(реконструкція)
Сабарівський кар'єр, Вінницька 50 1986 -"-
область (технічне переозброєння)
Мокрянський кам'яний кар'єр, 50 1987 -"-
Запорізька область (розширення)
Хустський кар'єр, Закарпатська 100 1987- -"-
область (розширення) 1988
Кальчицький кар'єр, Донецька 400 1989- -"-
область (розширення) 1990
Гніваньський кар'єр, Вінницька 100 1988- -"-
область (реконструкція) 1989
Тернопільський кар'єр 100 1988 -"-
(будівництво)
Новопавлівський кар'єр, 230 1985- -"-
Дніпропетровська область 1987
(реконструкція)
Новомиколаївський кар'єр, 300 1989- -"-
Дніпропетровська область 1991
(розширення)
Вирівський кар'єр, Ровенська 300 1988- -"-
область (реконструкція) 1989
Омелянівський кар'єр, 400 1989- -"-
Житомирська область 1992
(реконструкція)
Малобузуківський кар'єр, 60 1986- -"-
Черкаська область 1987
(реконструкція)
Токмацький кар'єр, Запорізька 170 1989- -"-
область (розширення) 1990
Передаточнянський кар'єр, 400 1989- -"-
Запорізька область (розширення) 1991
Мінводгосп УРСР
Новополтавський гранітний 500 1986- Мінводгосп УРСР
кар'єр, Запорізька область 1990
(розширення)
Лисогірський гранітний 1200 1985- Мінбуд УРСР
кар'єр, Миколаївська область 1990
(будівництво)
Мар'ївський гранітний кар'єр, 150 1989- Мінводгосп УРСР
Дніпропетровська область 1990
(розширення)
Мінжитлокомунгосп УРСР
Іспаський дробильно-сортувальний 280 1982- Мінбуд УРСР
завод, Чернівецька область 1987
(будівництво)
Міншляхбуд УРСР
Первомайський спецкар'єр, 100 1983- Міненерго УРСР
Миколаївська область 1988
(будівництво)
Долинський спецкар'єр, 150 1987- Мінбуд УРСР
Кіровоградська область 1990
(розширення)
Волноваський спецкар'єр, 350 1987- -"-
Донецька область 1990
(розширення)
Чикалівський спецкар'єр, 100 1986- Міншляхбуд УРСР
Полтавська область 1987
(реконструкція)
Тернопільський 140 1986- -"-
асфальтобетонний завод 1989
(реконструкція)
Рокитнянський спецкар'єр, 200 1986- -"-
Київська область 1988
(технічне переозброєння)
Ольшаницький спецкар'єр, 160 1986- -"-
Київська область 1987
(технічне переозброєння)
Гніванський спецкар'єр, 100 1985- -"-
Вінницька область 1986
(технічне переозброєння)
Іллінецький спецкар'єр, 50 1986- -"-
Вінницька область 1987
(технічне переозброєння)
Старокостянтинівський спецкар'єр, 50 1986- -"-
Хмельницька область 1987
(технічне переозброєння)
Полонський спецкар'єр, 350 1987- -"-
Хмельницька область 1990
(технічне переозброєння)
Русанівський спецкар'єр, 50 1987 -"-
Хмельницька область
(технічне переозброєння)
Гайворонський спецкар'єр, 200 1986- -"-
Кіровоградська область 1988
(технічне переозброєння)
Бехівський спецкар'єр, 200 1987- -"-
Житомирська область 1990
(технічне переозброєння)
Держагропром УРСР
Петрівський щебеневий завод, 200 1986- Держагропром УРСР
Дніпропетровська область 1987
(будівництво)
Снятинський гравійний 100 1987- -"-
дробильно-сортувальний завод, 1988
Івано-Франківська область
(будівництво)
Вашковецький гравійний 200 1985- -"-
дробильно-сортувальний завод, 1988
Чернівецька область
(будівництво)
Софіївський щебеневий завод, 100 1986- -"-
Миколаївська область 1987
(розширення)
Скалатський щебеневий завод, 100 1986 -"-
Тернопільська область
(розширення)
Требуховецьке кар'єроуправління, 100 1987- -"-
Хмельницька область 1988
(розширення)
Кам'янець-Подільський комбінат 150 1986- -"-
будівельних матеріалів, 1987
Хмельницька область
(розширення)
Стрийський дробильно-гравійний 200 1984- -"-
завод, Львівська область 1986
(реконструкція)
Краснокутський комбінат 200 1986- -"-
будівельних матеріалів, 1987
Ворошиловградська область
(реконструкція)
Ташлицький щебневий завод, 400 1987- -"-
Черкаська область 1990
(реконструкція)
Ярівський щебневий завод, 400 1987- -"-
Ровенська область 1989
(реконструкція)
Будівельний пісок - тис. куб. м
Мінбуд УРСР
Краснолиманський піщаний 2600 1987- Мінбуд УРСР
кар'єр, Донецька область 1990
(будівництво)
Яциновослобідський кар'єр, 400 1988- -"-
Полтавська область 1989
(будівництво)
Онутський кар'єр Чернівецька 350 1987- -"-
область (будівництво) 1988
Покровський піщано-гравійний 500 1987- -"-
кар'єр, Львівська область 1990
(будівництво)
Мінводгосп УРСР
Лисогірський гранітний кар'єр, 315 1985- -"-
Миколаївська область 1990
(будівництво)
Олександрівський піщаний кар'єр, 200 1986 -"-
Миколаївська область
(будівництво)
Мінжитлокомунгосп УРСР
Іспаський дробильно-сортувальний
завод, Чернівецька область 70 1982- -"-
(будівництво) 1987

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 5
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 жовтня 1986 р. N 360
ЗАВДАННЯ
по введенню в дію потужностей по виробництву
будівельної цегли з використанням вуглевмісних
відходів вуглезбагачувальних фабрик на 1987-1992 роки
------------------------------------------------------------------ |1987 -| в тому числі |1992 |------------------------------------------ |роки -| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |всього| рік | рік | рік | рік | рік | рік ------------------------------------------------------------------ Всього по УРСР 1500 210 390 360 240 60 240
в тому числі:
Мінбудматеріалів
УРСР 1380 210 390 300 180 60 240
Мінвуглепром
УРСР 120 - - 60 60 - -

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 6
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 жовтня 1986 р. N 360
ЗАВДАННЯ
по будівництву, реконструкції та введенню в дію
в 1987-1992 роках підприємств і виробництв по
випуску будівельної цегли потужністю 60 млн. штук
умовної цегли на рік кожний з використанням
вуглевмісних відходів збагачувальних фабрик
------------------------------------------------------------------ |Строки | Міністерства| Міністерство, |початку | УРСР - | яке здійснює |і закін-| замовники | роботи | чення | | | будів- | | | ництва | | | (роки) | | ------------------------------------------------------------------ Ворошиловградська область
Зимогір'ївський цегельний 1987- Мінбудмате- Мінбуд УРСР
завод 1988 ріалів УРСР
Ворошиловградський комбінат 1987-
будівельних матеріалів 1988 -"- -"-
Волинська область
Нововолинський завод
керамічних стінових 1988-
матеріалів 1989 -"- -"-
Донецька область
Очеретинський завод
керамічних стінових
матеріалів
перша черга 1986-
1987 -"- -"-
друга черга 1987-
1988 -"- -"-
Гродівський цегельний 1988-
завод 1989 -"- -"-
Кутейниківський цегельний 1988-
завод 1989 -"- -"-
Новгородський цегельний 1991-
завод 1992 -"- -"-
Цех по виробництву цегли на
центральній збагачувальній
фабриці "Колосниковська"
виробничого об'єднання 1988- Мінвуглепром
"Донецьквуглезабезпечення" 1989 УРСР -"-
Дніпропетровська область
Цех по виробництву цегли на
центральній збагачувальній
фабриці "Західно-Донбаська"
виробничого об'єднання 1989-
"Павлоградвугілля" 1990 -"- -"-
Новоолександрівський завод
керамічних стінових 1985- Мінбудмате-
матеріалів 1987 ріалів УРСР -"-
Криворізький завод 1989-
будівельних матеріалів 1990 -"- -"-
Синельниківське
заводоуправління 1989-
будівельних матеріалів 1990 -"- -"-
Полтавська область
Полтавський комбінат 1988-
будівельних матеріалів 1989 -"- -"-
Кобеляцький цегельний 1989-
завод 1990 -"- -"-
Запорізька область
Чапаєвський завод
керамічних стінових 1985-
матеріалів 1987 -"- -"-
Оріхівський завод 1991-
будівельних матеріалів 1992 -"- -"-
Київська область
Обухівський завод
керамічних стінових 1987-
матеріалів 1988 -"- -"-
Львівська область
Городоцький завод 1987-
будівельної кераміки 1988 -"- -"-
Сокальський завод
керамічних стінових 1991-
матеріалів 1992 -"- -"-
Миколаївська область
Миколаївський завод
керамічних стінових 1988-
матеріалів 1989 -"- -"-
Миколївське заводоуправління 1990-
будівельних матеріалів 1991 -"- -"-
Сумська область
Плавинищенський завод
керамічних стінових 1984-
матеріалів 1987 -"- -"-
Харківська область
Харківский цегельний 1987-
завод N 15 1988 -"- -"-
Ізюмський завод 1991-
будівельних матеріалів 1992 -"- -"-
Херсонська область
Херсонський завод 1987-
стінових матеріалів 1988 -"- -"-

_______________
Примітка. Місце і строки будівництва об'єктів можуть уточнюватися
в разі необхідності за погодженням з Держпланом УРСР і
Держбудом СРСР.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 7
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 жовтня 1986 р. N 360
ЗАВДАННЯ
Мінвуглепрому УРСР, Мінчормету УРСР по поставці
Мінбудматеріалів УРСР вуглевмісних відходів
збагачувальних фабрик на 1987-1992 роки
(тис. тонн) ------------------------------------------------------------------ |1987- | в тому числі |1992 |----------------------------------------- |роки -| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |всього| рік | рік | рік | рік | рік | рік ------------------------------------------------------------------ Мінвуглепром
УРСР - всього 22287 350 1206 2764 4789 5789 7389
в тому числі із
збагачувальних
фабрик:
Донецького
вугільного
басейну
(Донецька,
Ворошилов-
градська і
Дніпропетровська
області) 17676 350 932 2102 3764 4614 5914
Львівсько-
Волинського
вугільного
басейну
(Львівська і
Волинська
області) 4611 - 274 662 1025 1175 1475
Мінчормет
УРСР - всього 6626 150 389 1092 1503 1671 1821
в тому числі:
Дніпродзер-
жинський
коксохімічний
завод
(Дніпропетровська
область) 3451 150 300 682 761 779 779
Запорізький
коксохімічний
завод 2313 - - 321 514 664 814
Ясинівський
коксохімічний
завод
(Донецька
область) 862 - 89 89 228 228 228

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору