Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 04.07.1992369
Документ 369-92-п, поточна редакція — Редакція від 14.04.1997, підстава - 334-97-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 1992 року N 369
Київ
Про сприяння розвиткові молодіжного
житлового будівництва
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 785 ( 785-94-п ) від 21.11.94
N 334 ( 334-97-п ) від 14.04.97 )

З метою прискорення розв'язання житлових проблем молоді,
подальшого поліпшення соціально-побутового та економічного
становища молодих сімей, а також розвитку в умовах переходу до
ринкової економіки молодіжного житлового будівництва Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати за доцільне компенсувати пов'язані з
лібералізацією цін додаткові затрати на будівництво молодіжних
житлових комплексів, які споруджуються за рахунок коштів фондів
соціального розвитку підприємств і організацій, за умови, що
до 2 січня 1992 р. укладено договори підряду і розпочато
будівництво.
Поширити з 2 січня 1992 р. на молодіжні житлові комплекси
ціни, запроваджені з 1 січня 1991 р. на технічне обслуговування та
ремонт ліфтів і систем диспетчеризації.

2. ( Абзац перший пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 334 ( 334-97-п ) від 14.04.97 )

Міністерству фінансів України забезпечити виділення Фонду
сприяння молодіжному житловому будівництву коштів на компенсацію
додаткових витрат, пов'язаних з лібералізацією цін, відповідно до
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1992 р.
N 175 ( 175-92-п ) та розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 березня 1992 р. N 157-р ( 157-92-р ).
3. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам і
відомствам України:
провести роботу по додатковому залученню коштів піприємств,
організацій та місцевих бюджетів для подання допомоги в завершенні
будівництва молодіжних житлових комплексів;
сприяти розвиткові виробничої та соціальної бази молодіжних
житлових комплексів, вишукувати при розмежуванні державного майна
України між загальнодержавною і комунальною власністю можливості
передачі цим комплексам зайвих потужностей будівельної індустрії,
об'єктів соціально-побутового, культурно-оздоровчого,
торговельного та іншого призначення;
сприяти створенню молодіжних житлових комплексів у обласних
центрах і великих містах для прискорення реконструкції існуючого
житлового фонду, включаючи великопанельні житлові будинки,
побудовані в 1950-1960 роках. Передавати вказаним житловим
комплексам відселені будинки, що підлягають реконструкції, в
порядку, встановленому Державним комітетом України по
житлово-комунальному господарству.
4. Місцевим органам державної виконавчої влади разом з
відповідними міністерствами і відомствами вирішувати за поданням
Асоціації молодіжних житлових комплексів України питання про
передачу функцій замовника по будівництву об'єктів регіональним
радам, підприємствам молодіжних житлових комплексів та їхнім
організаціям.
5. Міністерству України у справах молоді і спорту,
Міністерству економіки і Державному комітетові України по сприянню
малим підприємствам і підприємництву разом з місцевими органами
державної виконавчої влади сприяти розвиткові молодіжних житлових
комплексів як демонопольних підрядних структур.
6. Організаціям Асоціації молодіжних житлових комплексів
України розробляти і подавати Фондові державного майна України та
його регіональним відділенням пропозиції про зміну форм власності
житла, підприємств, цехів, баз, будівельних дільниць, об'єктів
соціальної, культурно-побутової сфери, підпорядкованих молодіжним
житловим комплексам.
7. Рекомендувати Міністерству інвестицій і будівництва
України з метою одержання додаткової будівельної продукції
залучати робітників молодіжних житлових комплексів до участі у
виробничій діяльності підприємств будівельної індустрії,
потужності яких використовуються не повністю. Надати допомогу
підприємствам зазначених комплексів та їхнім організаціям у
придбанні машин, механізмів, кар'єрів тощо.
8. Міністерству оборони України при скороченні Збройних Сил
забезпечити:
реалізацію вивільнюваної техніки (транспортних і будівельних
засобів) Асоціації молодіжних житлових комплексів України і
асоціації "Укрінтербуд" для подальшого використання її на
будівництві молодіжних житлових комплексів;
створення зазначених комплексів з участю військовослужбовців,
звільнених у запас чи відставку, або залучення їх до роботи в
діючих комплексах.
9. Міністерству України у справах молоді і спорту,
Міністерству охорони здоров'я України, Державному комітетові
України по житлово-комунальному господарству, Міністерству
соціального забезпечення та Міністерству сільського господарства і
продовольства України разом з Радою Федерації незалежних
профспілок України і Асоціацією молодіжних житлових комплексів
України здійснити виховну та оздоровчу роботу з членами молодіжних
житлових комплексів та їхніми сім'ями, а також сприяти поліпшенню
експлуатації та збереженню житлового фонду, об'єктів соціальної,
культурно-побутової, фізкультурно-оздоровчої сфери і забезпечувати
обов'язкове використання їх за призначенням.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 24

( Положення про Фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву Асоціації молодіжних житлових комплексів України
втратило чинність на підставі Постанови КМ N 334 ( 334-97-п ) від
14.04.97 )вгору