Документ 3737-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору між Урядом України
та Урядом Литовської Республіки про правову
допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.499 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Поданий Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Договір
між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах ( 440_002 ), підписаний в м. Вільнюсі 7 липня 1993 року,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 грудня 1993 року
N 3737-XIIвгору